Johdatus fysiikan opettajan opintoihin

Taso: 2 op, muut opinnot

Kohderyhmä: Kurssi on pakollinen niille, joilla on fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena (poikkeuksena ne fysikaalisten tieteiden pääaineopiskelijat, joilla on muu pääaine kuin fysiikka). Kurssin suorittamista suositellaan kaikille, jotka harkitsevat fysiikan aineenopettajiksi ryhtymistä, sekä kaikille, jotka ovat muuten kiinnostuneita fysiikan opettamisesta.

Opetusajankohta: I ja II periodi, ks. tarkemmin WebOodi

Esitiedot: ei esitietovaatimuksia

Sisältö: Kurssilla perehdytään fysiikan opettajan opintokokonaisuuteen sekä fysiikan opettajan ammattiin luentojen, vierailukäyntien ja ryhmätyöskentelyn avulla. Kouluvierailun lisäksi käydään tutustumassa koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöihin. Tarkastelun kohteena on myös fysiikan kokeellisuus ja tietorakenne opettamisen ja oppimisen kannalta. Kurssilla saa tukea henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen.

Suoritustapa: Osallistuminen luentoihin ja vierailukäynteihin sekä oppimispäiväkirjan laatiminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Kotisivu: Moodle