Arjen ja pyhän rytmit eri maissa ja erilaisissa kotitalouksissa

Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa -julkaisun artikkeleissa käsitellään viikonlopun ajankäyttöä, kiireen kokemuksia, epätyypillisten työaikojen vaikutusta lasten kanssa vietettyyn aikaan, yhdessä vietetyn ajan muutoksia sekä lasten ja nuorten median ja tietokoneen käytön muutoksia. Lisäksi tarkastellaan ajankäyttötietojen käyttöä ilmansaasteille altistumisen arvioimisessa ja energiainfrastruktuurin luomia aikajärjestyksiä. Eri maiden välillä löytyy selviä eroja ajankäytön rytmeissä. Kansainvälisen ajankäyttötutkimuksen aineiston avulla on tarkasteltu arjen ja viikonlopun vuorokausirytmejä Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat ovat kirjoittajina kahdessa kiinnostavassa artikkelissa:

Pantzar, M. & Pääkkönen, H. (2015). Arjen ja pyhän rytmit kuudessa Euroopan maassa. Teoks. Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, s. 87-98.

Aalto, K. (2015).Lapsettoman nuoren parin ajankäyttö ja rytmit. Teoks. Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, s. 109-122.

Linkki koko julkaisuun löytyy täältä: http://www.tilastokeskus.fi/uutinen/viikonloppuisin-vietetaan-entista-vahemman-aikaa-ystavien-ja-perheen-kanssa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *