Tervetuloa DigiPhil-tutkimusryhmän blogiin!

DigiPhil-tutkimusryhmä on käytännöllisen filosofian yliopistonlehtori Olli Loukolan johtama ryhmä, joka on kehittänyt filosofian digitaalisia opetusmenetelmiä vuoden 2018 alusta lähtien.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää, kuinka tällä hetkellä saatavilla olevia digitaalisia välineitä voitaisiin parhaiten käyttää filosofian opetuksessa.

Lähtökohtanamme on, että filosofia on ensisijaisesti taitolaji, sillä se on dialogia, keskustelua ja kommunikaatiota. Väitteiden esittämistä ja niiden uskottavuuden arvioimista, käsitteellistä ja abstraktia ajattelua, sekä kykyä kehittää ja soveltaa noita ajatuksia. Näitä taitoja ovat kyky esittää näkemykset selkeästi, kuunnella muita ja arvioida kriittisesti kuulemaansa.

Tässä hankkeessa olemme tutkineet, miten tietotekniset välineet tarjoavat mahdollisuuksia kommunikoida uusin ja erilaisin tavoin, paitsi reaaliaikaisesti, ajasta ja paikasta riippumatta, mutta myös katselemalla, kuuntelemalla ja kirjoittamalla omassa rauhassa ja omalla ajalla. On tärkeää yrittää ymmärtää uusia tapoja kommunikoida, tutkia ja ottaa haltuun uusia välineitä, sekä arvioida sitä tapaa, jolla ne muokkaavat keskusteluamme ja ajatteluamme.

Olemme pilotoineet erilaisia digitaalisen opettamisen menetelmiä Johdatus etiikkaan -kurssilla Avoimessa yliopistossa keväästä ja Helsingin yliopistossa syksystä 2018 lähtien. Olemme testanneet erilaisia digipedagogisia menetelmiä, kuten animaatioita, visuaalisia podcasteja ja haastatteluvideoita, käsitekarttoja ja interaktiivisia kyselyitä sekä reaaliaikaisia videokeskusteluja.

Tällä hetkellä jatkamme digimenetelmien pilotointia ja teemme didaktista tutkimusta digitaalisten välineiden soveltuvuudesta filosofian opettamiseen.