ETD 2007 (2): Kansainvälistä yhteistyötä

[Tämä merkintä liittyy Uppsalassa 13.-16.6.2007 järjestettyyn opinnäytteiden verkkojulkaisemista käsittelleeseen ETD 2007 -konferenssiin, ks. myös ensimmäinen merkintä]

Opinnäytteet vs. julkaisuarkistot

Konferenssin ensimmäisenä päivänä pidettiin pääasiassa Euroopan tilanteeseen keskittynyt workshop, jossa esiteltiin yhteiseurooppalaisia GUIDE– ja DART-Europe-projekteja. Projektien aktiivit päätyivät toteamaan, ettei yhteisten hankkeiden edistys ollut kaikilta osin toivottua tasoa: eri maiden ETD-ihmisiä näyttää olevan vaikea motivoida mukaan yhteiseen toimintaan.

Tämän masentavan huomion myötä Gerard van Westrienen (SURF Foundation, Hollanti) käänsi keskustelun pohdiskeluksi siitä, ovatko eurooppalaiset opinnäytteet sellainen erityisala, jonka ympärille voidaan rakentaa toimintaa, vai kannattaisiko niitä käsitellä osana laajempia julkaisuarkistojen (institutional repository) perustamiseen liittyviä kysymyksiä. Julkaisuarkistoihin liittyviin projekteihin olisi todennäköisesti helpompi saada rahoitusta esim. EU:lta. Yleisön mielipiteet jakautuivat, eikä suurella osalla (minä mukaan lukien) näyttänyt olevan ainakaan äkkiseltään kovin vankkoja mielipiteitä suuntaan tai toiseen.

NDLTD:n johtaja, Virginia Techin tietojenkäsittelytieteen professori Edward Fox muistutti omassa hengenluontipuheessaan siitä, että julkaisuarkistojen saaminen liikkeelle on osoittautunut monissa tapauksissa mutkikkaaksi, kun taas opinnäytteiden kanssa on usein helpompi päästä eteenpäin ja saada aikaan konkreettisia tuloksia.

“Simple Dublin Core is not enough”

Etenkin ensimmäisen päivän projektiesittelyissä tuli esiin jo ennestään tuttu näkemys siitä, että opinnäytteitä ja muitakin julkaisuarkistomateriaaleja varten tarvitaan unqualified Dublin Corea rikkaampia kuvailuformaatteja. Erityisen suuria toiveita kohdistuu EPrints Application Profileen (ks. artikkeli Ariadnen tammikuun numerossa), josta toivotaan eräänlaista paikallisesti ja kansallisilla tasoilla käytössä olevia kuvailuformaatteja yhdistävää kattoformaattia.

Edward Fox toi toisaalta keskustelussa esiin sen, että myös NDLTD:n oma, vuosia sitten opinnäytteitä varten kehitetty metadataformaatti kaipaisi laajentamista ja päivittämistä, eli tätäkään työtä ei ehkä kannata tehdä pelkästään eurooppalaisesta näkökulmasta. Samalla olisi tietysti hyvä, jos kansainvälisiä metadataformaatteja laadittaessa voitaisiin ottaa huomioon myös pohjoismaisten artikkeliväitöskirjojen kaltaiset paikallisten julkaisukulttuurien erikoispiirteet.

[Jatkuu seuraavassa merkinnässä]