Opinnot pääaineopiskelijoille

Fysiikan opettajan opinnot pääaineopiskelijoille keskittyvät syventäviin opintoihin. Poikkeuksena orientaatiokurssi Johdatus fysiikan opettajan opintoihin (2 op), joka kuuluu muihin opintoihin. Tarkempi opintojen ajoitusmalli löytyy laitoksen sivuilta.

Pakolliset kurssit (71 op)

Fysiikan käsitteet ja rakenteet I 5 op
Fysiikan käsitteet ja rakenteet II 5 op
Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I ja II 5+5 op
Fysiikan historia ja filosofia 8 op
Pro gradu-tutkielma ja seminaari 40+3 op

Valinnaiset (10 op)

Didaktisen fysiikan tutkimusmenetelmät 3 op
Luonnontieteellinen lukutaito ja oppimisympäristöt 5 op (ei luennoida lv 2016-2017)

Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää fysiikan opettajan valinnaisia aineopintoja tai fysiikan syventävien opintojen A-kursseja. Katso tarkemmat ohjeet ja tutkintovaatimukset ML-tdk:n opinto-oppasta.

Iso Pyörä -tutkinnonuudistuksen myötä muuttuvan opettajankoulutuksen ajantasaisin tieto löytyy MAFYKE-opet Facebook-sivulta. Käy tykkäämässä ja pysyt ajantasalla!