Pöytäkirjat


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 16.11.2020

Zoom-kokous
16.11.2020 klo 19:00

Läsnäolijat: Katri Kärkkäinen, Anna Raeste, Annukka Junni, Hanna Saari, Henriikka Veid, Mikko Harju, Anastasia Kalashnik

 1. Kokouksen avaaminen

Kärkkäinen avaa kokouksen klo 19:07.

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Puheenjohtajan ehdotuksesta lisätään esityslistalle kohta 4. ’Valitaan kokoukselle sihteeri’, sillä yhdistyksen sihteeri Laakkonen on estynyt kokouksesta. Hyväksytään ehdotus sekä esityslista.

 1. Valitaan kokoukselle sihteeri

Ehdotetaan Anna Raeste, hyväksytään.

 1. Ilmoitusasiat

Ei esille tulevia ilmoitusasioita.

 1. Järjestöasiat
 • Lahjoitus vapaaehtoistoimintaan

Hallituksen kesken on äänestetty kolme vaihtoehtoista hyväntekeväisyyskohdetta, joista yhteen lahjoitetaan Desistanssin nimissä 75 euroa. Tehdään jäsenistölle kysely, jossa valitaan eniten ääniä saanut taho. Äänestys jaetaan sekä sähköpostilistalle että Facebook-ryhmään. Veid julkaisee viestin kirjoittamisen ja mainostuksen viimeistään viikon loppuun mennessä, Kärkkäinen luo kyselyn. Äänestys sulkeutuu 27.11. Mainostetaan lahjoituksen tekemistä myös nettisivuilla ja haastetaan samalla muut Valtsikan järjestöt tekemään vastaavia lahjoitustekoja Valtsikatoimijat-ryhmässä (perusteena se, että pandemian seurauksena järjestöjen kulutus on pienentynyt huomattavasti odotetuista vuoden kuluista). Saari tekee mainoksen ja haasteen tekstit, Junni meemin.

 • Vaalikokouksen ajankohta

HYYltä on saatu ohjeita etävaalikokouksen järjestämiseen ja mahdolliset vaalikokoukset pidetään todennäköisesti Zoomin Polls-toiminnon avustuksella niin, että äänestäminen on anonyymiä. Järjestetään vaalikokous torstaina 10.12. klo 18.30. Vaalikokouksen jälkeen jatketaan pikkujouluilla, joissa pidetään myös rikostietovisa, jonka voittaja saa lahjakortin myöhemmin päätettävään kohteeseen. Pikkujoulut alkavat noin klo 19.00. Tapahtuma julkaistaan mahdollisimman pian, täydennetään tapahtumasivua myöhemmin tarkemmilla osallistumisohjeilla sekä zoom-linkillä.

 • Kriminologian opiskelijoiden alumniverkosto

Luodaan kriminologian maisteriohjelman alumneille oma Facebook-ryhmä, jossa ylläpitäjänä toimii jatkossa aina joku hallituksen toimija (jolleivat alumnit halua ottaa toiminnasta vastuuta). Kutsutaan halukkaita alumneja liittymään ryhmään sähköpostilistan ja Facebook-sivun kautta, sekä selvitetään mahdollisuutta saada vanhojen opiskelijoiden yhteystietoja. Raeste luo alumneille Facebook-ryhmän, Kärkkäinen luonnostelee viestin ja kontaktoi alumneja.

 1. Talous

Talouden osalta ei menneitä tuloja eikä menoja. Budjetoidaan tarvittavat varat loppuvuoden tapahtumiin.

 1. Tapahtumat
 • Kriminologian opiskelijoiden hengailuilta ja hallitustoiminnan esittely Zoomissa 12.11.2020

Tapahtumassa vain 5 osallistujaa, mutta tapahtuma oli silti onnistunut ja keräsi kiitosta.

 • Pelastakaa Lapset -excu tulossa 18.12. klo 12-14. Päävastuu on tällä hetkellä yhteistyökumppani Stydi ry:llä, joka tekee tapahtuman. Junni kääntää tapahtuman tekstin ruotsiksi sekä jakaa tapahtuman Desistanssin kanavissa. Kärkkäinen tekee ekskursiosta lyhyen koonnin Desistanssin nettisivuille.
 1. Tiedottaminen

Tiedotetaan tapahtumista, alumniasioista ja lahjoituskampanjasta.

 1. Opintoasiat

Mainostetaan kolmannessa periodissa alkavaa kriminologista kandiseminaaria ja muita keväällä meneviä kriminologian kursseja samalla viikolla kun ilmoittautuminen alkaa (ennen 3.12.). Opintovastaava Veid hoitaa mainostuksen.

 1. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

 1. Kokouksen päättäminen

Kärkkäinen päätti kokouksen ajassa 19:42.


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 13.10.2020

Zoom-kokous

13.10.2020 klo 19:00

Läsnäolijat: Katri Kärkkäinen, Anna Raeste, Annukka Junni, Hanna Saari, Henriikka Veid, Joona Mäkelä

 1. Kokouksen avaaminen

Kärkkäinen avaa kokouksen klo 19:03.

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Puheenjohtajan ehdotuksesta lisätään esityslistalle kohta 4. ’Valitaan kokoukselle sihteeri’, sillä yhdistyksen sihteeri Laakkonen on estynyt kokouksesta. Hyväksytään ehdotus sekä esityslista.

 1. Valitaan kokoukselle sihteeri

Ehdotetaan Anna Raeste, hyväksytään.

 1. Ilmoitusasiat

Ei esille tulevia ilmoitusasioita.

 1. Järjestöasiat
 • Jäsenyyden irtisanominen

Monissa järjestöissä jäsenyyden irtisanominen on osoittautunut todella hankalaksi prosessiksi. Olisikin tärkeää, että Desistanssilla olisi selkeät ohjeet ja toimintatavat siihen, miten jäsen voi irtisanoa yhdistyksen jäsenyytensä. Päätetään lisätä Desistanssin nettisivuille tarpeelliset jäsenyyden irtisanomisen ohjeet. Jäsenyysasioissa yhteyshenkilönä toimii varapuheenjohtaja kaudella 2020.

 • Haalarimerkkien hankkiminen

Aiemmin ollut keskustelua Desistanssille hankittavasta uudesta, kamera-logoa edustavasta haalarimerkistä. Haalarimerkkien tilaaminen olisi hyödyllinen käyttökohde ylimääräisille varoille, mutta vanhoja merkkejä on vielä jäljellä niin paljon, ettei uusien merkkien hankkiminen olisi kestävää tai tarkoituksenmukaista. Päätetään siirtää ajatus seuraavalle hallitukselle.

 • Terveiset Valtsikan puheenjohtajien kokouksesta

Valtsikan puheenjohtajien kokoontumisessa keskusteltiin erityisesti järjestöjen vaalikokousten turvallisesta ja lainmukaisesta järjestämisestä poikkeuksellisena pandemia-aikana. Vaalikokousten järjestämiseen poikkeusoloissa on tulossa lisäohjeistusta HYYltä, jotta etenkin äänestäminen onnistuu myös etänä anonyymisti ja tietoturvallisesti. Päätettiin pohtia viimeistään seuraavassa kokouksessa vaalikokouksen ajankohtaa. Järjestetään lisäksi 12.11 klo 18:00 alkaen zoom-tapahtuma, jonka tarkoituksena on toimia sekä kriminologian uusien ja vanhojen opiskelijoiden matalan kynnyksen hengailutapahtumana, että samalla pienenä mainoksena hallitustoiminnasta. Pyydetään myös Matti Näsiä mainostamaan uusille opiskelijoille tapahtumaa sekä hallitustoimintaa. Junni tekee tapahtumalle kuvan, Kärkkäinen luo tapahtuman Desistanssin kanaville. Tapahtuman jälkeen julkaistaan myös kooste hallituspestiesittelyistä Desistanssin sivuilla.

 • Yhdistys on saanut kiitettävästi uusia jäseniä vuoden alusta alkaen sekä virallisiksi jäseniksi että etenkin sähköpostilistalle ja Facebook-listalle. Erityisen hienoa, että joukossa on myös kandivaiheen opiskelijoita.
 1. Talous
 • Fuksitapahtumien tulot ja menot

Fuksitapahtumissa myydyistä haalarimerkeistä saatiin n. 27€ tuloja, tapahtumista ei syntynyt menoja (käsidesit saatiin muualta).

 • Loppuvuoden menoja

Ostetaan pikkujoulujen visan voittajalle lahjakortti johonkin, koska tapahtumaan ei etämuodossa järjestettynä tule muitakaan menoja.

 1. Tapahtumat
 • Työelämäexcuja alustavasti selvittelyssä syksylle

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle on oltu yhteydessä aiemmin Status ry:n kanssa suunnitellun ekskursion tiimoilta ja kyselty ekskursion toteutumismahdollisuuksista etäyhteyksin. Stydi ry:ltä on myös kyselty keväältä peruuntuneen Pelastakaa Lapset ry:n ekskursion toteuttamismahdollisuuksista, ja yhdistykselle tarkoituksena laittaa viestiä lähipäivinä.

 • Valtiotieteilijöiden työelämämessut järjestetään 12.10.
 • Kulttuuriexcujen toteuttaminen
 • Pohdintaa siitä, pitäisikö Desistanssin alkaa systemaattisemmin jakamaan vinkkejä kriminologisista sarjoista tai dokumenttielokuvista (nyt jaetaan satunnaisesti, aina kun tulee eteen). Ideana esimerkiksi perjantaisin julkaistava viikon katselusuositus tai jotakin vastaavaa. Päätettiin kuitenkin toistaiseksi jatkaa hyväksi todetulla järjestelmällä. Harkitaan lisäksi joulukuun alkuun tapahtumaa, johon kaikki voisivat katsoa saman elokuvan tai dokumentin, ja teoksesta keskusteltaisiin tämän jälkeen yhdessä etäyhteyksin.
 1. Tiedottaminen
 • Desistanssin nettisivuille on päivitetty hakutilastot kriminologiaan hakeneista vuonna 2020. Välitetään tieto myös seuraavalle hallitukselle, että tilastoa olisi hyvä päivittää aina vuosittain.
 1. Opintoasiat
 • Vanhoilla tutkintovaatimuksilla opiskelevien pandemiatilanteen takia pidennetty siirtymäaika on päättymässä joulukuussa. Tällä ei kuitenkaan pitäisi olla vaikutusta kriminologian opiskelijoihin, sillä kaikki vanhojen tutkintorakenteiden mukaan opiskelevat ovat ilmeisesti valmistuneet.
 1. Muut esille tulevat asiat
 • Kriminologia-lehden logokilpailu

Suomen kriminologisen yhdistyksen uusi tieteenalajulkaisu Kriminologia-lehti on lanseerannut kilpailun graafisesta ilmeestään. Jaetaan yhdistyksen puolesta kilpailua kanavissamme ja kannustetaan myös opiskelijoita osallistumaan. Kilpailu jatkuu 16.11.2020 asti.

 • Kriminologinen kirjoituspalsta nettisivuille

Päätettiin perustaa nettisivuille alusta, jossa myös hallituksen ulkopuoliset yhdistyksen jäsenet voivat halutessaan julkaista kirjoituksiaan kriminologisista aiheista (arvosteluita, esseitä, pakinoita, jne.). Tehdään palstalle submittoitavien tekstien ohjeistuksesta kuitenkin hyvin tarkka niin, ettei palsta aiheuta liiallista moderointityötä hallitukselle. Linjauksena mm. niin, että esseissä on noudatettava yleistä ja hyvää viitekäytäntöä, tekstissä ei saa ilmetä plagiointia, eikä palstalla julkaista kurssiesseitä tai vastaavia opinnäytteitä. Junni ja Raeste luonnostelevat ohjeistuksen ja julkaisevat mahdollisimman pian.

 • Seuraava kokous pidetään alustavasti viikolla 47-48.
 1. Kokouksen päättäminen
  Kärkkäinen päätti kokouksen ajassa 20.03.

 


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 18.8.2020

Zoom-kokous, ID: 672 5290 0510

18.8.2020 klo 18:00

 1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kärkkäinen avasi kokouksen kello 18.05.

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtajan ehdotuksesta lisätään esityslistalle kohta 4. ’Valitaan kokoukselle sihteeri’, sillä yhdistyksen sihteeri Laakkonen on estynyt kokouksesta. Hyväksytään ehdotus sekä esityslista.

 1. Valitaan kokoukselle sihteeri

Ehdotetaan Anna Raeste, hyväksytään.

 1. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

 1. Järjestöasiat
 • Terveiset Valtsikan opiskelijajärjestöjen puheenjohtajiston kokouksesta: Kokouksessa linjattiin, että syksyn tapahtumat tulisi pitää ensisijaisesti aina ulkotiloissa, joissa voidaan huolehtia paremmin turvaväleistä, yleisiä baarijatkoja ei suositella. Pienissä ryhmissä ja säätilasta riippuen voidaan kuitenkin käyttää omaa harkintaa, jos muita vaihtoehtoja ei ole. Uusien opiskelijoiden infotilaisuuden jälkeen voidaan siis mennä kuitenkin lasillisille, hallituslaisista tulevat mukaan myös ne, jotka ehtivät.
 1. Talous
 • Siirretään haalarimerkkien omistus Junnilta Raesteelle ja myydään merkkejä uusille opiskelijoille uusien illassa.
 1. Tapahtumat
 • Kriminologian opiskelijoiden tervetuliaisjuhla Kuppalassa 18.9.2020
  • Kuppalaa ei saa käyttää, vain tilan piha-alue on toistaiseksi käytössä (silloinkin vain kello 20 asti). Siirretään tapahtuma esim. Tervasaareen, jossa tarkoituksena järjestää rentoa hengailua puistossa. Tehdään Facebook-tapahtuma mahdollisimman pian ja mainostetaan tapahtumaa myös sähköpostilistalla. Kysellään ensin kuitenkin opiskelijoiden kiinnostusta tapahtumaan sekä kartoitetaan mahdollista tarvetta siirtää ajankohtaa.
 • Uusien kriminologian opiskelijoiden infoilta (sekä Desistanssin jatkot tapahtumalle) 24.8. klo 14.
  • Järjestetään tilaisuuden jatkot säävarauksella Thirsty Scholarissa tai muussa lähibaarissa, sään salliessa terassilla.
 • Syyslukukauden excut
  • Veid selvittää mahdollisuuksia järjestää keväältä peruuntunut Helsingin vankilan ekskursio etäyhteydellä. Etäyhteyden myötä ekskursion suurin anti voi kuitenkin jäädä sivuun, minkä lisäksi etäyhteys voi tuottaa tietosuojaongelmia. Odotetaan silti vankilan vastausta asiaan
  • Kartoitetaan myös muita mahdollisuuksia järjestää ekskursioita etäyhteydellä syyslukukauden aikana. Mikäli ekskursioiden toteuttaminen ei onnistu, suunnitelmana tuottaa aiempaa enemmän työntekijähaastatteluita eri alan osaajilta.
 • Fuksitapahtumiin osallistuminen: Sosiaalitieteiden Saunaa ja sosiaalitieteitä kattosauna Sivistyksellä 28.8. (tilojen käyttölupa vielä epävarma); Kannun fuksiaiset 11.9.; Konstruktion fuksiaiset 16.9.
  • Kattosauna Sivistys on käyttökiellossa, tapahtuma järjestetään Kaisaniemen puistossa hieman erilaisella rakenteella. Kärkkäinen ja Raeste osallistuvat tapahtumaan ja mainostavat Desistanssin toimintaa.
  • Kannun fuksiaiset: Osallistutaan tapahtumaan, rastin aiheena rikosaiheinen tietovisa. Järjestäjiä saa Kannulta saadun tiedon mukaan olla kullakin rastilla todennäköisesti max. 5. Ainakin Kärkkäinen ja Raeste menevät paikan päälle vetämään rastia, muu hallitus osallistuu rastin kysymysten ideointiin.
  • Konstruktion fuksiaisten toteutumisesta ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Palataan asiaan tilanteen selvittyä.
 1. Tiedottaminen
 • Oppiaineen toiveesta mainostetaan kriminologian uutta kanditason 15 opintopisteen opintokokonaisuutta sekä uuden kriminologisen kandiseminaarin pääsyvaatimuksia. Kandiseminaari järjestetään 3. periodissa, ja sen pääsyvaatimuksena on koko 15 op:n opintokokonaisuuden suorittaminen. Mainostetaan sähköpostilistalla, Facebookissa omilla sivuilla, Sos-opinto -ryhmässä sekä Valtsikayhteisö-sivulla, Desistanssin nettisivuilla ja Konstruktio ry:n sähköpostilistalla. Raeste hoitaa mainonnan.
 1. Opintoasiat
 • Kriminologian uusien opiskelijoiden Zoom-kyselytunti
  • Järjestetään tapahtuma 2.9. klo 18-19. Pyydetään mahdollisia etukäteen lähetettäviä kysymyksiä sähköpostitse, muutoin kysymykset Zoomissa viestillä tai videoyhteydellä. Koostetaan tapahtuman jälkeen myös esiin nousseista kysymyksistä UKK Desistanssin nettisivuille. Junni hoitaa tapahtuman.
 • Kriminologian uusien opiskelijoiden tervetuliaiskirje
  • Lähetetään uusille opiskelijoille tervetuliaiskirje Desistanssin puolesta, jossa mainostetaan yhdistyksen toimintaa, siihen liittymistä, tulevaa kyselytuntia sekä kutsutaan halukkaat infotilaisuuden jälkeen lasillisille. Raeste ja Kärkkäinen lähettävät viestin.
 • Kurssien suorittamismuodot syksyllä
  • Kurssit toteutetaan syyslukukaudella lähtökohtaisesti etäopetuksena ja yliopisto on linjannut, ettei kurssisuorituksen hylkäämisperusteena voi olla opiskelijan poissaolo luennoilta. Erityisesti uusille opiskelijoille pyritään kuitenkin tarjoamaan jonkin verran lähiopetusta tilanteissa, joissa sen toteuttaminen on turvallisuuden huomioiden mahdollista. Kunkin kurssin tietoihin pitäisi siis ilmaantua viimeistään lähiaikoina tieto siitä, miten kurssi järjestetään kuitenkin niin, että kaikille kursseille tulisi olla mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
 • Kriminologian hakutilastojen koostaminen nettisivuille
  • Matti Näsiltä on saatu tietoa viimeisimmistä kriminologian oppiaineen hakutilastoista tältä keväältä. Tehdään tiedoista kauan kaivattu kooste Desistanssin sivuille ja mainostetaan koostetta Facebookissa. Raeste tekee koosteen, Junni hoitaa meemit.
 • Palautteen läpikäyminen
  • Opintovastaavat hoitavat saadun palautteen kokoamisen ja huolehtivat sen toimittamisesta sekä jäsenistölle että oppiaineen edustajille.
 1. Muut esille tulevat asiat
 • Yhdistyksen yhdenvertaisuusvastaava Hanna toimii tarvittaessa ”koronatukikanavana” niille opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea tai muuta keskusteluseuraa haastavissa pandemiatilanteen aiheuttamissa oloissa. Yhdenvertaisuusvastaavaan saa yhteyden parhaiten sähköpostitse.
 • Pyritään saamaan haastavista poikkeusoloista huolimatta jonkinlaista hallituksen virkistäytymistä aikaan.
 • Pidetään seuraava hallituksen kokous syyskuun loppupuolella.
 1. Kokouksen päättäminen

Kärkkäinen päätti kokouksen klo 19.26.


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 18.5.2020

Zoom-kokous, ID: 695 4755 446

18.5.2020 klo 18:00

Läsnäolijat: Anna Raeste, Annukka Junni, Katri Kärkkäinen, Hanna Saari, Henriikka Veid, Joona Mäkelä, Mirva Laakkonen

 1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen​
  Kärkkäinen avaa kokouksen klo 18:01
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen​
  Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. Esityslistan hyväksyminen​
  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi yksimielisesti
 4. Ilmoitusasiat​
  Ei esille tulevia ilmoitusasioita
 5. Järjestöasiat​
  Ei esille tulevia järjestöasioita
 6. Talous​
 • Tilannekatsaus taloudelliseen tilanteeseen​
  YKA:lta saatu tukea 400 euroa, yhteensä rahaa on noin 428 euroa. HYY:ltä ei ole vielä saatu tukea ja odotamme HYY:n avustuksia. Kriminologian opiskelijoiden uusien iltaan järjestetään syötävää ja juomatarjoilu. HYY:ltä saatu viime vuonna tukea noin 200 euroa.
 1. Tapahtumat​
 • Kriminologian opiskelijoiden tervetuliaisjuhla Kuppalassa 18.9.2020​
  Katsomme lähempänä, mitä tapahtumassa tehdään. Tiedotetaan tapahtumasta uusille kriminologian opiskelijoille. Mukaan voi tulla muitakin kuin uusia kriminologian maisteriohjelman opiskelijoita.
 • Tutkimuksen iltapäivä syyslukukaudella​
  Tarkoituksena on esitellä graduja ja Desistanssi tulisi esittäytymään ja kertomaan toiminnastaan. Tutkimuksen iltapäivä on kriminologian oppiaineen järjestämä. Päivämäärä ilmoitetaan lähempänä.
 • Syyslukukauden excut​
  Keväällä peruuntuneet excut järjestetään syksyllä mahdollisuuksien mukaan. Krits ilmoittaa nettisivuilla, jos järjestävät avoimen ovien päiviä loppuvuodesta. Koronan takia ei tiedetä voiko syksyllä järjestää tapahtumia, joten Junni ehdottaa, että voisimme panostaa erityisesti uusien iltaan. Raeste pohtii mahdollisuuksia järjestää etäpaneeli syksyllä. Junni haastattelemassa A-klinikkasäätiöllä kehittämissunnittelijana työskentelevää kriminologian maisteriopiskelija Senja Peltolaa. Junni tekee blogitekstin aiheesta. Pohditaan etätapahtumien järjestämistä sekä siihen liittyviä hyviä ja huonoja puolia. Raeste esittää, että voisimme tehdä blogitekstejä. Junni ehdottaa, että nettisivuja voitaisiin päivittää, kun tapahtumia ei voida järjestää. Raeste ja Kärkkäinen muokkaavat nettisivuja kesällä ja Mäkelä voi auttaa tarvittaessa. Kärkkäisen mukaan blogipohja on ihan hyvä, mutta nettisivuja voitaisiin järjestellä järkevämmin, jotta niistä olisi helpompi löytää tietoa. Jos emme muokkaa koko nettisivuja uudelleen, voisimme laittaa asiasanoja sivuotsikoiden alle, jotta tietoa on helpompi löytää. Sivujen mobiiliversiossa ei näy avainsanoja. Sivut eivät ole kovin käytännölliset nyt. Desistanssi sai kiitosta hakupostauksen näkyvyydestä ja siitä, että sivuilla on kattavasti tietoa opiskelijaksi hakemisesta. Raeste päivittää ohjeistuksia sivulle opiskelijaksi hakemiseen liittyen. Junni ehdottaa postauksen tekemistä yhteishaun tulosten tultua, esim. mitä kannattaa ensi kerralla huomioida hakemisessa ja mitä opintoja kannattaa suorittaa. Kannatetaan ideaa.
 • Kriminologian päivät 14.-15.12.2020 ​
  Katsotaan toteutuuko joulukuussa. Toiveena Janne Kivivuorelta, että Desistanssi voisi hankkia talkoolaisia tapahtumaan. Voidaan tehdä Facebook-postaus tai sähköpostiviesti, missä mainostetaan tapahtumaa. Raeste kertoo, että on hyvin todennäköistä, että tapahtuma siirretään. Lisätietoa tulee myöhemmin.
 1. Tiedottaminen​
  Raeste kertoo Saunaa ja sosiaalitieteitä-tapahtumasta, joka on tarkoitettu fukseille. Kärkkäinen voi osallistua Desistanssin edustajana. Ollaan kiinnostuneita, voisi tuoda näkyvyyttä järjestölle.
  • Kärkkäinen ehdottaa, että osallistumme fuksisuunnistukseen ja pitää kriminologisen tietovisan. Desistanssi osallistuu, jos tapahtuma järjestetään.
  • Pohditaan mahdollisuuksia tehdä Desistanssille lippu.
 2. Opintoasiat​
 • Kurssien suorittaminen kesän aikana​
  • Matti Näsi kertonut, että joitain kirjatenttejä voisi tehdä ehkä kesän aikana. Jos kursseja tai tenttejä on tulossa, niin Desistanssi tiedottaa niistä.
  • Kontakti ry:lla ollut kysely opinnoista vuoden päätteeksi ja mietimme vastaavanlaisen kyselyn toteuttamisesta myös Desistanssille. Junni kertoo, että Malin oli tehnyt viime vuonna kyselyn ja vastauksia tuli noin 3-4. Voisimme tehdä yleisemmän Anna palautetta opinnoista -kyselyn. Nettisivuillemme voisi laittaa Yleinen palaute -boksin. Kärkkäinen miettii, jos kurssin lopuksi olisi mahdollisuus antaa palautetta kurssista. Junnin mukaan olisi hyvä, että olisi mahdollisuus antaa anonyymisti palautetta, jos ei halua antaa suoraan palautetta opettajalle. Voidaan viedä viestiä opettajille ja Kannunvalajille, että palautteen antaminen olisi mahdollista. Toiveena olisi myös, että opiskelijat saisivat palautetta kurssisuorituksista. Kannunvalajilla oli yleinen opintojen palautelomake aiemmin keväällä. Veid tekee yleisen palautelomakkeen, ja vie palautetta eteenpäin Desistanssi ry:n hallitukselle ja opetushenkilökunnalle.
 • Kriminologian opiskelijoiden tervetuliaiskirje​
  Raeste ja Kärkkäinen kirjoittavat tervetuliaiskirjeen uusille kriminologian opiskelijoille, missä kerrotaan Desistanssin toiminnasta. Kärkkäinen tekee docsin kirjeelle.
 1. Muut esille tulevat asiat​
  Ei muitaesille tulevia asioita
 2. Kokouksen päättäminen
  Kärkkäinen päättää kokouksen klo 18:51

Desistanssi ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous 18.5.2020

Zoom-kokous, ID: 695 4755 4466

18.5.2020 klo 17:30

Läsnäolijat: Anna Raeste, Mirva Laakkonen, Annukka Junni, Inka Järvikangas, Katri Kärkkäinen, Hanna Saari, Joona Mäkelä, Henriikka Veid

 1. Kokouksen avaaminen
 • Kärkkäinen avasi kokouksen klo 17:35.
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja​
 • Ehdotetaan Kärkkäistä puheenjohtajaksi, hyväksytään.
 1. Valitaan kokouksen sihteeri
 • Ehdotetaan Laakkosta sihteeriksi, hyväksytään
 1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa​
 • Ehdotetaan Mäkelää ja Veidiä, valitaan Mäkelä ja Veid pöytäkirjantarkastajiksi.
 1. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa​
 • Valitaan siinä vaiheessa, jos tulee tilanne, joka vaatii ääntenlaskijoita.
 1. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa sekä 1-2 varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2020.​
 • Ehdotetaan Järvikangasta ja Tiina Malinia. Valitaan Järvikangas toiminnantarkastajaksi ja Malin varatoiminnantarkastajaksi.
 1. Muut esille tulevat asiat​
 • Ei muita esille tulevia
 1. Kokouksen päättäminen​
 • Kärkkäinen päätti kokouksen klo 17:38.


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 30.3.2020

Zoom-kokous, ID: 220 947 569

30.3.2020 klo 17:00

Läsnäolijat: Mirva Laakkonen, Katri Kärkkäinen, Annukka Junni, Anna Raeste, Hanna Saari, Henriikka Veid, Joona Mäkelä

 1. Kokouksen avaaminen
 • Kärkkäinen avasi kokouksen klo 17:35.
 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 1. Esityslistan hyväksyminen
 • Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi yksimielisesti
 1. Ilmoitusasiat
 • Koronaviruksen takia poikkeustila yliopistolla. Lähiopetus peruttu 31.5. asti. Kritsin excu todennäköisesti peruttu, kaikki muutkin tapahtumat peruttu ja ilmoitellaan, jos järjestetään nettitapahtumia. Puhutaan, että voitaisiin tehdä kokoava lista peruuntuneista tapahtumista, jonka voisi jakaa ainakin sähköpostiin. Sihteeri Laakkonen tekee listan kevään peruuntuneista tapahtumista ja se julkaistaan Desistanssi ry:n sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä.
 1. Järjestöasiat

Desistanssi ry:n säännöt nettisivuille

 • Säännöt on lisätty nettisivuille

Toimintakalenteri 2020

 • Jatkossa tapahtumat toimintakalenteriin vuosikalenteria varten. Merkataan ylös tapahtumat mitä olimme suunnitelleet ja mitkä ovat nyt peruuntuneet.
 1. Talous

YKA:n järjestötuki

 • Saimme 400 euroa järjestötukea YKA:lta.
 • Mäkelä soittanut pankkiin laskutusasioihin liittyen. Aiemman hallituksen taloudenhoitajalta voi kysyä mallia laskun tekoon. Tilinkäyttöoikeudet on saatu taloudenhoitaja Mäkelälle ja puheenjohtaja Kärkkäiselle. Keskustellaan, tulisiko ladata Nordean mobiilisovellus, jonka avulla muutkin pääsisivät käyttämään tiliä ja näin tili ei olisi sidottu kehenkään. Voitaisiin ladata kyseinen sovellus. Mäkelä ja Kärkkäinen selvittävät, miten sovelluksen saa toimimaan. Pankista myös kerrottu, että kaikille asiakkaille paketti vaihtuu jossain vaiheessa ja tulee jatkossa maksamaan enemmän. Mahdollisesti voisi vaihtaa pakettia tai pankkia, jos hinta kallistuu. Vaihto ei kuitenkaan välttämättä ole vielä tulossa tämän vuoden aikana.

Rahan säästäminen ensimmäisiä vuosijuhlia varten

 • YKA:lta ja HYY:ltä saadaan tukea, joten jos rahaa kertyy, voidaan säästää tulevia vuosijuhlia varten. Katsotaan, paljonko saadaan kerättyä rahaa.
 1. Tapahtumat

Kulttuuriexcu Porttiteatteriin?

 • Siirtyy varmaan syksyyn tai ensi vuodelle. Veid kertoo että esitykset on peruttu tältä keväältä.

Lukuvuoden päättäjäiset Kuppalassa?

 • Tapahtuma peruttu. Katsotaan, josko kesällä voisi jotain järjestää.

Peruuntuneet excursiot

 • Sörkän vankila, Pelastakaa lapset ja Krits peruttu. Hollantilaisten vierailu on myös peruuntunut.

Verkkotapahtumia karanteeniajalle?

 • Pohditaan, järjestetäänkö verkkotapahtumia. Raeste kertoo, että muilla järjestöillä on ollut esimerkiksi hengailuja etäyhteytenä. Junni mainitsee, että yhteishaku päättyy keskiviikkona ja vanhaan blogi-postaukseen tulee edelleen kommentteja, vaikka on tehty uusikin postaus kriminologian opintosuuntaan hakemisesta. Opintovastaava Veidillekin tullut joitain sähköposteja aiheeseen liittyen, osassa on kiitetty blogissa olevasta info-postauksesta.

Junni ehdottaa pullakahveja siirtymähakuun liittyen. Voitaisiin järjestää vapaamuotoinen kyselytunti koskien opintosuuntaa yleensä, ei niinkään hakemiseen liittyen. Sovitaan, että Zoom-kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 8.4. klo 18. Paikalla ollaan noin tunnin ajan. Hallituksesta ainakin Junni ja Raeste voivat olla paikalla. Junni tekee ruotsiksi ilmoituksen valtsikan sähköposti-listoille. Raeste tekee vastaavan suomeksi. Tehdään myös Facebook-ilmoitus tapahtumalle.

 • Puheenjohtaja Kärkkäinen kertoo, että Facebookissa pj-ryhmässä syksyn Kuppalapäivät jaossa. Keskustellaan, onko kiinnostusta varata Kuppalaa elo- tai syyskuussa? Syksyn uusien opiskelijoiden ilta voitaisiin pitää Kuppalassa. Varataan keskiviikot 16.9. ja 23.9., voidaan perua tarvittaessa.
 1. Tiedottaminen

Hallituksen esittely Desistanssin verkkosivuille ja tiedottaminen Facebookissa ja sähköpostilistalla

 • On ollut puhetta että tehdään hallituksen esittely, nyt sivuilla vaan hallituksen jäsenten yhteystiedot. Sovitaan että tehdään itsestä lyhyt esittely jotka lisätään sivuille. Esittelyssä kerrotaan omasta opintotaustasta ja esimerkiksi lempirikossarja. Esittelyt lähetetään sähköpostilla Junnille ma 6.4. mennessä joka lisää ne sitten sivuille.
 1. Opintoasiat

Gradugalleria Desistanssin verkkosivuille?

 • Suunnitellaan gradugallerian tekemistä. Olisi kätevää, jos graduja olisi yhdessä paikassa luettavissa. Gradugalleriassa voisi olla linkki E-thesikseen mistä gradun voisi käydä lukemassa. Voitaisiin lähestyä esimerkiksi sähköpostilla opiskelijoita ja kysyä lupa, saadaanko gradu laittaa sivuille. Gradugalleriaa voisi jatkossa mahdollisesti markkinoida graduseminaarissa. Raeste ottaa yhteyttä ainakin kahteen valmistuneeseen ja kysyy, voiko heidän gradunsa lisätä sivuille. Jos haluaa, voi myös lyhyesti kertoa omasta gradun tekoprosessista. Linkkiä gradugalleriaan voi jakaa sitten ainakin Facebookissa.
 1. Muut esille tulevat asiat
 • Sovitaan seuraavan Zoom-kokouksen ajankohdaksi maanantai 18.5. klo 18.
 1. Kokouksen päättäminen

Kärkkäinen päätti kokouksen klo 18:17

 


Desistanssi ry:n hallituksen kokous torstaina 20.2.2020

Kaisa-kirjasto, ryhmätyötila 4038b​
Fabianinkatu 30, 00014 Helsinki ​
20.02.2020 klo 17:00​

Läsnäolijat: Anna Raeste, Hanna Saari, Henriikka Veid, Mirva Laakkonen, Katri Kärkkäinen, Annukka Junni ja Joona Mäkelä.

1. Kokouksen avaaminen​

• Kärkkäinen avasi kokouksen klo 17:01

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen​

• Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi​

• Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yksimielisesti

4. Ilmoitusasiat​

• Ei esille tulleita ilmoitusasioita

5. Järjestöasiat​

 • Tietosuojalomakkeen päivittäminen​
  • Tällä hetkellä lomakkeessa väärien yhteyshenkilöiden tiedot. Raesteella pääsy, voi päivittää lomakkeen. Yhteyshenkilöiksi päivitetään nykyinen puheenjohtaja Kärkkäinen, varapuheenjohtaja Raeste ja sihteeri Laakkonen.
 • Tahlo-lomakkeen täyttämissuunnitelma​
  • Joitain dokumentteja jo ladattu, pestitiedot on laitettu. Muita liitteitä laitetaan lähipäivinä, ainakin turvallisen tilan periaatteet ja tietosuojaseloste.
 • Yhdistyksen kokouksen päivämäärän päättäminen, koska vuodelle 2020 pitää valita toiminnantarkastajat​.
  • Seuraavan kokouksen ajankohdasta tehdään Doodle-kysely. Toiminnantarkastajaksi voidaan pyytää vanhoja hallituslaisia.
  • Raeste vinkkaa HYYn virityspäivästä 26.2. Voi osallistua jos kiinnostusta löytyy. Virityspäivillä mahdollista saada esimerkiksi vertaistukea.
  • Valtsikatoimijat 2020 Facebook-sivulle voisi lisätä myös Desistanssin avoimia tapahtumia.

6. Talous​

 • Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen Joona Mäkelälle ja Katri Kärkkäiselle​
 • Kaikki puoltavat oikeuksien siirtämistä. Tilinkäyttöoikeudet luovutetaan puheenjohtaja Katri Kärkkäiselle ja taloudenhoitaja Joona Mäkelälle.
 • Ainejärjestötuen haku YKAlta 23.2. mennessä​
  • Aikaisemmin ollut puhetta että haetaan ainejärjestötukea YKAlta. Kukaan ei vastusta tuen hakemista. Raeste on tehnyt alustavan hakemuksen, hakemus hyväksytään suurimmilta osin, Raeste tekee siihen pieniä muutoksia. Hakemuksessa tulee itse ehdottaa  haettavan tuen määrää. Raeste ehdottaa 350 euroa, päätetään hakea kuitenkin 400 euroa.
  • Kangaskassien myynti
  • Kysytään aiemman hallituksen varapuheenjohtaja Malinilta kangaskasseista, jonka hallussa ne ovat. Laakkonen voi hoitaa. Kasseja voisi mahdollisesti myydä Kriminologian päivillä, riippuen miten käytännössä asia järjestyy. Desistanssilla mahdollisesti oma ständi Kriminologian päivillä, ei ole vielä varmaa.
  • Haalarimerkit
  • Ei kannata tilata tällä hetkellä lisää. Tehdään ehkä joskus myöhemmin Desistanssi-merkki, jätetään ajatus hautumaan.
  • Keskusteltiin vierailusta Noin viikon uutisiin. Mietittiin, onko kiinnostusta. Osallistujia pitäisi ilmeisesti olla 15 vähintään, saadaanko kasaan? Ei lähtökohtaisesti lähetä edistämään asiaa, katsotaan miten tilanne etenee.

7.  Tapahtumat

 • Excursio Helsingin vankilaan​
  • Veid suunnitellut excursiota. Alustava äänestys ajankohdasta on pidetty. Vierailupäivä maalis- huhtikuussa. Äänestetään kolmen eniten ääniä saaneiden päivien väliltä lopullinen ajankohta. Kun vierailupäivä on päätetty, tehdään tapahtuma Facebookkiin. Raeste voi tehdä tarvittaessa lomakkeen ilmoittautumista varten. Desistanssin jäsenet etusijalle excursiolle, etenkin jos on paljon tulijoita. Ilmoittautumisen tulisi olla mielellään sitova ja excursiolle mahtuneille ilmoitetaan pääsystä.
 • Excursio Pelastakaa Lapset ry:lle Stydin kanssa​
  • Junni tavannut Stydin työelämävastaavan. Excursion ajankohta on ke 1.4. klo 10-12 Käpylässä Pelastakaa Lapset ry:n päätoimistolla. Junni on hoitanut Stydin työelämävastaavan kanssa käytännön asioita liittyen ekskuun. Excursiossa esitellään toimintaa yleisesti ja pääpaino on digitaalisessa hyvinvoinnissa ja lasten oikeuksissa. Maaliskuussa tulee lisätietoa.
  • Vierailu Yhdenvertaisuusvaltuutetulle peruuntunut.
 • Ohi on -bileet/tervetuloa toivottaminen kriminologian opintosuuntaan valituille – yhdessä sosiaalitieteiden kanssa vai erikseen?​
  • Perinteisesti on järjestetty juhlat kandi-ohjelmaan päässeille, mietittiin pitäisikö järjestää myös maisteri-ohjelmaan päässeille? Kellään ei ole intoa osallistua. Mietitään ehkä syksyllä uudestaan kun tulee uusia opiskelijoita.
 • Sosiaalitieteiden vappupiknik 30.4. yhdessä sosiaalitieteiden kanssa?​
  • Kaisaniemen puistossa on ollut perinteisesti vappupiknik jossa vapaata hengailua. On kiinnostusta osallistua, ainakin osa osallistuu.
 • Rikosmuseoon yhdessä FAFAAn kanssa? (toteutus & ajankohta ei tiedossa) ​
  • Saari, joka hoitanut asiaa, kertoo, ettei asiaan liittyen ole tullut mitään viestiä vähään aikaan. Vierailu on vielä ajatuksentasolla. Saari ilmoittaa kun tulee lisätietoa asiaan. Fibula ry:n  puheenjohtaja on kertonut, että olisi kiinnostusta ehkä järjestää Desistanssin kanssa jotain.
 • Excursio Kritsille 21.4.​
 • Ilmoittautuneita nyt 6-7. Kärkkäinen kysyy Kritsistä, onko mahdollista osallistua excursiolle ilmoittautumisajankohdan jälkeenkin, jos viime tipassa haluaisikin joku tulla mukaan. Excursio on klo 10-12. Kertovat Kritsillä säätiön toiminnasta. Tehdään vierailusta juttu blogiin.

• Raeste kertoo, että Kuopion sosiaalitieteilijöitä tulossa vierailulle 2.4. Helsinkiin ja Kuppalassa järjestetään illanvietto. Desistanssi ei osallistu.

8. Tiedottaminen​

 • WhatsApp-ryhmän rauhoittaminen vain järjestöasioista tiedottamiseen
 • Mietitään, mikä olisi oikea kanava tiedottaa järjestön sisäisitä asioista. WhatsAppista vaikea löytää linkkejä. Kärkkäinen ehdottaa että tehtäisiin kaksi WhatsApp-ryhmää, virallisille ja epävirallisille asioille. Facebook-ryhmä voisi kuitenkin olla parempi virallisille asioille koska sieltä helpompi löytää esimerkiksi linkkejä. Päätetään, että tehdään suljettu Facebook-ryhmä hallitukselle. Raeste tekee Facebook-ryhmän.

9. Opintoasiat​

 • Leidenin yliopiston kriminologian opiskelijoiden kestitseminen 8.4.-14.4.2020​
  • Leidenin yliopiston kriminologian opiskelijat tulossa vierailulle Helsinkiin. Matti Näsi on aikonut pitää luennon vieraille torstaina 9.4. Näsi kysynyt, onko Desistanssin hallituksella mahdollisuutta kestitä hollantilaisia vieraita. Voisimme järjestää heille ainakin kampuskierroksen. Sen jälkeen olisi mahdollista mennä istuskelemaan johonkin, esimerkiksi Thirsty Scholariin. Saari, Raeste ja Kärkkäinen ainakin pääsevät paikalle. Laakkonen ehdottaa, että vieraille voisi myydä haalarimerkkejä. Vierailusta tehdään blogipostaus.
  •Viestintäsuunnitelma yhteishausta ​
  •Junnille tullut kiinnostuneilta kyselyjä sähköpostiin liittyen kriminologian opiskeluun. Voidaan tehdään samanlainen blogipostaus kuin aiempi liittyen kriminologian opintosuuntaan hakemisesta. Hakijatilastoja kysytään usein, selvitetään asiaa ja kysytään Matti Näsiltä olisiko mahdollista saada jotain tilastoja liittyen kriminologian hakuun. Kaivattaisiin ainakin tilastoja yhteishaun ja sisäisen haun kautta hakeneista sekä hakukriteereistä. Raeste aikoi kysyä Näsiltä. Infoa hakuun liittyen on yliopiston sivuilta vaikea löytää. Blogiin tehdään postaus usein kysytyistä kysymyksistä liittyen hakemiseen. Opiskeluun liittyvät kysymykset kannattaisi jatkossa suunnata hallituksen sähköpostiin kun blogiin ne voivat hukkua. Veid ja Raeste voivat vastata jatkossa tuleviin kysymyksiin, Junni lähettää heille usein tulleita kysymyksiä. Blogiin tehdään oma osio hakemiseen liittyville asioille, Mäkelä tai Raeste voi tehdä.

10. Muut esille tulevat asiat​

 • Kuulumiset sosiaalitieteiden puheenjohtajien tapaamisesta​
  • Kärkkäinen ja Raeste olivat paikalla. Olivat innokkaita yhteistyöhön Desistanssin kanssa. Alustavasti ollut puhetta siitä, onko kiinnostusta mennä The Amazing Sos Race-tapahtumaan syksyllä pitämään rastia fukseille.  Jos mennään, voitaisiin pitää ehkä jokin rikosaiheinen tietovisa rastilla.
 • Valtsikan ainejärjestöjen nakkilista​
  • Ei koske Desistanssia, ei tarvitse osallistua.
 • Yhteistyö Kontakti ry:n kanssa​
 • Kontaktilaiset ovat lähestyneet meitä ja haluaisivat tehdä meidän kanssa yhteistyötä. Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä. Voitaisiin pitää esimerkiksi excursioita ja peli-iltoja yhdessä, mahdollisesti esimerkiksi jokin kulttuuri-aiheinen eksku tai työelämään liittyvä excursio.

11. Kokouksen päättäminen

 • Kärkkäinen päätti kokouksen klo 18:46.

Desistanssi ry:n vuosikokous keskiviikkona 22.1.2020

Aika: 22.1.2020

Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria, ryhmätyötila 329

Läsnäolijat: Katri Kärkkäinen, Joona Mäkelä, Hanna Saari, Henriikka Veid, Annukka Junni, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Senja Peltola, Inari Torppa, Aino Jauhiainen, Tommi Ostrovskij, Mirva Laakkonen.

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

Katri Kärkkäinen avaa kokouksen klo 17:07.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Katri Kärkkäinen valitaan kokouksen puheenjohtajaksi.

5. Valitaan kokouksen sihteeri

Mirva Laakkonen valitaan sihteeriksi.

6. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Inka Järvikangas ja Tiina Malin valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.

7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Valitaan kaksi äänenlaskijaa, jos tulee äänestystilanne.

8. Esitetään vuoden 2019 toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Tiina Malin esittelee vuoden 2019 toimintakertomuksen.

Yleistä: Viime vuosi ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, kun Desistanssi ry ollut toiminnassa. Vuoden aikana panostettiin perusasioihin, liityttiin HYY:n piiriin ja pidetty yhteyttä myös kriminologian opetushenkilöstöön. Vuoden vaihteessa jäseniä 30. Yritetty tehdä Desistanssi ry:tä tunnetuksi valtsikassa. Tommi Ostrovskij huomauttaa, että Desistanssi ry:n nimi lisätty valtsikan lippuun. Myös Aimo Annoksessa mainittu Desistanssi ry:n tiedot.

Talous: Senja Peltola kertoo taloustilanteesta. Ensimmäinen vuosi, kun haettiin HYY:n toiminta-avustusta. HYY myönsi 200 euroa toiminta-avustusta ja 80 euroa saatu joululahjojen paketoinnista. Yritetty vakiinnuttaa toimintaa, mutta toiminta ollut kuitenkin suhteellisen pientä. Pankin palvelumaksuihin mennyt huomattava osa tuotoista. Järjestetty pikkujoulut virkistystoimintana. Tili jäi vuonna 2019 31,62 euroa ylijäämäiseksi. Tehty tuotemyyntiin liittyviä hankintoja.

Työelämä: Yhteisexcu järjestetty Stydin kanssa ja liitytty erilaisiin Facebook-ryhmiin. Kaksi työelämäexcua, Heuniin ja THL:le, joista THL yhdessä Stydin kanssa. Heuni 9 osallistujaa, THL 8 osallistujaa. Annukka Junni julkaissut vierailuista blogikirjoitukset nettisivuilla.

Kulttuuri: 3 osallistujaa Doc Point -exculla ja 4 osallistujaa Rakkautta ja Anarkiaa-exculla. Jaettu kulttuurisuosituksia ja tehty lempirikossarjapostaus blogiin. Tiina Malin ollut radiohaastattelussa ja kirjoittanut haastattelusta postauksen nettisivuille.

Opinnot: Senja Peltolan vetämässä lukupiirissä osallistujia 4, mutta osallistujamäärä vaihdellut. Tehtiin excu Kriminologiseen kirjastoon, joka osoittautui pidetyksi. Kriminologisesta kirjastosta voi tiedustella myös artikkeleita, joita yliopistolla ei ole. Blogissa julkaistu kriminologian opiskelun hakuprosessiin liittyvä postaus, johon liittyen tullut paljon kommentteja ja kysymyksiä myös sähköpostilla.

Tapahtumat: Olimme mukana Welcome Fair-avajaiskarnevaaleissa, jossa oli kiinnostuneita kyselijöitä ja saatu muutamia uusia jäseniä sähköpostilistalle. Osallistuimme tutkimuksen iltapäiviin ja osallistujina melkein kaikki syksyn uudet opiskelijat. Desistanssi ry: on ollut mukana Kannunvalajat ry:n yhdenvertaisuussuunnitelman koostamisessa ja yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty osaksi Desistanssi ry:n toimintaa ja ongelmatilannelomake löytyy nettisivuilta.

Tiedotus: Tiedotettu suomeksi ja ruotsiksi. Englanniksi tiedottamiselle ei ole toistaiseksi ollut tarvetta.

Ympäristö: Desistanssi ry:n julistetta käytetty jo kaksi kertaa Welcome Fairilla. Muutenkin olemme olleet suhteellisen ympäristöystävällisiä. Pikkujoulut järjestettiin ravintolassa, joten ei tullut roskaa. Pikkujouluissa 14 osallistujaa, mikä on ennätysosallistujamäärä.

Toiminnantarkastajan lausunto: Aino Jauhiainen on toiminut toiminnantarkastajana vuonna 2019 ja esittelee toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminta ollut aktiivista ja järjestön etujen mukaista. Järjestö pyrkinyt laajentumaan, enemmän asioita saatu aikaan ja yhteistyötä kehitetty muiden tahojen kanssa. Hienoa, että Desistanssi ollut mukana kehittämässä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Kehotetaan myös jatkossa miettimään esteettömyyteen ja ruotsin kieleen liittyviä asioita, turvallisen tilan luomista sekä ottamaan huomioon ajankohtainen keskustelu rasismista Helsingin yliopistolla. Kokoukset ovat olleet hyviä ja on toimittu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastaja hoitanut tehtävänsä hyvin ja on ottanut huomioon, että tili jäänyt alijäämäiseksi (selittyy tuotemyynnillä). Ei huomautettavaa. Erityismaininta hyvistä excuista Heunille ja THL:lle. Kehotetaan osallistumaan Kriminologian päiville joulukuussa 2020. Hyvin infottu harkkapaikoista ja muista mahdollisuuksista alaan liittyen, laajasti tuotu esiin mahdollisuuksia tutustua kriminologian aihepiiriin. Ei ole rikottu yhdistyslakia eikä sääntöjä.

9. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma

Katri Kärkkäinen esittelee toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma ei eroja juurikaan viime vuodesta. Toiminnan painopisteet opiskelijoiden edunvalvonnassa, opinto- ja työelämäasioissa, unohtamatta yhdenvertaisuus- ja ympäristöasioita ja virkistystoimintaa. Voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. Jatketaan toimintamallien kehittämistä, jotta toimintaan tulisi rakenne. Tavoitteena selkeä ja jäsentynyt toiminta. Toivotaan lisää kriminologiasta kiinnostuneita jäseniä toimintaan mukaan. Talouteen liittyen toiveena, että saataisiin mahdollisesti enemmän rahaa ja haetaan YKA:lta toiminta-avustusta. Ei haeta tilaa/avainta Kannuklusterille, koska ei järjestetä vuosijuhlia tai sitsejä. Haetaan avainta Kuppalaan ja mennään Kuppala-koulutukseen, jotta voitaisiin käyttää tilaa yhteisiä iltoja ja tapahtumia varten. Tiedotus ollut suomeksi ja ruotsiksi, mutta tärkein tiedotus vain suomeksi. Tiedotus ruotsiksi myös jatkossa.

10. Vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus

Joona Mäkelä esittelee talousarvion. Haetaan YKA:lta ja HYY:ltä toiminta-avustuksia. HYY:ltä saatu vuonna 2019 ja toivotaan myös tänä vuonna vähintään 200 euroa. Kulttuurimenoihin budjetoidaan, jotta voitaisiin esimerkiksi sponsoroida leffalippuja jäsenistölle. Kangaskasseja ja merkkejä ei tehdä tänä vuonna, vaan myydään vanhat ensin pois. Virkistysmenoihin budjetoitu enemmän kuin viime vuonna eli 100 euroa. Toiminnan kasvaessa enemmän tapahtumia ja arviona, että tilikauden lopussa 80 euroa ylijäämää. Päätetään, että ei peritä jäsenmaksua myöskään vuonna 2020.

11. Muut esille tulevat asiat

PRH: päivitetty vuoden 2020 tiedot. Tilinkäyttöoikeudet pitää siirtää Katri Kärkkäiselle ja Joona Mäkelälle, mikä hoidetaan seuraavassa kokouksessa. Tietosuojaselosteessa väärät yhteyshenkilöt, jotka päivitetään seuraavassa kokouksessa. Katri Kärkkäinen täyttää Tahlon ja laittaa sinne vuoden 2019 ja 2020 hallituksen dokumentit.

 • Inka Järvikangas muistuttaa ensi viikon ekskursiosta yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Tällä hetkellä ilmoittautuneita 6. Pohditaan, tulisiko ylijääneitä paikkoja jakaa valtsikan Facebook-sivuilla. Ekskursion paikat kuitenkin ensisijaisesti kriminologian opiskelijoille.
 • Yhdenvertaisuus- ja ongelmatilannelomake pitää päivittää.
 • Inka Järvikangas kertoo Jannen pyytäneen mainitsemaan, että Suomen Kriminologinen Yhdistys järjestää Kriminologian päivät 14.-15.12.2020. SKY:n jäsenille, jotka ovat perustutkinto-opiskelijoita, Kriminologian päivät ovat maksuttomat. SKY:n jäsenyys 10 euroa/vuosi perustutkinto-opiskelijoille. Kriminologian päivillä voi myös esitellä omaa gradua. Kriminologian päiville tullaan rekrytoimaan 10 avustajaa, palkkioksi saa hupparin ja työtodistuksen halutessaan. SKY:llä suunnitteilla toukokuussa samankaltainen tapahtuma kuin Veli Verkko -luento.
 • Aino Jauhiainen kertoo, että Näköaloja oikeuspolitiikan tutkimukseen -kurssilla 12.2.2020 Metsätalolla luento valvontarangaistukseen liittyen. Vaikkei osallistuisi kurssille, voi tulla kuuntelemaan luentoa.
 • Hanna Saari kertoo, että 5 henkilöä äänestänyt Facebook-sivuilla olevassa äänestyksessä DocPointin Sunless Shadows -elokuvaa. Jos lähtijöitä on tarpeeksi, on mahdollista ostaa lippupaketti. Aikaa äänestää on huomiseen (23.1.2020) asti, jonka jälkeen äänestys elokuvan ajankohdasta.12. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Hyväksytään ja myönnetään.

13. Kokouksen päättäminen

Katri Kärkkäinen päättää kokouksen klo 17:59.


2019

| Desistanssi ry:n vaalikokous 27.11.2019
| Desistanssi ry:n hallituksen kokous 30.10.2019
|
Desistanssi ry:n hallituksen kokous 24.9.2019
|
Desistanssi ry:n hallituksen kokous 29.8.2019
|
Desistanssi ry:n hallituksen kokous 1.8.2019
|
Desistanssi ry:n hallituksen kokous 11.6.2019
| Desistanssi ry:n hallituksen kokous 22.5.2019
|
Desistanssi ry:n hallituksen suunnittelukokous 13.3.2019
| Desistanssi ry:n vuosikokous 17.2.2019
|
Desistanssi ry:n hallituksen kokous 23.1.2019


Desistanssi ry vaalikokous keskiviikkona 27.11.2019

Keskiviikkona 27.11.2019. Klo 17:00. Marian Helmi, Kruununhaka.

Läsnäolijat: Senja Peltola, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Inari Torppa, Katri Kärkkäinen, Mirva Laakkonen, Joona Mäkelä, Hanna Saari, Henriikka Veid, Anna Raeste, Annukka Junni.

 1.  Kokouksen avaaminen
  • Järvikangas avasi kokouksen klo 17:14
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Järvikangas
 4. Valitaan kokouksen sihteeri
  • Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Torppa
 5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • Tarkastajiksi valittiin Kärkkäinen ja Raeste
 6. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
  • Ääntenlaskijoiksi valittiin Peltola ja Malin (klo 17:25, kun äänestettiin varapuheenjohtajasta).
 7. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  • Hyväksyttiin yksimielisesti.
 8. Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisestä päättäminen
   • Hyväksytään yksimielisesti.
 9. Uuden hallituksen valinta 
  • Puheenjohtaja: Katri Kärkkäinen
  • Varapuheenjohtaja: Kaksi ehdokasta, joten äänestys järjestettiin. Tulokset 17:34. Varapuheenjohtajaksi valittiin äänin 6-5: Anna Raeste.
  • Rahastonhoitaja: Joona Mäkelä
  • Sihteeri: Mirva Laakkonen
  • Työelämävastaava: Annukka Junni
  • Opinto- ja yhteistyövastaava: Henriikka Veid
  • Kulttuurivastaava: Hanna Saari
  • Yhdenvertaisuusvastaava: Hanna Saari
  • Ympäristövastaava: Anna Raeste
 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
  • Sovitaan kevätkokouksen aika yhdessä, missä käsitellään toimintakertomus ja vanha hallitus saa vastuuvapauden: Ke 22.1.2020 klo 17.
 11. Kokouksen päätös
  • Järvikangas päätti kokouksen klo 17:53

Desistanssin hallituksen kokous ke 30.10.2019

Läsnäolevat: Inka Järvikangas, Tiina Malin, Senja Peltola, Annukka Junni ja Inari Torppa

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Järvikangas avasi kokouksen klo 17:01
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistan hyväksyminen
  • Lukupiiri lisätty tapahtumiin.
 4. Ilmoitusasiat
  • Radiohaastattelu pyyntö YLE:n ”Ammattina rikos”. Malin vastannut ja kysynyt lisätietoja. Junni ja Malin ovat yhteydessä toimittajaan.
  • Suomen kriminologinen yhdistys järjestää Antti Latvalan luennon 9.12. klo 17. Tilaisuus avoin, mutta pitää ilmoittautua. Tilaisuudesta lähetetty sähköposti. Jos tulee paljon Desistanssilaisia, voidaan järjestää yhteislähtö. Tästä lisätietoa sähköpostilistalle marraskuun aikana. Junni tekee Facebook-tapahtuman tästä.
  • Lainsäädäntö läpinäkyväksi -tapahtuma, 26.11. Tiinalta lisätietoa myöhemmin.
 5. Järjestöasiat
  • Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen vieminen hallituksen kokoukseen.
   • Hyväksytään ja päätetään viedä yhdistyksen kokoukseen hyväksyttäväksi. Kunhan hyväksytty, julkaistaan sivuilla ja tiedotetaan asiasta vielä erikseen.
  • Haalarimerkki-ideointi ja tilauksesta päättäminen.
   • Annukan ideat, “Ammattina rikollisuus”, “True crime is life”.
    • Teksti pyöreän muotoiseen merkkiin. Otetaan 50 kpl 64mm merkkejä. Tarjouspyyntö lähetetty promler.fi kautta. Pinkki tausta, missä tekstinä ”true crime is life”
  • 2019 toimintakertomuksen valmistelun aloittaminen
   • Google docsissa viime vuoden toimintakertomus. Jokainen valmistelee tekstin omista vastuualueista, Järvikangas hoitaa yleisen ja auttaa myös Malinin osioiden kanssa. Deadline tälle asetetaan myöhemmin, mutta luodaan pohja ja aloitetaan kertomuksen kirjoittaminen jo yhdistyksen kokoukseen mennessä, vaikkei sitä käsitelläkään silloin. Voidaan lisätä tapahtumia vielä loppuvuodesta. Aloitetaan valmistelu ja ennen yhdistyksen kokousta tarkistetaan, millä mallilla asia on.
 6. Talous
  • Taloustilanne ja pikkujouluhankinnoista päättäminen
   • HYY:ltä lisätoiminta-avustus, toukokuussa 113e ja lokakuussa 87e. Tarkistetaan TAHLOsta miksi lokakuun tuki tullut. Tililtä menoja nimenmuutokset ja tilinhoitomaksut. Maksetaan merkit suoraa tililtä(?) ja sitten jää vielä 30e pikkujouluihin.
  • 2019 tilinpäätöksen valmistelun aloittaminen
   • Peltola tai Järvikangas ei pääse tällä kertaa HYY:n tilinhoidon kurssille. Peltola saa tarvittaessa apua Järvikankaalta ja he hoitavat tämän yhdessä.
 7. Tapahtumat
  • Menneet: excu Kriminologiseen kirjastoon, lukupiiri 4/5 järjestetty
   • 7 osallistujaa kirjastossa ja melkein kaikki lainasivat sieltä jotain. Ystävällistä neuvontaa ja sieltä kannattaa kysyä myös, jos tarvitsee artikkeleita, mihin välttämättä HYY:llä ei ole pääsyä.
  • Tulevat: excu THL:ään, pikkujoulut
   • Excu THL:ään pe 22.11. 9-11. Stydi laittaa tiedon Annukalle. Pikkujoulut järjestetään.
  • Yhdistyksen vaalikokouksen ja pikkujoulujen valmistelu
   • Tila varattu, Domma kokoukselle, (Junni poistui 18:12) ja sitten pikkujoulut järjestetään muualla, 27.11. Peltola pyytää tarjouksen Punavuoressa sijaitsevasta ravintolasta ja pitää meidät ajantasalla. Jos ei vastausta ensi ke, niin kokous on joko täällä (Kaisassa) tai Barrikaadilla.
  • Helsingin yhdyskuntaseuraamusexcu tammikuussa?
   • Sovittu alustavasta, ehdotti to 23.1. klo 9-11. Järvikangas vahvistaa tämän, kysyy samalla kuinka isot tilat siellä ovat, jotta osataan varautua osallistujamäärän puolesta. max. 15 osallistujaa. Esim. sosiaalityöntekijät voivat olla kiinnostuneita.
 8. Tiedottaminen
  • Gradugallerian ja harkkapaikkasivun tilanne
   • Järvikangas luonut sivut minne Malin voisi tehdä ainakin ja linkata Haaste-lehden artikkelin. Järvikangas kirjoittaa Kriminologisen yhdistyksen toiminnasta. Täytyy myös muistaa mainostaa, että opintopisteitä voi saada järjestötoiminnasta, Jannelta saa lisätietoja. Tapahtumien järjestäminen yms. 5.11. ja 3.12 KRITS:in tutustumispäivä. Jos Desistanssissa paljon kiinnostuneita, sinne voisi mennä yhdessä. Torppa kirjoittaa vankilahaastatteluista, prosesseista ja menetelmistä. Kuinka päässyt sinne yms.
  • Yhdevertaisuuspostaus ja ongelmatilannelomakkeen julkaiseminen
   • Postaus kunhan saadaan se hyväksyttyä yhdistyksen kokouksessa. Tilannelomake pitää myös kääntää ruotsiksi, Malin lähettää sen Torpalle käännettäväksi.
  • Pikkujoulu- ja vaalikokoustiedottaminen
   • Tiedotetaan ensi viikolla, to 7.11. ainakin s-postilistalla ja fb ryhmässä.
 9. Opintoasiat
  • Malin lähettää ensi viikolla uusille opiskelijoille sähköpostia Desistanssin vaalikokouksesta.
 10. Muut esille tulevat asiat
  • Ei muita esille tulevia asioita.
 11. Kokouksen päättäminen
  • Järvikangas päätti kokouksen klo 18:37.

Desistanssin hallituksen kokous tiistaina 24.9.2019

Läsnäolijat: Inari Torppa, Inka Järvikangas, Annukka Junni, Tiina Malin, Senja Peltola, Anna Raeste.

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
  • Järvikangas avasi kokouksen klo 17:01
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Todetaan myös, että Anna Raeste paikalla)
 3. Esityslistan hyväksyminen
  • Esityslistaan lisätty kriminologian lukupiiri (tapahtumat).
 4. Ilmoitusasiat
  • Suomen kriminologinen yhdistys on aloittanut toimintansa, tämän vuoden jäsenyys on ilmainen. Kaikki siis tervetulleita liittymään mukaan toimintaan. yhdistys@kriminologia.fi. kriminologia.fi löytyy lisätietoa ja voi liittyä jäseneksi. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään itsenäisyyspäivän jälkeisenä viikolla, ilmoitetaan lisää lähempänä.
 5. Järjestöasiat
   • Ongelmatilannelomake
    • Malin lähettänyt lomakkeen, lisätään vielä ruotsiksi samat asiat. Junni tai Torppa lähettää käännökset ruotsiksi Malinille. Samalla julkaistaan yhdenvertaisuussuunnitelma kotisivuille.
   • Yhdenvertaisuussuunnitelma
    • Kaikki hallituslaiset käy lukemassa sen ja kommentoidaan seuraavassa kokouksessa.
   • Ympäristöhaasteeseen osallistuminen
    • Desistanssi ei osallistu haasteeseen.
   • Ilmastolakko
    • Osallistumme erikseen omilla tahoillamme.
 6. Talous
  • Kangaskassien myynti
   • Järvikangas myynyt yhden kangaskassin, yhteensä myyty 6 kassia. Kangaskasseista postaus Facebookkiin -> Järvikangas tekee kuluvalla viikolla. Maliniin voi ottaa yhteyttä, jos haluaa ostaa kassin. Kasseja jäljellä 15kpl. Peltolalla viitenumerolista, jotta voidaan myös suorittaa maksu suoraa Desistanssin tilille. Peltola ja Järvikangas selvittävät myös jäsenmaksun perimistä uusilta jäseniltä.
  • Muu varainhankinta
   • Haalarimerkit tarjouksessa HYY:n jäsenille. Desistanssi miettii erilaisia malleja haalarimerkiksi – jokainen keksii pari ehdotusta ensi kokousta varten ja samalla päätetään, tilataanko merkkejä vai ei.
 7. Tapahtumat
  • Menneet:
   • Avajaiskarnevaalit 2.9.2019
    • Tapahtuma sujui hyvin. Karnevaaleissa saatiin ainakin kolme uutta jäsentä. Moni liittyi s-postilistalle ja yksi Verkko-kassi myyty.
   • Tutkimuksen iltapäivä
    • Melkein kaikki uudet opiskelijat tulivat paikalle tapahtuman jälkeen järjestetyille oluille (ainoastaan yksi puuttui). Yksi liittyi jäseneksi ja kaksi Facebook-ryhmän jäseniksi.
  • Seuraavat:
   • Leffaexcu
    • Huominen leffa, 4 hengen tapahtuma. Olennainen tapahtuma ensi vuoden järjestörahoituksen hakemista varten. Raeste poistui, 17:35.
   • Syksyn excut
    • Kriminologiselle kirjastolle ei vielä ehdotettu excu päiviä, mutta tullaan ehdottamaan esim pe 10.10. klo 10-12.
     Junni saanut yhteyden THL:ään. Sovittiin alustavasti, että tapahtumassa kerrotaan väkivaltaan liittyvästä tutkimuksesta ja minkälainen on tyypillinen päivä siellä. Järjestetään Stydin kanssa, Stydi hoitaa mainostuksen. Sovittiin, että järkätään marraskuussa 2019.
    • Konstruktio haluaisi järjestää excun KRIMO:on ja Desistanssi voisi olla kiinnostunut tulemaan mukaan.
     Tiedustellaan Tullilta mahdollisuutta tulla excursiolle sinne, mutta tapahtuma menee hallituksen jäsenten aikataulujen takia ensi vuodelle. Ollaan yhteydessä sinne vielä marraskuussa.
   • Pikkujoulut
    • Pyydetään Kontaktilta Weber-huonetta, mutta muutkin kelpaavat. Ehdotetaan 20. tai 21.11. ja 27. tai 28.11. Ei tarvita erillistä suunnittelukokousta pikkujouluja varten. Tiedottaminen tapahtuu heti, kun päivä ja tilat tiedossa. Lähetetään s-postilistalle viesti (Järvikangas) ja Facebook-tapahtuma (Junni). Mainostetaan myös valtsikan Facebook-ryhmässä. Ohjelmassa mm. rikosaiheinen tietovisa.
   • Kriminologian lukupiiri
    • 4 vastausta Peltolan aiemmin lähettämään kyselyyn. Piiri järjestetään tiistaisin viisi kertaa eri viikkoina klo 18. Alkaa 8.10. ja jatkuu seuraavat viisi viikkoa. Raesten kautta tiedustellaan mahdollisuutta mainostaa piiriä uusille kriminologian opiskelijoille. Tehdään vielä tapahtuma Facebookissa. Piirille varataan Kaisasta tilat. Tapahtumaa voi jakaa myös muille järjestöille (Kontakti, Konstruktio, sähköpostia listoille).
 8. Tiedotus
  • Gradugalleria ja tekstiä harjoittelusta. Kaikista excuista tehdään postaukset. Blogiin luodaan ”Tapahtumat” kansio/välilehti, missä kerrotaan mihin tapahtumiin ollaan osallistuttu, sekä lisätään pari kuvaa ja pari lausetta miten siellä meni. Myös huomisesta leffa excusta otetaan valokuva, mainitaan myös uusien opiskelijoiden kanssa juodut oluet ja Desistanssi 1v.
  • Järvikangas luo myös gradugallerialle oman kategorian yms. (harjoittelu jne.). Pyydetäänkö Chrisiä ja Maijua myös kirjoittamaan myös sinne? Inka tekee myös KRIMO:ssa työskentelystä tekstin.
 9. Muut esille tulevat asiat
  • Kriminaalihuollontukisäätiöllä omia vierailupäiviä, minne Desistanssi on kiinnostunut osallistumaan. Tutkitaan tätä.
   Yhdyskuntaseuraamustoimistoon myös viestiä mahdollisesta excusta esim. tammikuussa 2020.
  • Junni ja Torppa menee käräjäoikeuteen tarkkailemaan juttuja viikoilla 42-43. Laitetaan Desistanssin WhatsApp ryhmään viestiä mahdollisesta yhteislähdöstä sinne. Istunnot alkavat yleensä klo 9, kannattaa siis mennä ajoissa.
 10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
  • Keskiviikko 30.10. klo 17
 11. Kokouksen päättäminen
  • Järvikangas päätti kokouksen klo 18:28

Desistanssin hallituksen kokous torstaina 29.8.2019

Läsnäolijat: Inka Järvikangas, Senja Peltola, Mirva Laakkonen, Inari Torppa, Tiina Malin, Annukka Junni.

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
  • Järvikangas avasi kokouksen klo 17:00
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi
 3. Esityslistan hyväksyminen
  • Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
 4. Ilmoitusasiat
  • Malin saanut kutsun tiedekunnanopetuksen kehittämispäivään, mikä järjestetään 13.9. klo 9-13. Ehtiessään, Malin käy siellä.
  • Kannunkaatajat järjestetään maanantaina, Desistanssia ei tosin kutsuttu mukaan myymään haalarimerkkejä Kuppalan pihaan (koska Desistanssilla ei vielä omia haalarimerkkejä).
  • Suomen kriminologisen yhdistyksen kotisivuja rakennetaan ja toiminta alkaa lähiviikkoina. Tästä tiedotetaan enemmän lähempänä.
  • Desistanssi päässyt HYY:n kalenteriin järjestölistaan.
 5. Järjestöasiat
  • Ongelmatilannelomake
   • Malin alkoi tekemään lomaketta kuluvalla viikolla, tehnyt lomakkeen missä teksti sekä suomeksi, että englanniksi. Hän jakaa linkin tiedostoon, jotta muutkin voi muokata ja/tai kommentoida sitä. Tehdään blogipostaus, minne/milloin linkitetään nämä.
  • Zero Waste -haaste
   • Desistanssi on alustavasti ottanut haasteen vastaan ja käsittelemme tätä ensi kokouksessa.
 6. Talous
  • Kangaskassien myynti avajaiskarnevaaleissa
   • Järvikangas ottaa KRIMOsta mukaan kangaskassit, samalla tietoisku Veli Verkosta, Janne tehnyt Verkosta artikkeleita tms. Kassien myyntihinta pidetään 15€.
  • Tilinpäätöskoulutus mahdollisesti tulossa loppuvuodesta, minne Desistanssin jäsen/jäsenet haluaisivat osallistua.
 7. Tapahtumat
  • Menneet:
   • Welcome Fair kielikeskuksella 27.8. klo 10-17 ja 28.8. klo 10-16 (osallistuminen julisteella). Tapahtumasta ei kuitenkaan tullut Desistanssille uusia jäseniä.
  • Seuraavat:
   • Avajaiskarnevaalit 2.9.2019, aikataulu ja tehtävienjako selvillä. Desistanssi siis ehdottomasti osallistuu tapahtumaan.
   • Tutkimuksen iltapäivä 4.9.
    Tutkimuksen iltapäivästä ei ole vielä tiedotettu uusia opiskelijoita, mutta se tehdään heti, kun mahdollista. Desistanssi pyrkii samassa yhteydessä mainostamaan omaa olemassaoloaan, jotta saataisiin mahdollisimman paljon uusia jäseniä.
   • Syksyn excut:
    • Stydin kanssa THL:lle, suunniteltu lokakuussa. Stydi hoitaa tapahtumakutsut.
    • Kriminologiseen kirjastoon otettu yhteyttä, ei vielä saatu vastausta. Ehdotettu ma tai ke, syys- tai lokakuussa.
    • Tulliin myös suunnitteilla excu.
    • Lukupiiri. Peltola tiedottaa enemmän asiasta. Lokakuussa tai syyskuun lopulla on suunniteltu ajankohta lukupiirille, esim. kerran viikossa tapaaminen ja 1 artikkeli / tapaaminen.
    • Pikkujoulujen suunnittelu. Desistanssi kartoittaa mitkä tilat olisivat mahdollisia pikkujoulun viettoon, sekä mahdollista ajankohtaa. Tätä keskustellaan tarkemmin ensi kokouksessa ja tiedotetaan lähempänä enemmän.
 8. Tiedotus
  • Lempirikossarjapostauksen julkaisemisajankohta
   Junni tekee postauksen loppuun ja julkaisee kuluvalla viikolla Desistanssin kotisivuilla.
  • Gradugalleria
   Suurin osa entisistä ja nykyisistä Desistanssilaisista voisi kirjoittaa omasta gradusta ja sen eri vaiheista.
  • Junni käynyt Tanskassa poliisimuseossa, kirjoittaa postauksen sieltä ja lisää kuvia.
  • Keväällä lisää excuja.
  • Hallitus haluaa muistuttaa, että poliisihallitukseen ja SUPO:lle voi hakea töihin sekä avoimiin paikkoihin ja lähettää avoimen hakemuksen. Harjoittelupaikka myös mahdollinen – palkka myös ihan kohtuullinen. Desistanssi suosittelee ihmisten tekevän harjoitteluja, koska siten saa arvokasta työkokemusta.
 9. Muut esille tulevat asiat
  • Hallitusta kiinnostaa, kuinka monta uutta opiskelijaa kriminologian opintosuunnassa on aloittanut.
 10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
  • Seuraava kokous on tiistaina 24.9. klo 17:00. Malin varaa tilan
 11. Kokouksen päättäminen
  • Järvikangas päätti kokouksen klo 17:50.

Desistanssin hallituksen kokous 1.8.2019

Paikalla: Järvikangas, Malin, Junni, Peltola

Kokous avattiin klo 17:05

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1.Ilmoitusasiat:

  • Malin työstää ongelmatietolomaketta verkkosivuille, se pyritään saamaan valmiiksi ennen syksyn excursioita ja muita tapahtumia. Malin ottaa mallia muiden valtsikalaisten järjestöjen vastaavista lomakkeista.
  • Jotakin puheita on ollut järjestöjen yhteisen ruotsinkielisen kielitietopankin kokoamisesta järjestöjen tiedottamisen avuksi. Mikäli tällaista aletaan koostaa, Desistanssi voisi olla mukana tekemässä sitä.
  • Suomen Kriminologisen Yhdistyksen kuulumiset: yhdistys palailee kesälomalta ja on perustamassa verkkosivuja, yhdistys tiedottaa toiminnan käynnistymisestä, kun se alkaa hyväksyä jäseniä.
 • 2. Tapahtumat:
  • Fuksiseikkailu ja Fuksisuunnistus: sovittiin, että ei olla näissä mukana tänä vuonna. Suurimpana syynä tähän oli järjestön pieni koko ja hallituksen aikataulukiireet sekä se, että opiskelijamme ovat maisteriohjelmassa. Toisaalta näkyvyys näissäkin tapahtumissa olisi hyödyllistä, että saataisiin lisää jäseniä.
  • Jos tulee muita sosiaalitieteiden yhteisiä lukuvuoden alun tapahtumia, niin osallistumista mietitään niiden yhteydessä.
  • Avajaiskarnevaaleista odotellaan lisätietoa.
  • Welcome fair- tapahtumaan osallistutaan julisteella, joka askarreltiin kokouksen lopuksi. Järvikangas toimittaa julisteen tapahtumapäivänä paikalle.
  • Tutkimuksen iltapäivä lähestyy. Järjestetään uusille opiskelijoille tuolloin iltapäiväkaljat.
  • Excut:
   • THL: Yhteistyössä Stydin kanssa lokakuussa, Junni hoitaa asiaa
   • Kriminologinen kirjasto syyskuussa, Järvikangas hoitaa asiaa
   • Junni selvittää mahdollisuutta päästä Tullille exculle marraskuus

3. Järjestöasiat:

  • Peltola ehdotti, että Kriminologinen teoria- tenttiin valmistautumiseksi järjestettäisiin syksyllä lukupiiri. Idea sai kannatusta, ja Peltola voi suunnitella lukupiirin aikataulua, tiedotetaan lukupiiristä kun kurssit alkavat.
  • Kannu on painattanut uuden lipun, jossa on nyt myös Desistanssin nimi mukana.
  • Desistanssista on lisätty järjestöesittely fuksitietopaketti Aimo Annokseen. Sen näkyvyydessä oli joitakin ongelmia, mutta ne on nyt korjattu ja tieto löytyy oikeasta paikasta.

4. Talous:

  • Taloustilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Järjestöllä on vain muutama kymmenen euroa varoja, kun otetaan huomioon tilinhoitokulut ensi toukokuuhun asti. Varat päätettiin säästää pikkujouluja varten.
  • Ideoidaan varainkeruuasiaa seuraavissa kokouksissa, ainakin jäljelläolevat Veli Verkko- kassit myyntiin avajaiskarnevaaliin.

5. Tiedotus:

  •  Lempisarjapostaus tehdään syyskuun alkuun mennessä, Junni julkaisee sen, kunhan kaikki ovat käyneet täyttämässä docsiin omansa.
 • 6. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen:
  • Seuraava kokous järjestetään 29.8. klo 17-19 Kaisa-talossa.

Kokous päätettiin klo 17:38. Kokouksen lopuksi askarreltiin juliste Welcome Fair- tapahtumaan. Kokouksen päätteeksi käytiin juhlistamassa Desistanssin 1-vuotista järjestötaivalta Thirsty Scholarissa, siellä mukana olivat Järvikangas, Malin ja Peltola.


Desistanssin hallituksen kokous tiistaina 11.6.2019

Kaisa talo, ryhmätyötila 4005.

Läsnä: Inka Järvikangas, Tiina, Malin, Senja Peltola & Inari Torppa

Esityslista

1 Kokouksen avaaminen
Järvikangas avasi kokouksen klo: 17:08

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään sellaisenaan

4 Ilmoitusasiat
Nordeassa avainlukukortit, mitkä muuttuvat elokuussa maksullisiksi, siksi tarvitaan lukukone. Peltola soittaa Nordeaan ja hakee sitä Desistanssille.

Suomen kriminologinen yhdistys-hanke etenee, hankkeesta tiedotetaan enemmän elokuussa.

Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelma palaveriin osallistui Malin. Desistanssi laatii ongelmatilannelomakkeen, minkä kautta jäsenet voivat raportoida kohtaamista ongelmista järjestön sisällä. Kun suunnitelma julkaistaan, käsitellään sitä hallituksen kokouksessa ja tehdään toimintasuunnitelma. 

 1. Talous
  Tilinhoitmaksut tällä hetkellä ainoa meno tililtä, kuitenkin iso menoerä. HYY:ltä saatu toiminta-avustus. Verkko-kassien myynti – tavoitteena että vuoden loppuun mennessä olisi varastot myyty. Kassit mukaan avajaiskarnevaaleihin.

Postaus blogiin syksyllä kasseista yms tuotteista.

Desistanssi miettii myös muita tapoja kerätä varoja.

5 Järjestöasiat

 

 • Kuulumiset valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelmakokouksesta
  Aimo Annos, Desistanssi lisätty mukaan. Desistanssin esittely siellä sama, kuin kotisivuilla. Ei kuitenkaan vielä julkaistu. Desistanssi kuitenkin nyt mukana siellä.

 

 • Valtsikayhteisö- ja Valtsikatoimijat 2019- facebookryhmä
  Kaikki Desistanssin hallituksen jäsenet lisätty ryhmään. Ryhmässä on tapahtumakalenteri, minne voi lisätä omia avoimia tapahtumia. Voisimme lisätä omia excuja sinne, jos halutaan kävijöitä ja ettei samalle päivälle järjestetä muuta.
 • Aimo Annos- fuksitietopakettiin laitettu tietoa Desistanssista
 • Logon ideointi?
  Pelkkä teksti (Desistanssi)

Muuta:
Muutetaan Facebook-ryhmä toistaiseksi avoimeksi. Seurataan millainen vaikutus tällä on kävijä- ja jäsenmääriin. Järvikangas lisää hallituksen jäsenet moderaattoreiksi.

6 Tapahtumat

menneet:

yhteislähtö Kriminalistiyhdistyksen kyberrikollisuus-keskustelutilaisuuteen
Junni kirjoittanut blogipostauksen aiheesta.

tulevat:  

Päätetään, halutaanko osallistua fuksiseikkailuun 27.9. rastinpitäjäksi (ilm. 15.8., rasti-info 8.8.) Desistanssi ei osallistu fuksiseikkailuun

Welcome Fair kielikeskuksella 27.8. klo 10-17 ja 28.8. klo 10-16 (ilm. 13.8. mennessä) – osallistuminen julisteella tai flyerilla, jos on varaa painattaa? Askartelemme tilaisuuteen julisteen. Desistanssi ilmoittautuu ja toimittaa julisteen. Tapahtumaan ilmoittauduttu 11.6. Tavataan julisteen askartelemista varten: Torstai 1.8. klo 17. Samalla pidetään hallituksen askartelukokous & Desistanssin 1v oluet (klo 18). Tästä laaditaan kutsu jäsenille. 

Avajaiskarnevaalit 2.9.2019, ilmoittautuminen on vahvistettu
Elokuussa mietitään tarkemmin kuinka tapahtumaan panostetaan. Desistanssilla pöytä + 2 tuolia. Junni tuo rikospaikka-teippiä. Kaikilla silmät auki, jos löytyy jotain mielenkiintoista millä voi koristella paikan. Tapahtumakalenteri tulevista tapahtumista mukaan. Kerätään ihmisiä sähköpostilistalle & jäseniä paikan päälle, esim. kaikkien liittyneiden kesken arvotaan yllätys (Verkko-kassi?). Mietitään elokuussa. 

Syksyn excut: kontaktoidut tahot ja tilanne

Järvikangas yhteydessä KRP:hen. Alustavasti yhteydessä nyt ennen juhannusta, palataan asiaan syksymmällä. Samoin myös kriminologiseen kirjastoon, minne onnistuu vierailu syksyllä, otetaan yhteyttä tarkemmin syksyllä ja sovitaan tästä tarkemmin.

Junni: Alustavasti sopinut Stydi ry:n työelämävastaavan kanssa lokakuisesta THL-excusta. Alustavasti sovittu Junnin lähestyvän THL:ää ja sopivan excun ajankohdat ja muut jutut, Stydi hoitaa ilmoittautumislomakkeen ja mainostuksen yms.

Kesän ajan toiminta; esim. Desistanssin 1v-oluet

Tutkimuksen iltapäivä 4.9. ja uusien opiskelijoiden oluet
Tervetuloa oluelle uudet kriminologian opiskelijat. Kaikki kriminologian opiskelijat tervetulleet. Laaditaan tiedote ja pyydetään esim. Matti Näsiä välittämään viestin opiskelijoille. Kutsu myös tutkimuksen iltapäivään. Näistä kuitenkin sovitaan seuraavassa kokouksessa.

Muuta:

Desistanssi jää kesätauolle. Jos tulee vastaan mielenkiintoisia tapahtumia, voi infota muita ja kerätä kasaan porukka omatoimisesti.

7 Tiedotus

Lempirikossarjapostauksen julkaisemisajankohta
Junni pyysi, että hallitus kirjoittaa 7.7. mennessä omista lempisarjoistaan. Myös podcastit mukaan. 

Gradugallerian ja harkkapaikkakokemussivun perustaminen Desistanssin blogiin?
Malin saanut gradun valmiiksi. Voi kirjoittaa siitä ja linkata omaan graduunsa. Pyydetään myös muilta Desistanssilaisilta kokemuksia gradun teosta. 

Linkit Haaste-lehteen?

Harjoittelusta kokemuksia? Miten löysit, minkälaista oli, mitä teit jne. Peltola voi ainakin kirjoittaa. Malin voi myös kirjoittaa(?) 

Kotisivuille voisi tehdä oman Tapahtumat-osion. Menneet tapahtumat, excut yms. 

8 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

9 Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
Torstaina 1.8. klo 17:00. 

10 Kokouksen päättäminen
Järvikangas päätti kokouksen klo 18:24


Desistanssin hallituksen kokous keskiviikkona 22.5.2019

Kaisa talo, ryhmätyötila 5005.

Läsnäolijat: Inka Järvikangas, Annukka Junni, Tiina Malin, Inari Torppa, Senja Peltola

 1. Kokouksen avaaminen
  Järvikangas avasi kokouksen klo 17:01
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 3. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
 1. Ilmoitusasiat
  Kriminologian opiskelijat ry hyväksytty HYY:n piiriin toukokuussa 2019
 1. Yhdistysasiat
  Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelman kommentointi:

Desistanssi ry ei ollut mukana valtsikan järjestölistalla ja pyydämme tähän korjauksen. Kysymme myös, miksi valtsikan järestöjen viestintä on pääasiallisesti suomeksi ja/tai englanniksi, eikä ruotsiksi. Desistanssin hallituksen jäsen Malin lähettää sähköpostia näistä asioista ja vastaukset käsittelemme seuraavassa kokouksessa.

 1. Talous ja varainkeruu
  Desitanssi ry on saanut HYY:ltä järjestötukea 113€. Tällä hetkellä ainoa meno on ollut tilinhoitokulut, koska tapahtumia ei ole keväällä ollut. Suunnitteilla varainkeruuksi on haalarimerkkien ja/tai muiden Desistanssi-tuotteiden tilaus ja myynti. Myynti voisi tapahtua esimerkiksi excursioiden ja Helsingin Yliopiston karnevaalien yhteydessä. Peltola tutkii haalarimerkkien tarjoajia ja muut hallituksen ja järjestön jäsenet miettivät mitä muita tuotteita Desistanssi voisi tilata ja myydä varainhankinnallisessa mielessä.

Varainhankintaan ja järjestötukeen vaikuttaa paljon järjestön jäsenmäärä. Otamme huomioon erinäiset tilaisuudet joissa Desistanssi voi lisätä näkyvyyttään ja rekrytoida uusia, kriminologiasta kiinnostuneita jäseniä. Excursioiden määrää myös lisätään ja tiedotusta niistä laajennetaan.

 1. Tiedotus
  Desistanssi teki excursion HEUNI:in maanantaina 8.4. Osallistujia oli 9kpl. Junni on lisännyt blogikirjoituksen käynnistä Desistanssi ry:n kotisivuille.

Tiedotuksen lisäämiseksi tullaan Desistanssi ry:n kotisivuille lisäämään blogikirjoituksia kriminologian opiskelijoiden harjoittelupaikoista, missä kerrotaan missä on tehnyt harjoittelun ja minkälaista se oli. Tämän tarkoituksena on auttaa muita kriminologian ja valtiotieteellisen opiskelijoita harjoittelupaikan hakemisessa ja jakaa tietoa eri harjoittelupaikoista.

Desistanssi ry tulee myös julkaisemaan hakijatilastot kevään hausta. Selvitämme myös mahdollisuuden osallistua uusien opiskelijoiden infotilaisuuteen syksyllä 2019. Kesän aikana olemme yhteydessä eri tahoihin, minne voisimme tehdä excursion ja tiedotamme myös uusia opiskelijoita syksyllä pidettävästä excursioista.

Desistanssi ry:n hallitus tulee kokoamaan kotisivuilleen myös tietoiskun jäsenten omista suosikki rikossarjoista ja -elokuvista. Tästä lisää alkusyksystä.

Desistanssi ry osallistuu myös tieteen iltapäivään 2019, tästä lisää myöhemmin.

Desistanssi ry sitoutuu tiedottamaan asioista myös ruotsiksi tulevaisuudessa.

 1. Tapahtumat
  Järjestö järjestää kesäpiknikin joko heinä- tai elokuussa. Tästä lisätietoa myöhemmin

Desistanssi ry osallistuu Helsingin yliopiston avajaiskarnevaaleihin maanantaina 2.9.2019.

Excursioihin liittyvä tiedotus tapahtuu myöhemmin syksyllä. Suunnitteilla on kuitenkin useampi kohde, mm. KRP, THL, tulli ja rajavartiolaitos.

 1. Opintoasiat
  Opintoihin ja erityisesti pro graduihin liittyviä blogikirjoituksia tullaan julkaisemaan Desistanssi ry:n kotisivuilla syksyllä.
 1. Muut esille tulevat asiat
  Ei muita esille tulevia asioita.
 1. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
  Desistanssin seuraava kokous pidetään Kaisa talon ryhmätyötilassa 4005 tiistaina 11.6.2019 klo 17.
 1. Kokouksen päättäminen
  Järvikangas päätti kokouksen klo 18:03

 

Sammanfattning av mötet på svenska
Desistanssi rfs styrelse höll ett möte på onsdag den 22 maj, som var öppet för alla föreningens medlemmar. Bland annat diskuterades Kannstöparna Rfs jämställdhetsplan, framtida excursioner, framtida blogginlägg och även andra aktiviteter till sensommaren och hösten 2019. Nästa möte kommer att hållas på tisdag den 11 juni kl. 17. i rummet 4005 i Kajsa huset. Välkomna!


Desistanssin hallituksen suunnittelukokous 13.3.2019

Aika ja paikka: 13.3.2019 klo 16:30, Kaisa-talo, ryhmätyötila 4005

Paikalla: Annukka Junni, Senja Peltola, Tiina Malin, Inka Järvikangas

Opintoasiat:

Kokouksessa viimeisteltiin yhdessä laadittua kriminologian maisteriohjelmaan hakemista koskevaa tiedotetta, joka on tarkoitus julkaista Desistanssin tiedotuskanavissa yhteishaun alkamisen kynnyksellä. Olemassa olevaa ohjeistusta on pidetty osin riittämättömänä ja hajanaisena. Tarkoitus on koota yhteen tietoa ja linkkejä kriminologian opiskeluun ja opintoihin hakeutumiseen liittyen.

Järjestöasiat:

Pyritään edistämään vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi jakamalla tiedotetta näiden sähköpostilistoille.

Työelämä:

Desistanssin excu HEUNIin järjestetään 8.4. klo 14-16. Vierailusta laaditaan lyhyt kooste.

Desistanssi ry:n hallituksen kokous 27.2.2019

Aika: ke 27.2.2019 klo 16.00

Paikka: Kaisa-talo, Fabianinkatu 30

Läsnäolijat: Annukka Junni, Inka Järvikangas (poistui kohdassa 8), Tiina Malin ja Senja Peltola

1. Kokouksen avaaminen

Järvikangas avasi kokouksen klo 16.03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat
Järvikangas on menossa Kriminologian tieteenalayhdistyksen suunnittelukokoukseen maaliskuussa Desistanssin edustajana.

5. Järjestöasiat
Tahlo-lomake on täytetty ja liitteet toimitettu. Kävimme vielä Järvikankaan täyttämän hakulomakkeen yhdessä läpi, hyvältä näyttää!

Malin on saanut itselleen oikeudet jäsenrekisteriin ja lupaa muokata lomakkeeseen kohdan automaattisesta sähköpostilistalle lisäämisestä.

Malinista tehtiin myös Desistanssin opinto- ja ympäristövastaava.

6. Tiedotus
Pohdittiin maisterihakuun liittyvää tiedotetta. Tehdään tiedosto valmiiksi 6.3. mennessä, sitä seuraavan viikon alussa suunnitellaan, miten tietoa jaetaan (viimeiset päätökset kokouksessa 13.3.)

Valittiin hallitusesittelyyn laitettava kuva, deadline esittelyille sunnuntai 3.3. Julkaistaan ne nettisivuilla 4.3.

7. Talous
Järvikankaalla sovittu puhelinneuvottelu Nordean kanssa tilinkäyttöoikeuksien siirtämiseen liittyen.

8. Tapahtumat

Ekskuja suunnitteilla, niistä tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

9. Opintoasiat (tästä kohdasta alkaen kokouksen puheenjohtajana Malin)
Peltola lupaa tiedustella sähköpostilistalla, olisiko tänä keväänä kiinnostuneita Kriminologian teoria –tentin lukupiiriin.

Kurssien aikataulumuutokset herättäneet keskustelua, aiheesta laitettu palautetta eteenpäin.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Seuraava kokous järjestetään 13.3. klo 16.30 Kaisa-talon ryhmätyöhuoneessa 4005. Jos mahdollista, otetaan oma kone mukaan.

12. Kokouksen päättäminen

Malin päätti kokouksen ajassa 16.58.


Desistanssi ry:n vuosikokous, 7.2.2019

Läsnäolijat: Maiju Tanskanen, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Annukka Junni, Senja Peltola, Chris Carling, Inari Torppa

Järvikangas avasi kokouksen klo 16:35
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Järvikangas valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

2. Valitaan kokouksen sihteeri

Torppa valittiin sihteeriksi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Tanskanen ja Malin valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Peltola ja Junni valittiin ääntenlaskijoiksi.

5. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Tulot: lahjoitus. Menot: pikkujoulut, palkkionmaksut (tilinavaus yms). Puuttuu kangaskassien myynti, mikä kirjataan kuluvalle vuodelle. Pysyttiin budjetissa. Tilillä on 101e, jäätiin siis ylijäämäisiksi.
Tasa-arvo: kannatamme tasa-arvoa. Viestintä toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Esteettömyydestä ei ole ollut mainintaa, mutta voisi olla tulevaisuudessa.
Työelämä: Ekskursio jäi tekemättä viime vuonna aikataulujen takia, pääsemme sinne kuitenkin todennäköisesti keväällä 2019. Työ- ja harjoittelupaikkoja jaettu spostilistalla ja fb ryhmässä, yhteensä 10kpl ilmoituksia fbssä, 6 muuta tapahtumaa/tiedoitetta jaettu fbssä. Vastaava on kirjoittanut blogitekstin liittyen kriminologien työelämään.
Tiedotus: kotisivut, sähköpostilista, fb ryhmä. Viestintäkanavat aktiivisia, erityisesti sähköpostilista. Tiedottaminen on ollut tavoitteiden mukaista. Fb vapaamuotoinen, monipuolista sisältöä – ajankohtaisia aiheita, ekskursioita yms. Kotisivuja pyritään päivittämään mahdollisimman monipuolisesti. Pyritään jatkossa tiedottamaan uutisista myös ruotsiksi.
Opinnot: Opintovastaavaa ei ollut aiemmin, mutta koska opinnot tärkeät, on kaikki jäsenet vastanneet opintoihin liittyvistä asioista. Kerätty myös palautetta kriminologian kursseista. Lukupiiri ei toteutunut vuonna 2018, mutta se on suunnitelmissa vuonna 2019. Vaikutettu siihen, että kriminologian kurssi hyväksyttiin sosiaalitieteiden vapaavalintaiseksi kurssiksi. Suunnitelmissa myös järjestää tapahtuma henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Muiden järjestöjen kanssa toiminta on vielä olematonta, mutta sen eteen työskennellään tulevaisuudessa.  Kontaktin kanssa on oltu tekemisissä yksityishenkilöinä, ja kutsu heidän kauden aloitusjuhliin kävi ja Desistanssin edustus oli paikalla.
Ympäristö: Tapahtumat järjestettiin hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Muuta: 1 kulttuuritapahtuma on järjestetty syyskuussa, rakkautta ja anarkiaa festivaalit. Jäsenet saivat päättää elokuvan, 3 osallistujaa. Rikosaiheisia elokuvia ja sarjoja suositeltu fb ryhmässä eksessiivisesti.
Tilinpäätös: käsitelty talousosiossa
Toiminnantarkastajan lausunto: Chris toiminut toiminnantarkastajana. Hallitus on kokoustanut säännöllisesti ja sääntöjen mukaisesti. Ei huomautettavaa. Puoltaa vastuuvapauden myöntämisestä.
 
6. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytty ja vastuuvapaus myönnetty vuoden 2018 hallitukselle yksimielisesti.
7. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
Yleiset tavoitteet: 2019 yhdistyksen toinen vuosi, pyritään saamaan lisää jäseniä erityisesti kriminologian opintosuunnan opiskelijoista. Toinen tavoite hakea HYY:n piiriin. Toimitaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja vaikutetaan asioiden ja näkyvyyden lisääntymiseen. Janne pyytänyt Desistanssia olemaan aktiivinen haun suhteen, ja luvattu laatia lyhyehkö kirjoitus, missä esim. tärkeät pvm, tietoa opiskelijamääristä, tärkeää tietoa myös hausta. Koska yhteishaku pian, täytyy pian luoda word, minne kaikki kirjoittaa itse jotain kriminologian opintosuunnasta.
Talous: Koska haetaan HYY:n piiriin, saadaan mahdollisesti varoja, mutta tehdään myös muita asioita tulojen eteen, esim kassien myynti. Käsiteltiin talousarvio vuodelle 2019. Virkistystoimintaan on budjetoitu, samoin työelämään.
Tasa-arvo: Panostetaan esteettömyydestä tiedottamiseen tehokkaammin kuin viime vuonna. Ongelmatilanteiden yhteyshenkilö pyritään nimeämään yhdistyksen tapahtumiin. Panostetaan viestintään myös ruotsiksi, myös englanninkielinen tiedottaminen tarpeen tullen.
Työelämä: Pyritään jatkossakin edesauttamaan kriminologien työllistymistä, panostamalla vierailuihin ja työ- ja harjoittelupaikoista tiedottamiseen. Blogikirjoitus päivittyy sitä mukaa, kun saadaan tietää ihmisten kiinnostuksenkohteista.
Tiedotus: Kuten viime vuonna. Kaikkien kanavien aktiivista käyttöä ylläpidetään.
Opinnot: Voidaan järjestää lukupiirejä ja esim. maisteritutkielmapiiri. Tiedotetaan hauista ja mahdollisista verkostoitumistapahtumista. Maiju tuo Inkalle jäljellä olevat verkkokassit, jotta ne voidaan myydä eteenpäin.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: HYY:n piiriin haku. Tiina ollut Kontaktin juhlissa, siellä kiinnostusta kriminologiaan kohtaan, voidaan pyrkiä järjestämään yhteistyötä.
Ympäristö: kiinnitetään huomiota samoihin asioihin kuin toimintakertomuksessa.
Muut asiat: Vastaisuudessakin järjestetään kulttuuritapahtumia, kuten elokuvafestariekskuja, jos rikosaiheisia ohjelmia. Blogiosiota ideoitu, minne kootaan rikossarjoja/ohjelmia. Ajankohtaisia kriminologiaan liittyviä artikkeleita yms.
8. Vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus
Talousarvio vuodelle 2019 hyväksytty ja päätetty, ettei jäsenmaksua peritä myöskään vuonna 2019.
9. Muut esille tulevat asiat
Jatko-opiskelijoiden jäsenyydestä keskusteltu alustavasti siten, että voidaan hyväksyä jatko-opiskelijoita, kunhan perusopiskelijoiden määrä on vähintään 50%. Hallitus keskustelee asiasta tulevassa kokouksessa.
Kriminologian tieteenalanyhdistyksen perustamisen suhteen ollaan kuulolla.
PRH:n sivuille on tehtävä puheenjohtajan muutos, Järvikangas hoitaa tämän.
Järvikangas päätti kokouksen klo 17:27

Desistanssin hallituksen kokous 23.1.2019

Keskiviikkona 23.1.2019 Kaisa talo, Ryhmätila 4042 Klo 16:30
Läsnäolijat: Inka Järvikangas, Tiina Malin, Annukka Junni ja Inari Torppa

1. Kokouksen avaaminen
Järvikangas avasi kokouksen klo 16:45.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

4. Ilmoitusasiat
Desistanssin joulukuussa 2018 valittu uusi hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran.

5. Yhdistysasiat

a. Toimintakertomuksen 2018 tilanne Vuoden 2018 toimintakertomus laadittava ennen helmikuun loppua, jotta sitä voidaan käyttää HYY:n piiriin haettaessa. Toimintakertomus myös laadittava ennen vuosikokousta. Vuosikokouksen ajankohta päätetään kohdassa 11. Vuoden 2018 hallituksen jäsenet tekevät tilannekatsauksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja kirjaavat, kuinka Desistanssi toimi vuonna 2018 suhteessa suunnitelmaan. Toimintakertomuksen deadlineksi sovittiin 31.1., minkä jälkeen se toimitetaan tarkastettavaksi vuoden 2018 toiminnantarkastajille Maiju Tanskaselle ja Chris Carlingille.

b. Toimintasuunnitelman 2019 laatimisen aikataulu Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 laaditaan vuoden 2018 toimintakertomuksen perustella siten, että voimme nähdä kertomuksesta mitä on aiottu tehdä ja mistä voimme jatkaa vuonna 2019. Olemme jakaneet suunnitelman laatimisen hallituksen jäsenten kesken seuraavasti; Järvikangas käsittelee Desistanssin yleiset tavoitteet, vuoden 2019 toiminnan tavoitteet ja erityispiirteet. Peltola kirjoittaa Desistanssin taloudesta vuonna 2019. Junni kirjoittaa työelämään ja kulttuuriin, tasa-arvoon ja ”muut asiat” liittyvistä tavoitteista. Malin kirjoittaa aiheesta ympäristö, opinnot ja suhteet muihin toimijoihin. Torppa kirjoittaa yhdistyksen tiedottamisesta.

c. HYY:n piiriin hakeminen HYY:n piiriin hakemisen takia on tärkeää saada sekä vuoden 2018 toimintakertomus, että 2019 toimintasuunnitelma valmiiksi, jotta voimme perustella HYY:lle avustuksen tarpeen yhdistykselle.

6. Talous ja varainkeruu

a. Tilinkäyttöoikeudet
Senja Peltolaa (taloudenhoitaja vuosina 2018 ja 2019) pyydetään lisäämään ainakin Järvikankaalle tilinkäyttöoikeudet.

7. Tiedotus
Järvikangas lisää Torpalle kirjoittajan oikeudet Desistanssin verkkosivulle, jotta sinne voidaan lisätä mm. Desistanssin pöytäkirjat.

8. Tapahtumat

a. DocPoint Desistanssi osallistuu Helsingin dokumenttielokuvafestivaaleille sunnuntaina 3.2. klo 18:15. Valitsimme elokuvaksi What You Gonna Do When the World’s on Fire? – elokuvan yhteisellä äänestyksellä Facebook-ryhmässä Desistanssi Goes DocPoint.

b. Muut tapahtumat

i. Vuodelle 2019 suunniteltavat ekskursioiden mahdollisuudet monet; kyberrikoskeskus, vankila, THL, yksityiseen turvallisuusalan yritys…? Mahdollisuutta vierailla KRP:ssä tutkitaan. Koska turvallisuuspäälliköitä on jokaisella alalla, täytyy kartoittaa myös osallistujien kiinnostus ja käyntien mahdollisuus. Ekskursioiden pääsääntöisenä tarkoituksena on tutustua kriminologeja kiinnostaviin työtehtäviin ja aloihin, ja samalla verkostoitua ja päästä mainostamaan tulevaisuuden työnantajille kriminologian maisteriohjelmaa Helsingin yliopistossa.

ii. Vuodelle 2019 on suunnitteilla KRIMO:n järjestämä superverkostoitumistapahtuma. Siitä tiedotetaan desistanssilaisia, kun saadaan asiasta lisätietoa.

iii. Kriminologian opintosuunnan mainostaminen yhteishaun aikana ja myös sisäisen haun aikana.

9. Opintoasiat
Vuonna 2018 suunniteltiin lukupiiriä liittyen kurssiin Kriminologian teoria. Lukupiiri ei toetutunut vähäisen osallistujamäärän takia, mutta se järjestetään kevään 2019 aikana.

10. Muut esille tulevat asiat
Desistanssin sähköpostilistan jäsenmäärä noussut, tilaajien määrä on nyt 14 henkilöä. Jäsenrekisterin ylläpitäjä on edelleen viime vuoden hallituksen varapuheenjohtaja, uudeksi ylläpitäjäksi päivitetään mahdollisimman pian Malin, jotta vuoden 2019 hallitus on perillä yhdistyksen jäsenmäärästä.

11. Vuosikokousten ajankohdasta päättäminen
Vuosikokouksen päivämääräksi ehdotetaan joko keskiviikko 6.2. tai torstai 7.2. klo 16:30. Kutsu kokoukseen ja kokouksen esityslista toimitetaan vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta Desistanssin jäsenille.

12. Kokouksen päättäminen
Järvikangas päätti kokouksen klo 17:24.


2018

| Desistanssi ry:n hallituksen kokous 2.11.2018
|
Desistanssi ry:n hallituksen kokous 4.10.2018
|
Desistanssi ry:n hallituksen kokous 13.9.2018
|
Desistanssi ry:n hallituksen kokous 29.8.2018


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 2.11.2018

Aika: pe 2.11.2018 klo 16.30

Paikka: Kaisa-talo, Fabianinkatu 30

Läsnäolijat: Aino Jauhiainen, Annukka Junni, Tiina Malin, Senja Peltola, Maiju Tanskanen

1. Kokouksen avaaminen
Tanskanen avasi kokouksen klo 16.35.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat

Keskustellaan vielä toimintasuunnitelmasta ja hallitusesittelyistä. Sovitaan että ne käydään täydentämässä niin, että ovat valmiita 9.11. Lisäksi sovitaan esittelyn yhteyteen laitettavan kuvan ottamisesta alustavasti 7.11.

5. Talous ja varainkeruu

Tilin avaamisprosessi edelleen käynnissä, asia kuitenkin hoidossa.

Tanskanen hoitaa kangaskassiasiaa eteenpäin. Suunnitellaan viikonlopun aikana mahdollisia teksti-ideoita kassiin ja keskustellaan tästä myös 7.11. Tämän jälkeen saadaan toivottavasti tilaus vetämään.

6. Tiedotus

Tanskanen lupaa kirjoittaa englanninkielisen lyhyehkön esittelytekstin Desistanssin nettisivuille.

7. Tapahtumat

Heunille ei sovi ekskursio marraskuussa, vierailusta on sovittu joulu-tammikuussa. Tarkemmasta päivästä vielä neuvotellaan.

Vaalikokous ja pikkujoulut sovitaan järjestettäväksi perjantaina 7.12. Sovitaan, että tästäkin aiheesta keskustellaan 7.11. ja kaikki koittavat suunnitella sopivaa paikkaa.

Leffailta myös suunnitelmissa tämän vuoden puolella.

8. Opintoasiat

Lukupiiri Kriminologian teoria -tenttiin 19.11. Peltola järjestää.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Sovitaan että päätetään ajasta myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen

Tanskanen päätti kokouksen ajassa 17.47.


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 4.10.2018

Aika: to 4.10.2018 klo 16.30
Paikka: Cafe Picnic, Yliopistonkatu 5
Läsnäolijat: Aino Jauhiainen, Annukka Junni, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Senja Peltola, Maiju Tanskanen (poistui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaaminen
Tanskanen avasi kokouksen klo 16.43.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin. Kohtien 7 ja 8 kohtien järjestystä muutettiin alkuperäisestä esityslistasta.

4. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

5. Toimintasuunnitelma ja budjetin viimeistely
Kävimme toimintasuunnitelman läpi: opintoasioissa eniten lisäiltävää, muitakin kohtia vielä muokkaillaan. Sovimme tekevämme korjaukset viikon kuluessa.
Peltola ja Tanskanen tekevät budjetin ensi viikon keskiviikkoon mennessä, muut hallituslaiset käyvät tarkastamassa sen.

6. Talous ja varainkeruu
Peltola hoitaa tilin avaamista.
Suunnitellaan Verkko-kangaskassien tilaamista. Tarvitsisiko graafista suunnittelijaa? Jos tarvitsisi, samalla voisi tilata logon. Kysellään graafisia suunnittelijoita ja pohditaan, mitä olisimme valmiita maksamaan.

7. Tapahtumat
Retki Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestareille oli mennyt hyvin! Jatkoa luvassa tarjonnasta riippuen.
Sovittiin mahdollisia ekskursiopäiviä Heunille marraskuussa. Tanskanen hoitaa asiaa eteenpäin.
Lisäksi luvassa ekskursio Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäiville 28.-29.11
Sovimme myös after workkien järjestämisestä torstaina 18.10.

8. Tiedotus (tästä kohdasta alkaen kokouksen puheenjohtajana Jauhiainen)
Keskustelua nettisivujen rakenteesta.
Sovitaan, että kaikki käyvät ensi kokoukseen mennessä kirjoittamassa omat esittelytekstinsä Junnin lähettämään tiedostoon. Seuraavassa kokouksessa otetaan yhteiskuva. Lisäksi suunnitellaan muuta sisältöä nettisivuille.

9. Opintoasiat
Lukupiiri Kriminologian teoria -kurssille järjestetään tulevaisuudessa. Katsotaan asiaa tarkemmin ensi kokouksessa.

10. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
Seuraava kokous sovitaan järjestettäväksi 2.11. klo 16.30. Malin varaa tilan Kaisasta.

12. Kokouksen päättäminen
Jauhiainen päätti kokouksen ajassa 17.59.


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 13.9.2018

Aika: to 13.9.2018 klo 16.30
Paikka: Viides linja 12
Läsnäolijat: Aino Jauhiainen, Annukka Junni, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Senja Peltola, Maiju Tanskanen

1. Kokouksen avaaminen
Tanskanen avasi kokouksen klo 16.50.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat
Junni ensimmäistä kertaa kokouksessa mukana. Sovittiin että hän aloittaa työelämä- ja
kulttuurivastaavan pestissä hallituksessa.
XX on lahjoittanut yhdistykselle 150 euroa.

5. Dokumenttien laatiminen HYYn piiriin hakemista varten
Sovitaan että toimintasuunnitelma ja budjetti laaditaan yhdessä Driven kautta.
Tanskanen ja Jauhiainen voivat yhteistyössä kirjoittaa toimintasuunnitelman alun, lisäksi
Jauhiainen kirjoittaa ympäristöasioista, Junni kirjoittaa tasa-arvosta ja työelämästä, Järvikangas
tiedotuksesta, Peltola taloudesta, Malin opinnoista ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.
Järvikangas lupasi tehdä docsin.

6. Talous ja varainkeruu
Peltola on hoitanut tiliasiaa. Päätämme virallisesti tilin avaamisesta Nordealle ja luomme aiheesta
lisäpöytäkirjan.
Varainkeruuideointia jatketaan. Tulevaisuudessa voitaisiin teettää ja myydä omaa haalarimerkkiä.
Se vaatii vain ison erän tilaamisen, johon ei tällä hetkellä budjettia. Muidenkin oheistuotteiden
valmistusta pohditaan. Järjestön tapahtumien yhteydessä voisi järjestää pienimuotoista
rahankeruuta, esimerkiksi arpajaiset pikkujouluihin.

7. Tiedotus
Junnilla ideoita nettisivuille, sinne voisi luoda infopaketin: mikä järjestö on ym. Junni voisi kääntää
ne ruotsiksi ja englanniksi. Nettisivuille lisätään myös hallitusesittely, johon tulee kaikista kuvat ja
jotain hauskaa. Tanskanen lupaa tehdä aiheesta pohjan. Junni ehdottaa myös rikoselokuvalistaa
nettisivuille.

8. Tapahtumat
Lähitulevaisuuteen suunniteltu:
Retkeä rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestareille, Junni tekee asiasta kyselyn yhdistyksen Facebook-
ryhmään
Ekskursio heunille lokakuussa

Ekskursio Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäiville 28.-29.11
Jauhiainen jutellut kontaktin Tuomas Hallamaan kanssa, joka ollut avoin yhteisille tapahtumille
tulevaisuudessa. Kontaktilla tulossa kaudenavajaiset 4.10. jonne meitäkin kutsuttu.
Ideoitiin myös keskusteluiltamaa, jossa olisi opiskelijoita tai myös mahdollisesti tutkijoita.

9. Opintoasiat
Kriminologian peruskurssin sisällytys on onnistunut 25 tieteenalan opintopisteeseen.

10. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
11. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
Seuraava kokous sovitaan järjestettäväksi 4.10. klo 16.30 alkaen Tiedekulmassa.
12. Kokouksen päättäminen
Tanskanen päätti kokouksen klo 18.02.


Desistanssi ry:n hallituksen kokous 29.8.2018

Aika: ke 29.8.2018 klo 17
Paikka: Thirsty Scholar, Fabianinkatu 37
Läsnäolijat: Aino Jauhiainen, Inka Järvikangas, Tiina Malin, Senja Peltola, Maiju Tanskanen

1. Kokouksen avaaminen
Tanskanen avasi kokouksen kello 17.15.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat
Tanskanen käynyt Janne Kivivuoren kanssa sosiaalitieteiden maisteriohjelman uusien iltapäivässä 29.8. ”esittäytymässä”, jonka jälkeen yksi kriminologian uusi opiskelija ottanut yhteyttä. Hän on kiinnostunut liittymään hallitukseen.

5. Hallituksen järjestäytyminen
Kaikille omat vastuualueensa ovat selviä. Sovittiin myös, että kiinnostusta hallitukseen liittymiseen osoittanut Annukka Junni voidaan ottaa hallitukseen mukaan.

Peltola pohtii, pitäisikö jonkun hallituksessa olla ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava. Tästä ehditään sopia vielä ennen HYY:n toiminta-avustusten hakua alkuvuonna 2019, joten asialla ei ole kiire / se saattaa siirtyä seuraavalle hallitukselle.

6. Yhdistyksen perustamiseen liittyvät asiat
Desistanssi ry on juuri kokouspäivänä 29.8. virallisesti rekisteröity yhdistykseksi yhdistysrekisteriin.

HYY:n piiriin hakemista varten tarvitaan toimintasuunnitelma, budjetti, sekä lista jäsenistä. Lisäksi vähintään kymmenen jäsenistä on kuuluttava ylioppilaskuntaan. Asia onnistunee uusien opiskelijoiden aloitettua ja liityttyä mukaan.

Pohdimme tulisiko yhdistys viedä Kannunvalajien alle. Asiasta neuvoteltava Kannun kanssa, esimerkiksi joutuisimmeko ottamaan vastaan yleisten tilojen siivousvuoroja, jos emme niitä käyttäisi. Tämä on ajankohtaista vasta kun Desistanssi on HYY:n piirissä.

7. Jäsenrekisteri
Tanskanen ehdottaa nettilomaketta yhdistykseen liittymiseen. Lomakkeen yhteydessä näkyisi rekisteriseloste, jossa infotaan liittyviä ihmisiä heidän henkilötietojensa säilyttämisestä. Jauhiainen lupaa selvittää asiaa tutkimuksen iltapäivään 4.9. mennessä, jos silloin liittyy porukkaa.
Lomakkeeseen tulisi ainakin järjestön säännöt, hyväksyntä siitä, että henkilön tiedot tallennetaan, liittyjän koko nimi, s-posti ja opiskelijanumero.

8. Talous ja varainkeruu
Peltola tutustunut tilin perustamiseen. Pankeista Nordea kuulostaa parhaalta (edullisimmalta) vaihtoehdolta. Pöytäkirjassa tulee olla päätös tilin avaamisesta, tilinkäyttöoikeudet, mitä palveluita avaaja saa liittää tiedon, yhdistysrekisteriote ja yhdistyksen säännöt.
Ensi kokouksessa voisi olla hyvä päättää asia, jotta lahjoitusten kerääminen olisi helpompaa.
Peltola ehdottaa yhteydenottoa HYY:hyn ja kyselyä siitä, olisiko järjestöavustuksia mahdollista saada jo ennen kevättä pakollisten menojen maksuun.

Varainkeruutavoiksi ehdotettu pullamyyntiä Krimossa, ”kolehtia” tutkimuksen iltapäivään, sekä
kriminologia-aiheista luennointia lukioihin (jos aiheesta mahdollisesti saisi korvausta). Sovimme, että kehittelemme lisää varainkeruuideoita ensi kokousta varten.
Toimintaan tulisi myös suunnitella joitain rahanlähteitä tulevaisuuteen, jotta HYY suhtautuisi paremmin.
Peltola lupaa lisäksi selvittää kirjan-/tilinpidon organisointia.

9. Tiedotus
Järvikangas on luonut Major domo- sähköpostilistan (desistanssi lista) ja lisännyt kaikki hallituksen jäsenet siihen. Hän selvittää, miten sinne postataan.
Järvikangas on luonut myös nettisivut: https://blogs.helsinki.fi/desistanssi-ry/
Hän lupaa selvittää muokkausoikeuksia sivulle, sekä huomioi että kaikki saavat ideoida sivun taustakuvaa. Nettisivut eivät toimi aktiivisena tiedotuskanavana, mutta sinne voi laittaa esimerkiksi tulevat ja menneet tapahtumat -sivun, sekä kokouspöytäkirjat ja hallituksen esittelyn.
Aktiivisempaan viestintään Järvikangas aikoo luoda Desistanssille suljetun Facebook-ryhmän.

Tanskanen huomioi, että tarvitsemme logon ja Malin ehdottaa logon suunnittelukilpailua. Tämä aiotaan toteuttaa.

10. Tapahtumat
Desistanssi esittäytyy uusien opiskelijoiden kriminologisen tutkimuksen iltapäivässä 4.9.
Tanskanen lupaa valmistella yleisen esityksen tilaisuuteen. Muutkin hallituksen jäsenet esittelevät itsensä, paitsi Malin, joka joutuu poistumaan ennen sitä.
Tanskanen ja Jauhiainen hoitavat tarjoilut paikalle.

Sovitaan, että järjestetään sekä tutkimuksen iltapäivän jälkeen, että myöhemmin jokin yhteinen tutustumis-/hengausilta. Myöhäisemmäksi ajankohdaksi sovittu torstai 13.9., alustavasti Tanskasen luona klo 18 alkaen. Järvikangas tiedottaa uusia opiskelijoita asiasta.

Muina tapahtumaideoina on tullut keskusteluillat liittyen rikossarjoihin, podcasteihin tai elokuviin. Mahdollisuutena myös leffailta + keskustelu. Toinen ehdotus on lukupiiri, potentiaalisena aiheena ainakin kriminologinen teoria -tenttiin liittyvä kirjallisuus. Tämä toiveena jo syksyllä, seuraavassa kokouksessa voitaisiin päättää päiviä. Lisäksi aikomuksena on järjestää pikkujoulut ja vaalikokous joulukuussa.

Tavoitteena on myös jonkin ekskursion järjestäminen syksyn aikana, mahdollisia kohteita voisivat olla KRP, Supo, Rise tai HEUNI. Infotilaisuutta kriminologian työllistyvyydestä ja jatko-opinnoista on myös toivottu, siellä voisi olla puhujina henkilökuntaa ym. Muutakin opintoihin liittyvää edunvalvontahommaa olisi hyvä olla.

11. Muut esille tulevat asiat
Keskustelemme halukkuudestamme ylläpitää blogia nettisivuilla. Ainakin sinne voisi luoda blogivälilehden. Jauhiainen ehdottaa, että sivuille voisi linkata omia kriminologia-aiheisia esseitä. Vaihtoehtoisesti voitaisiin luoda yksityinen drive tätä varten.
Keskustellaan myös siitä, että lisätään hallituksen driveen jo luotuja dokumentteja (säännöt, rekisteriseloste, kokouksen pöytäkirjat ym.).

12. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen
Seuraava kokous sovitaan järjestettäväksi 13.9. klo 16.30 alkaen puheenjohtaja Tanskasen luona.

13. Kokouksen päättäminen
Tanskanen päättää kokouksen 18.55.