Arjen ja pyhän rytmit eri maissa ja erilaisissa kotitalouksissa

Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa -julkaisun artikkeleissa käsitellään viikonlopun ajankäyttöä, kiireen kokemuksia, epätyypillisten työaikojen vaikutusta lasten kanssa vietettyyn aikaan, yhdessä vietetyn ajan muutoksia sekä lasten ja nuorten median ja tietokoneen käytön muutoksia. Lisäksi tarkastellaan ajankäyttötietojen käyttöä ilmansaasteille altistumisen arvioimisessa ja energiainfrastruktuurin luomia aikajärjestyksiä. Eri maiden välillä löytyy selviä eroja ajankäytön rytmeissä. Kansainvälisen ajankäyttötutkimuksen aineiston avulla on tarkasteltu arjen ja viikonlopun vuorokausirytmejä Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat ovat kirjoittajina kahdessa kiinnostavassa artikkelissa:

Pantzar, M. & Pääkkönen, H. (2015). Arjen ja pyhän rytmit kuudessa Euroopan maassa. Teoks. Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, s. 87-98.

Aalto, K. (2015).Lapsettoman nuoren parin ajankäyttö ja rytmit. Teoks. Ajassa kiinni ja irrallaan – Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus, s. 109-122.

Linkki koko julkaisuun löytyy täältä: http://www.tilastokeskus.fi/uutinen/viikonloppuisin-vietetaan-entista-vahemman-aikaa-ystavien-ja-perheen-kanssa

 

New article on the political economy of household services in Europe

Kristiina Aalto is one of the authors in a edited volume called The Political Economy of Household Services in Europe (edited by Clément Carbonnier and Nathalie Morel). Her article is titled: The Finnish Tax Reduction For Domestic Costs: Consumption Patterns. The book analyses the aims pursued with policies to support household services, and the ways in which the issues have been framed. It examines the resultant labour market outcomes, focusing on the forms and quality of employment in the household services sector, and highlighting both the symbolic and economic effects of the construction of domestic and care services as low-skilled, low-value work. The authors demonstrate how these policies have actively contributed to the structuring of dualisms within the labour market, reinforcing social, gendered and ethnic divides. They also shed light on the distributive effects of these policies, which essentially benefit affluent households, and question their efficiency, not least with regard to their employment objectives.

Download the flyer for the book Flyer-The Political Economy of Household Services in Europe 30.

 

Kuluttajatutkimuskeskus mukana tutkimassa tekstiilijätteen kierrätyksen tehostamista

Suomen tekstiilivirtoja, tekstiilijätteen käsittelyn ympäristövaikutuksia sekä keinoja kierrätyksen edistämiseksi selvitettiin Ympäristöministeriön rahoittamassa, Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä UFF:n yhteistyönä toteutetussa TEXJÄTE-tutkimushankkeessa. Raportin mukaan tarvitaan erilliskeräyksen ulottamista myös tekstiilijätteeseen, lajittelun tehostamista sekä kysyntää kierrätysmateriaalista valmistetulle tekstiilille. Kysynnän kasvua voitaisiin tukea esimerkiksi julkisten hankintojen avulla. Kuluttajille järjestelmän tulisi olla helppo ja selkeä ja kuluttajien on saatava tietää, miten tekstiilit ja tekstiilijätteet hyödynnetään ja miten tulot käytetään.

Julkaisu: Dahlbo, Helena; Aalto, Kristiina; Salmenperä, Hanna; Eskelinen, Hanna; Pennanen, Jaana; Sippola, Kirsi; Huopalainen, Minja (2015) Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa. Suomen ympäristö 4 | 2015. Verkossa: www.syke.fi/hankkeet/texjate.