ETD 2007 (4): Esimerkkejä maailmalta

[Tämä merkintä liittyy Uppsalassa 13.-16.6.2007 järjestettyyn opinnäytteiden verkkojulkaisemista käsittelleeseen ETD 2007 -konferenssiin, ks. myös ensimmäinen merkintä]

Huippuyliopistossa kaikki on huippua?

Kuten tavallista, monet Uppsalassa kuulluista esityksistä tarjosivat enemmän tai vähemmän uskottavia visioita erilaisista hienoista järjestelmistä ja päämääristä, joita tulevaisuudessa aiotaan toteuttaa. Tätä kontekstia vasten oli piristävää kuunnella Craig Thomasin esitystä, jossa kerrottiin aivan rehellisesti mitä kaikkea Massachusetts Institute of Technologyn väitöskirjajulkaisemissa oli mennyt vuosien varrella pieleen. MIT:n opinnäytejulkaisut ovat saaneet paljon julkisuutta, ja olen kuullut väitettävän, ettei yliopistossa enää olisi väitöskirjojen printtiversioita ollenkaan.

Thomasin mukaan yliopiston alkuperäinen elektronisten väitöskirjojen julkaisemista varten tarkoitettu järjestelmä kaatui, kun yliopisto joutui 2000-luvun alkuvuosina Internet-yhtiöiden osakekurssien romahdettua rahavaikeuksiin ja kolmasosa kirjaston henkilökunnasta irtisanottiin. Irtisanottujen joukossa olivat mm. kaikki julkaisujärjestelmän ylläpidosta vastanneet henkilöt. Syksyllä 2002 lanseeratusta DSpacesta tulikin MIT:n näkökulmasta eräänlainen pelastusvene, johon aiemman järjestelmän jäljiltä kodittomaksi jääneet digitaaliset dokumentit saatiin tallennettua (ks. MIT:n väitöskirjat DSpacessa). DSpacen valmiita syöttölomakkeita MIT ei sen sijaan ottanut käyttöön, vaan elektroniset väitöskirjat toimitetaan edelleen julkaistavaksi primitiivisemmillä menetelmillä.

MIT:n väitöskirjoista saadaan nykyään valmiiksi sähköisessä muodossa vain kymmenen prosenttia, ja loput skannataan kirjastossa paperiversiosta. Tällä hetkellä yliopisto tutkii mahdollisuuksia muualla kehitettyjen DSpace-työkalujen (mm. Manakin) käyttämiseksi tilanteen kohentamiseen ja elektronisten aineistojen tallentamisen helpottamiseen. Craig Thomas ei kuitenkaan ollut kovin toiveikas radikaalien muutosten suhteen: yliopisto koostuu lukuisista varsin itsenäisistä yksiköistä, joita on vaikea pakottaa omaksumaan yhtenäisiä käytäntöjä.

Yhteistyö on voimaa

Omalta kannaltamme kiinnostavimmasta päästä oli Adam Mikealin esitys Teksasin yliopistojen suunnittelemasta yhteisestä opinnäytekirjastosta (“Texas Digital Library“). Kansalliskirjaston Doriassa hyödyntämä Manakin-käyttöliittymäohjelmisto on peräisin nimenomaan Teksasista (ks. Samu Viidan matkaraportti Tietolinja-lehden numerossa 1/2007), ja Teksasissa on kehitetty myös osavaltion yhteistä MODS XML -skeemaa, joka sopisi erityisesti opinnäytteiden metadatan tallennukseen.

Teknisten edistysaskelten lisäksi Mikealin esityksessä oli huomionarvoista hankkeen laajuus ja sen takana oleva yhteinen poliittinen tahto: mukana olevissa teksasilaisyliopistoissa on yhteensä 65 kampusta ja yli 400 000 opiskelijaa. Tavoitteena on kuitenkin päästä hyvin keskitettyyn malliin, jossa kaikki opinnäytteet tallennetaan sähköisessä muodossa yhteiseen järjestelmään, ja niiden syöttämiseen käytetään yhtä yhteistä lomaketta. Yhteistä lomaketta pidettiin tarpeellisena, jotta metadata saadaan kerättyä ja tallennettua kaikista yliopistoista yhteensopivassa muodossa.

Plagiointia Amerikan malliin

Opinnäytetyössä tehty plagiointi on viime viikkoina taas kerran ylittänyt uutiskynnyksen myös Suomessa. Aihepiiriin tuntuu aina vain törmäävän kaikissa opinnäytejulkaisemiseen liittyvissä yhteyksissä, ja joskus tuntuu, että asia on saanut aivan liikaa huomiota vilppitapausten todelliseen määrään ja merkitykseen nähden. Juttelin konferenssin iltajuhlassa ProQuestin Austin McLeanin kanssa, ja hän kertoi että plagiointitapauksia tulee suurta opinnäytetietokantaa ylläpitävän ProQuestin tietoon parisenkymmentä vuosittain. Merkittävä osa tapauksista koskee vanhoja opinnäytetöitä, joita ProQuestin palvelussa on yhteensä kolmatta miljoonaa, eli kyseessä ei ole mikään erityisesti verkkoaikakauteen liittyvä ilmiö. Lisäksi on ilmeistä, että verkkojulkaiseminen on lisännyt merkittävästi kiinnijäämisen riskiä.

Minulta jäi valitettavasti väliin McLeanin ja Niamh Brennanin pitämä plagiarismia käsitellyt esitys (“Plagiarism and ETDs: Confronting the Reality”). Konferenssissa viitattiin kuitenkin useaan otteeseen Ohion yliopistossa Athensissa viime vuonna ilmitulleeseen plagiointitapaukseen, jossa kymmienien pääasiassa ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden epäiltiin syyllistyneen parin edellisen vuosikymmenen aikana plagiointiin. Tapauksen seurauksena kaksi töiden ohjaamisesta vastuussa ollutta yliopiston professoria sai lähteä.

[Takaisin ensimmäiseen merkintään]