Kansalaisen asettaminen luonnonvarahallinnon keskiöön tukee ympäristöpolitiikkaa

Aktiivinen kansalainen haluaa kehittää kykyjään ja sitoutuu todennäköisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suora demokratia luo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä, joka voittaa henkilökohtaiset intressit. Vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa päätöksentekoon voidaan tuottaa erilaisia näkökulmia huomioivaa tietoa, keskustelua ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Vuorovaikutteinen hallinto ilmastokysymyksissä –artikkelissa Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta, Kaisa Matschoss Helsingin yliopistosta ja ohjelmakoordinaattori Maija Hyle Helsingin Diakonissalaitoksesta korostavat osallistavan ja vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnon merkitystä, kun paikalliset ihmiset halutaan vastaamaan ja päättämään oman elinympäristönsä kehittämisestä. Vuorovaikutteisen luonnonvarahallinnon kolmena vahvuutena ja haasteena ilmastokysymyksissä kirjoittajat pitävät paikallistason hyötyjä, hyvän hallinnon tukemista sekä luonnonvarojen hoidon ja suojelun tehostamista.

Koko artikkeli:

Mustalahti, I., Matschoss, K. & Hyle, M. (2015). Vuorovaikutteinen hallinto ilmastokysymyksissä – kansalainen keskiössä. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VIII 2015, s. 387–403: https://www.researchgate.net/publication/285583714_Vuorovaikutteinen_hallinto_ilmastokysymyksissa_Kansalainen_keskiossa

 

Visions on desirable and sustainable futures

Six visions on desirable and sustainable futures were developed by 42 citizens in the CIMULACT NCV workshop in Helsinki on January 9th, 2016 :

 1. VALUES – immateriality and minimalism
 2. Predictive health tracking
 3. Efficient recycling
 4. The future of responsible consumption
 5. Eco-efficient nutrition and living
 6. Community as an asset

The NCV workshop in Helsinki was part of a series of CIMULACT workshops across 30 European countries, contributing to a total of 180 citizen visions. These visions will be developed to research priorities and policy advice for the European Commission’s Horizon 2020 programme at latter stages of the CIMULACT project.

More information on the CIMULACT project is available at www.cimulact.eu.

Seuraavat kuusi visiota toivottavista ja kestävistä tulevaisuuksista kehitettiin 42 kansalaisen toimesta CIMULACT-työpajassa Helsingissä 9.1.2016 :

 1. ARVOT – aineettomuus ja minimalismi
 2. Ennakoivaa terveyden seurantaa
 3. Tehokas kierrättäminen
 4. Vastuullisen kuluttamisen tulevaisuus
 5. Ekotehokas ravinto ja asuminen
 6. Yhteisö voimavarana

Helsingin visiotyöpaja oli osa CIMULACT-hankkeen toteuttamaa työpajasarjaa, jossa kansalaiset kehittivät 180 visiota 30 Euroopan maassa. Visioiden pohjalta hankkeessa kehitetään tutkimusprioriteettejä ja politiikkasuosituksia Euroopan komission Horisontti 2020 –ohjelmaan.

Lisätietoa CIMULACT-hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy osoitteesta www.cimulact.eu.

Intermediaries in the energy transition: The invisible work of creating markets for sustainable technology solutions (TRIPOD)

TRIPOD is a new project funded by the Academy of Finland and led by Sampsa Hyysalo at Aalto University School of Art and Design. Consortium partners include Syke (Finnish Environment Institute), Aalto University School of Business, and Consumer Society Research Centre (CSRC), University of Helsinki. TRIPOD investigates the role of intermediation in energy transitions by specifying what work intermediation performs in different actor configurations and contexts. We focus on solutions for energy efficiency, distributed electricity generation, heating systems based on renewable energy sources, and the related solutions for timing of consumption and storage of electricity and/or heat. The objectives of TRIPOD are to

 1. Identify and assess the role of intermediaries in creating, channeling and coordinating market and broader societal demand for new low carbon technologies and services and in adapting these technologies to local contexts.
 2. Establish the influence of different intermediary organizations and forms of work on different types of energy innovation and energy transition processes.
 3. Examine how energy transition intermediaries come into being, establish their functional roles, evolve, and gain legitimacy.
 4. Compare intermediation in different contexts (between government and citizens, between energy and technology providers and users) and in different actor configurations (including or excluding certain market/societal actors) and organizational settings.
 5. Distinguish between generic aspects of intermediation in energy transitions, and aspects that are specific to particular contexts or configurations.

CSRC is in charge of sub-project 1, which buildings on case studies of intermediation in the interface between energy consumption and production. Contact: Eva Heiskanen (eva.heiskanen@helsinki.fi) ja Kaisa Matschoss (kaisa.matschoss@helsinki.fi).

Who are the pioneering users in energy efficiency service markets?

This article studies the structure of the energy efficiency service markets in Finland. The research focuses on studying who are the most pioneering users of energy efficiency services. In a previous paper, consumer’s interest in different types of innovative energy efficiency services was identified. Psychographic characteristics were found that describe people according to their leaduserness, skepticism and mass market following behavior.
The aim of the present paper is to fill in the gap and deepen the understanding by studying how the most  pioneering users differ from other consumers in the market. We draw on the background of lead user theory by von Hippel (1995) and of diffusion of innovations theory by Rogers (1995) and Moore (1991). The research is based on an empirical survey conducted in Finland in 2013. The results show that the most pioneering users
differ statistically from the mass market consumers.

Full article:

Matschoss and Kahma (2015). Service interest and cluster membership – Who are the pioneering users in energy efficiency service markets?  Nordic Journal of Business 64, 2, 139-159.