Arrangörer

Jan-Ola Östman, huvudansvarig, nordiska språk/Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet
Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken, Ordbok över Finlands svenska folkmål
Pamela Gustavsson, Svenska litteratursällskapet i Finland, Språkarkivet
Lisa Södergård, Svenska litteratursällskapet i Finland, Språkarkivet

Konferenskommittén
Susanne Bergström-Söderlund, Institutet för de inhemska språken
Pamela Gustavsson, Svenska litteratursällskapet i Finland
Saara Haapamäki, svenska språket, Åbo Akademi
Gunilla Harling-Kranck, nordiska språk, Tammerfors universitet
Lars Huldén, Nordica, Helsingfors universitet
Hanna Lehti-Eklund, Nordica, Helsingfors universitet
Jan Lindström, Nordica, Helsingfors universitet
Leila Mattfolk, Institutet för de inhemska språken
Kristina Nikula, nordiska språk, Tammerfors universitet
Lieselott Nordman, Nordica, Helsingfors universitet
Marianne Nordman, nordiska språk, Vasa universitet
Viveca Rabb, svenska språket, Åbo Akademi
Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken
Lisa Södergård, Svenska litteratursällskapet i Finland
Camilla Wide, nordisk filologi, Åbo universitet
Barbro Wiik, svenska, Åbo Akademi i Vasa
Carola Åkerlund, Institutet för de inhemska språken
Jan-Ola Östman, Nordica, Helsingfors universitet