Pro gradu -tutkielma ja seminaari

Pro gradu -tutkielmassa opiskelija osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Tutkielman laajuus on 40 op. Pro gradu -tutkielman aiheesta ja aloittamisesta voi tulla juttelemaan graduohjaajien kanssa, joita ovat Ismo Koponen, Ari Hämäläinen, Antti Laherto ja Maija Nousiainen.

Tutkielmaseminaari tukee Pro gradu -tutkielman tekemistä, antaa valmiuksia omien tutkimustulosten esittämiseen ja opettaa antamaan rakentavaa palautetta muiden töistä ja esityksistä. Tutkielmaseminaari suoritetaan rinnan Pro gradu -tutkielman etenemisen kanssa. Seminaari on suoritettava yhden lukuvuoden aikana.

Seminaarin kotisivu: Moodle