Opiskeleminen

Opiskelusivuille on koottu tietoa sekä kriminologiaan opiskelijaksi hakemisesta että keskeisistä opintoasioista ja -uutisista. Opintoasioissa ole yhteydessä vuoden 2020 opintovastaavaan Henriikka Veidiin (henriikka.veid [at] helsinki.fi).

 


 

Kriminologi studerande, vice ordförande för Desistanssis första styrelse (år 2018)  Aino Jauhiainen blev intervjuades av Uni på svenska. Uni på svenska ger dig inblick i det svenska och tvåspråkiga vid Helsingfors universitet.

Aino håller på och slutför magisterstudierna. Hon jobbar också som forskningsassistent på institutet för kriminologi och rättspolitik, KRIMO.

Läs om Ainos tankar på Uni på svenskas Instagram!

//

Uni på svenska haastatteli Desistanssin ensimmäisen hallituksen varapuheenjohtajaa, kriminologian opintojaan viimeistelevää ja KRIMO:lla työskentelevää Aino Jauhiaista. Lue Uni på svenskan ruotsinkielinen juttu heidän Instagramissaan!