Program

Temat för konferensen är Ideologi, identitet, intervention.
Hur tar sig dialektala identiteter uttryck i dagens senmoderna samhälle och vad är förhållandet mellan traditionella, relativt stabila identiteter och de alltmer flytande identiteter och ideologier vi upplever? Hur ser de ideologier ut som tas som rättesnöre för vårt språkliga handlande i dag? Och vad är dialektforskarens roll i allt detta? Kan vi dialektforskare med moderna metoder undersöka varieteter utan att vi lämnar alltför stora avtryck i det språksamhälle vi undersöker, utan att vår analys blir en intervention?

Konferensprogrammet består av föredrag i sektioner, inbjudna plenarföredrag, workshoppar och postrar.

En översikt av veckans program hittar du här: Programöversikt

Ett mer detaljerat program finns här: Detaljerat program

Det slutliga programmet i pdf-format finns här och delas även ut på konferensen: Program 

Plenarföredrag

Ann-Marie Ivars  ”Den nordfinländska dialektgränsen. Ett klassiskt problem i finlandssvensk dialektforskning”
Abstrakt Ivars
Hanna Lappalainen ”Variation, förändring, interaktion – personliga pronomen i Helsingforsfinska”
Abstrakt Lappalainen 
Karen Margrethe
Pedersen
“Syntaktiske oplysninger i dialektordbøger og store nationale ordbøger”
Pedersen Abstrakt
Pia Quist ”Sprog-krop-sted: Dialektsamfundets meningsskabende orden”
Abstract Quist
Tomas Riad ”Kameleonter och zebror i nordgermanska dialekter”
Abstrakt Tomas Riad
Unn Røyneland ”Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge”
Abstrakt Røyneland

Föredrag och postrar
Sektionsföredrag och postrar får gärna knyta an till konferensens tema, men alla föredrag som tangerar nordisk dialektologi är välkomna. Sektionsföredragen är 20 minuter långa, varefter följer ca fem minuters diskussion. Forskningsresultat presenteras också på postrar eller som demonstrationer av korpusverktyg, av ordböcker och av annat material på nätet.

Manusstopp för anmälan om sektionsföredrag, postrar och demonstrationer var den 28 februari 2014. Författarna till accepterade föredrag, postrar och demonstrationer har meddelats om detta den 1 april 2014.

Sammanfattningar för alla föredrag, postrar och demonstrationer finns i pdf-format här: Sammanfattningar – Abstrakt

Observera att vi tyvärr inte kommer att kunna trycka upp abstrakthäften och dela ut dessa på konferensen. Skriv därför gärna själv ut sammanfattningarna om du vill läsa dem på papper.

Workshoppar
På konferensen ordnas fyra workshoppar. Rubrikerna för workshopparna och deras respektive kontaktpersoner ges nedan. De som ordnar workshopparna kan avvika från ”20+5-minutersregeln” ovan.

Workshop 1: ”Kontakter mellan skandinaviska och östersjöfinska språk i Baltikum”
kontakt: Riho Grünthal – rgruntha[a]mappi.helsinki.fi
Workshop kontakter abstrakt

Workshop 2: ”Dokumentationslingvistik inom nordisk dialektologi”
kontakt: Michael Rießler – michael.riessler[a]skandinavistik.uni-freiburg.de
Workshop dokumentationslingvistik abstrakt

Workshop 3: ”Estlandssvenska”
kontakt: Henrik Rosenkvist – henrik.rosenkvist[a]svenska.gu.se
Workshop estlandssvenska abstrakt

Workshop 4: ”Dialekt og turisme”
kontakt: Marie Maegaard – mamae[a]hum.ku.dk
Workshop turisme abstrakt