Opinnot sivuaineopiskelijoille

Fysiikan opettajaopinnot sivuaineopiskelijoille koostuvat pääosin aineopintotasoista erikoistumiskursseista. Aineopintojen (35 op) kursseilla esitietovaatimuksena on 25 op fysiikan perusopinnot.

Aineopintojen pakolliset kurssit (20 op) ovat
Fysiikan käsitteenmuodostus I 5 op
Fysiikan käsitteenmuodostus II 5 op
Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssit I ja II 5+5 op

Lisäksi aineopintoihin saa valita 15 op valinnaisia kursseja, esimerkiksi
Fysiikan historia 8 op
Luonnontieteellinen lukutaito ja oppimisympäristöt 5 op (ei luennoida lv 2016-17)

Valinnaisten opintojen lista sekä tarkemmat tutkintovaatimukset kannattaa kuitenkin aina varmistaa ML-tdk:n opinto-oppaasta.

Johdatus fysiikan opettajan opintoihin (2 op) voidaan sisällyttää sivuaineopiskelijoilla muihin opintoihin.

Iso Pyörä -tutkinnonuudistuksen myötä muuttuvan opettajankoulutuksen ajantasaisin tieto löytyy MAFYKE-opet Facebook-sivulta. Käy tykkäämässä ja pysyt ajantasalla!