Opiskelijaksi

Kiinnostaako opettajan ammatti? Suomalaiset opettajat ovat maailmankuuluja korkeasta tasostaan ja opettajan ammattia arvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Fysiikan laitoksella koulutetaan fysiikan aineenopettajia omassa suuntautumisvaihtoehdossaan. Aineenopettajankoulutus tuottaa laaja-alaisia opetusalan ammattilaisia, jotka osaavat fysiikan hyvin ja hallitsevat erityisesti fysiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvät kysymykset. Koulutus antaa mahdollisuuden työllistyä perusopetuksen ja lukioiden lisäksi moniin muihin tiedeopetuksen ja tiedeviestinnän tehtäviin. Aineenopettajakoulutus perehdyttää myös fysiikan opetuksen tutkimukseen ja tarjoaa siten mahdollisuuden suorittaa jatko-opinnot ja tehdä opetusalan tutkimusta.

Fysiikan aineenopettajakurssien sisällöt ja opetukselliset ratkaisut perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja omaan vahvaan tutkimukselliseen osaamiseen, mikä saa yksikkömme erottumaan korkeatasoisena vaihtoehtona kansainvälisessä akateemisessa maailmassa.

Opettajan opintoihin voi hakeutua kolmea reittiä pitkin:
* Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden takaava tutkinto, voit hakea opinto-oikeutta päävalinnassa (tiedekunnan valintasivut).
* Jos sinulla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, voit hakea maisteriopintojen opinto-oikeutta (lisää tietoa tiedekunnan sivuilla).
* Mikäli sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, voit hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta (lisää tietoa tiedekunnan sivuilla).

Aineenopettajan opintoihin kuuluu fysiikan opintoja, joiden tavoitteena on hyvän aineenhallinnan saavuttaminen sekä laajat fysiikan aineenopettajan erikoistumisopinnot. Lisäksi tutkintoon kuuluu toisen opetettavan aineen opinnot (matematiikka, kemia, maantiede, tms.) sekä opettajan pedagogiset opinnot, jotka sisältävät kolme harjoittelujaksoa koulussa.