Kauppa on kasvattanut osuuttaan maidon hinnasta – lisäarvotuotteista hyötyy koko ketju

Kaupan vahva asema näkyy maitosektorilla. Teollisuus on pystynyt säilyttämään asemansa kehittämällä lisäarvotuotteita, kuten maitorahkoja ja rahkajuomia. Lisäarvotuotteiden kysyntä on hyödyttänyt myös maidontuottajia.

Maitosektoria käsittelevä raportti on Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Pellervon taloustutkimus PTT:n kolmas hintarakenteita ja rahavirtoja tarkasteleva selvitys laajassa suomalaisten elintarvikemarkkinoiden toimivuutta, tehokkuutta ja kilpailullisuutta selvittävässä hankkeessa. Liha- ja viljasektoria koskevat raportit julkaistiin kesällä ja syksyllä 2014.

Peltoniemi, A., Arovuori, K., H. Niemi, J., & Pyykkönen, P. 2015. Maitosektorin hintarakenteet. Kuluttajatutkimuskeskus 2015: 1. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja. Helsingin yliopisto. Luettavissa osoitteessa: http://hdl.handle.net/10138/155095
Kuviomateriaalit: https://blogs.helsinki.fi/kuluttajatutkimuskeskus/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *