Comparing perceived insecurity among customers and retail staff during service encounters

Retailers invest millions of dollars in security. This study investigates how customers and retail staff perceive insecurity during service encounters. Perceived insecurity is divided into financial, physical, psychosocial and time-related insecurity. A total of 39 consumers participated in seven focus group discussions, and 34 retail staff members responded semi-structured interviews. The study confirms that from both customer and staff perspectives a high quality service encounter has an influence on perceived insecurity, and it diminishes disturbance and criminal activity. However, there are differences between customer and staff perspectives in many areas.

Download the full article here: Koistinen, K., & Järvinen, R. (2016). Comparing perceived insecurity among customers and retail staff during service encounters. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 80-92.

 

Online weight-loss services and a calculative practice of slimming

Online weight loss services provide a novel kind of a material tool that ‘scripts’ the practice of slimming. This study takes a practice-theoretical approach to the slimming practice produced when using such services. It analyses the script of use that is constructed by the services, and the meanings, materialities and competences that are enacted in their use. Based on 20 interviews with women who were users of two Finnish online weight-loss services, the study concludes that the services transform food into quantitative depictions of calories and nutrition. They configure slimmers as calculative agents and slimming as a practice based on incessant recording and monitoring. For online slimmers, the services acted in the double role of a control device with a focus on calorie restriction, and a learning device used to develop a skill of healthy eating. In the latter role, online slimming was hoped to result in an internalisation of a lifestyle change that would make calculation and constant monitoring unnecessary and the services redundant for their users. The results suggest that for its practitioners, online slimming is temporary rather than longstanding, but it may and is expected to act as a mediary in establishing other practices related to healthy lifestyles.

Article:

Niva, M. (in press) Online weight-loss services and a calculative practice of slimming. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine (2015), DOI: 10.1177/1363459315622042.

Kansalaisen asettaminen luonnonvarahallinnon keskiöön tukee ympäristöpolitiikkaa

Aktiivinen kansalainen haluaa kehittää kykyjään ja sitoutuu todennäköisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suora demokratia luo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä, joka voittaa henkilökohtaiset intressit. Vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa päätöksentekoon voidaan tuottaa erilaisia näkökulmia huomioivaa tietoa, keskustelua ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Vuorovaikutteinen hallinto ilmastokysymyksissä –artikkelissa Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta, Kaisa Matschoss Helsingin yliopistosta ja ohjelmakoordinaattori Maija Hyle Helsingin Diakonissalaitoksesta korostavat osallistavan ja vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnon merkitystä, kun paikalliset ihmiset halutaan vastaamaan ja päättämään oman elinympäristönsä kehittämisestä. Vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnon kolmena vahvuutena ja haasteena ilmastokysymyksissä kirjoittajat pitävät paikallistason hyötyjä, hyvän hallinnon tukemista sekä luonnonvarojen hoidon ja suojelun tehostamista.

Koko artikkeli:

Mustalahti, I., Matschoss, K. & Hyle, M. (2015). Vuorovaikutteinen hallinto ilmastokysymyksissä – kansalainen keskiössä. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VIII 2015, s. 387–403: https://www.researchgate.net/publication/285583714_Vuorovaikutteinen_hallinto_ilmastokysymyksissa_Kansalainen_keskiossa

 

Visions on desirable and sustainable futures

Six visions on desirable and sustainable futures were developed by 42 citizens in the CIMULACT NCV workshop in Helsinki on January 9th, 2016 :

 1. VALUES – immateriality and minimalism
 2. Predictive health tracking
 3. Efficient recycling
 4. The future of responsible consumption
 5. Eco-efficient nutrition and living
 6. Community as an asset

The NCV workshop in Helsinki was part of a series of CIMULACT workshops across 30 European countries, contributing to a total of 180 citizen visions. These visions will be developed to research priorities and policy advice for the European Commission’s Horizon 2020 programme at latter stages of the CIMULACT project.

More information on the CIMULACT project is available at www.cimulact.eu.

Seuraavat kuusi visiota toivottavista ja kestävistä tulevaisuuksista kehitettiin 42 kansalaisen toimesta CIMULACT-työpajassa Helsingissä 9.1.2016 :

 1. ARVOT – aineettomuus ja minimalismi
 2. Ennakoivaa terveyden seurantaa
 3. Tehokas kierrättäminen
 4. Vastuullisen kuluttamisen tulevaisuus
 5. Ekotehokas ravinto ja asuminen
 6. Yhteisö voimavarana

Helsingin visiotyöpaja oli osa CIMULACT-hankkeen toteuttamaa työpajasarjaa, jossa kansalaiset kehittivät 180 visiota 30 Euroopan maassa. Visioiden pohjalta hankkeessa kehitetään tutkimusprioriteettejä ja politiikkasuosituksia Euroopan komission Horisontti 2020 –ohjelmaan.

Lisätietoa CIMULACT-hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy osoitteesta www.cimulact.eu.

Uusia keinoja ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn – seminaariesitykset

seminaariohjelmaHelsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa on selvitetty valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa uusia keinoja ja toimenpiteitä ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn yhteiskunnassamme.  Hankkeessa ovat mukana: Raija Järvinen, Kristiina Aalto, Liisa Peura-Kapanen ja Anna-Riitta Lehtinen.

Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen –hankkeen loppuseminaari oli Metsätalossa 9.12.2016.  Ohessa tilaisuuden ohjelma ja esitykset.  Hanke päättyy tammikuussa 2016, jonka jälkeen tulee loppuraportti valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa.

Seminaariesitykset:

Soile Niemi, Helsingin seurakunnat ja Sari Nieminen, Kirkkohallitus:
Kirkon vapaaehtoiset taloudellisissa vaikeuksissa olevien tukena 9 12 2015

Kristiina Aalto ja Liisa Peura-Kapanen, Kuluttajatutkimuskeskus:
Ylivelkaantuneiden palvelujärjestelmä toimivaksi – mutta miten?

Esimerkkejä yhteistyömalleista: Tampere ja Espoo:
Elisa Schroderus, Tampereen Talous- ja velkaneuvonta
Aura Pylkkänen ja Hanna Päiviö, Espoon jalkautuva talousneuvonta

Citizens and sustainable culinary cultures

bookIn this book chapter, Johanna Mäkelä and Mari Niva investigate the role of lay people as stakeholders in climate change adaptation. Drawing on a practice-theoretical and everyday life approach, they suggest new conceptualizations that serve to bridge between production, manufacturing and consumption. If you are interested in receiving a copy of the book chapter, please contact Mari Niva (mari.niva(at)helsinki.fi).

Mäkelä, J. & Niva, M. (in press). Citizens and sustainable culinary cultures. In: Paloviita, Ari & Järvelä, Marja (2016). Climate change adaptation and food supply change management. London and New York: Routledge: Online: www.tandf.net/books/details/9781317634034/

 

 

Arjen ja pyhän rytmit eri maissa ja erilaisissa kotitalouksissa

Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa -julkaisun artikkeleissa käsitellään viikonlopun ajankäyttöä, kiireen kokemuksia, epätyypillisten työaikojen vaikutusta lasten kanssa vietettyyn aikaan, yhdessä vietetyn ajan muutoksia sekä lasten ja nuorten median ja tietokoneen käytön muutoksia. Lisäksi tarkastellaan ajankäyttötietojen käyttöä ilmansaasteille altistumisen arvioimisessa ja energiainfrastruktuurin luomia aikajärjestyksiä. Eri maiden välillä löytyy selviä eroja ajankäytön rytmeissä. Kansainvälisen ajankäyttötutkimuksen aineiston avulla on tarkasteltu arjen ja viikonlopun vuorokausirytmejä Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat ovat kirjoittajina kahdessa kiinnostavassa artikkelissa:

Pantzar, M. & Pääkkönen, H. (2015). Arjen ja pyhän rytmit kuudessa Euroopan maassa. Teoks. Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, s. 87-98.

Aalto, K. (2015).Lapsettoman nuoren parin ajankäyttö ja rytmit. Teoks. Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, s. 109-122.

Linkki koko julkaisuun löytyy täältä: http://www.tilastokeskus.fi/uutinen/viikonloppuisin-vietetaan-entista-vahemman-aikaa-ystavien-ja-perheen-kanssa

 

Everyday distinction and omnivorous orientation

In recent years, studies on cultural consumption have experienced a Bourdieusian renaissance. This is indicated by a growing body of research analysing distinctions in different areas of culture, and numerous studies on the homology thesis applying the concepts of distinction, field and capital. Concurrently, however, it has been argued that instead of distinctive tastes, distinction and class status are increasingly manifested by cultural omnivorousness. Most studies on distinction in food have analysed eating out and stylization through restaurant preferences, rather than everyday food choices.

In this article, Nina Kahma, Mari Niva, Satu Helakorpi ja Piia Jallioja investigate everyday food choices from the perspective of distinction and omnivorousness. They draw on cross-sectional quantitative data collected in 2012 among 15–64-year-old Finns (N = 2601). The article maps out the relationship between food choice frequencies, dispositions and social background with Multiple Correspondence Analysis (MCA). The results show that the consumption of fruit and vegetables, ready-meals and convenience foods were among the most divisive food choices. The first structuring dimension juxtaposed processed, fatty and sugared foods with unprocessed foods and fresh ingredients. This dimension was associated with healthiness and weight control as dispositions. On the second structuring dimension there were differences in the valuation of taste, pleasure and sociability, and a contrast between moderate and restrictive choices. Particularly the first dimension was associated with educational, occupational, and gender differences. Distinction within everyday food choices was manifested in the use of healthy and unprocessed foods and ‘moderate hedonism’ in contrast to more restrictive tastes.

Article: Kahma, N., Niva, M., Helakorpi, S., & Jallinoja, P. (2016). Everyday distinction and omnivorous orientation: An analysis of food choice, attitudinal dispositions and social background. Appetite, 96, 443-453.

Osallistuvan päätöksenteon seminaarisarja Kuluttajatutkimuskeskuksessa

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PE2020 hanke ovat käynnistäneet osallistuvaa päätöksentekoa käsittelevän seminaarisarjan syksyllä 2015. Seminaarisarjan tarkoituksena on tarjota foorumi keskustelulle osallistuvan päätöksenteon ja suunnittelun uusista suuntauksista, käytännöistä, ongelmista ja kehittämistarpeista. Seminaari on suunnattu päätöksenteon, politiikan ja suunnittelukäytäntöjen tutkijoille, asiantuntijoille ja jatko-opiskelijoille.

Seminaarit järjestetään kolmen viikon välein perjantaisin klo 13-15 Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa, Metsätalo, Unioninkatu 40, Seminaarihuone C216.

Lataa ohjelma tästä: Osallistuvan päätöksenteon seminaari 2015

New article on the political economy of household services in Europe

Kristiina Aalto is one of the authors in a edited volume called The Political Economy of Household Services in Europe (edited by Clément Carbonnier and Nathalie Morel). Her article is titled: The Finnish Tax Reduction For Domestic Costs: Consumption Patterns. The book analyses the aims pursued with policies to support household services, and the ways in which the issues have been framed. It examines the resultant labour market outcomes, focusing on the forms and quality of employment in the household services sector, and highlighting both the symbolic and economic effects of the construction of domestic and care services as low-skilled, low-value work. The authors demonstrate how these policies have actively contributed to the structuring of dualisms within the labour market, reinforcing social, gendered and ethnic divides. They also shed light on the distributive effects of these policies, which essentially benefit affluent households, and question their efficiency, not least with regard to their employment objectives.

Download the flyer for the book Flyer-The Political Economy of Household Services in Europe 30.