Framsidan

Forskningsinstitutet för kommunikation (Communication Research Centre, CRC) är en vid slutet av år 2002 grundad forskningsenhet vid Helsingfors universitets institution för kommunikationslära. Forskningsinstitutet fungerar i nära samverkan med institutionen. CRCs huvuduppgift är att främja akademiskt högtstående forskning på alla forskningsområden vid institutionen för kommunikationslära.

Kunskapsområden vid institutionen för kommunikationslära är:

  • journalism och masskommunikation
  • organisationskommunikation
  • virtuell kommunikation
  • mångkulturell kommunikation
  • organisatorisk kommunikation

Ett viktigt verksamhetsområde är också forskningsprojekt för kommunikation, för vilka CRC ansöker om finansiering från EU samt inhemska och andra internationella källor. En aktuell lista över forskningsprojekt kan hittas på Forskningsdatabas Tuhat.

CRC rekryterar sina forskare huvudsakligen vid Helsingfors universitetets institution för kommunikationslära, som har 25 akademiska sakkunniga för kommunikation (professorer, universitetslektorer och forskare), men också forskare rekryteras vid behov.

Kontaktuppgifter

Forskningsinstitutet för kommunikation
(Communication Research Centre, CRC)
PB 54, 00014 Helsingfors universitet
Gatuadress: Unionsgatan 37, 00170 Helsingfors