HYBRA: Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissä mediamaisemassa

Racisms and public communications in the hybrid media environment (HYBRA)

Tutkimushanke tarkastelee, kuinka rasismia tuotetaan, kierrätetään ja haastetaan nykyisessä transnationaalissa, hybridissä mediaympäristössä. Tämän ajankohtaisen hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä rasismia koskevista uudentyyppisistä tiedontuottamisen, affektiivisten kokemusten ja julkisen keskustelun muodoista. Projekti tuottaa lisää tietoa erityisesti siitä, kuinka rasismin ja anti-rasismin muodot ovat kietoutuneet  osaksi jokapäiväisiä mediakäytäntöjä. Monitieteinen projekti on tutkimusmenetelmällisesti uraauurtava. Se yhdistää innovatiivisesti tietojenkäsittelytieteen ja yhteiskuntatieteiden menetelmiä. Poikkeuksellisen laaja aineisto sisältää keskeiset valtamedian ja sosiaalisen median verkkoaineistot ja keskustelut.

Projektin kuulumisia Rajapinta-blogissa tagilla hybra.

Tutkimuskonsortion PI: Professori Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
Alahankkeen PI: Professori Mervi Pantti, Helgingin yliopisto
Alahankkeen PI: Professori Marko Turpeinen, Aalto-yliopisto
Hanke on käynnissä 1.9.2016-31.12. 2019 ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia.