Unesco ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot

UNESCO on julkaissut mielenkiintoisen, vaikkakin suppeahkon selvityksen “Towards an Open Source Repository and Preservation System” avoimen lähdekoodin ohjelmistoista ja työkaluista, joita voidaan käyttää pitkäaikaissäilytykseen keskittyvän arkiston rakentamisessa. Taka-ajatuksena UNESCO:lla on luoda ohjeistus ja suositukset, jotta yksittäisten pienempien kulttuuri- ja muiden instituutioiden olisi helppoa ja kustannustehokasta säilyttää omia digitaalisia aineistojaan luotettavasti pitkällä aikavälillä. Lähtökohtana voi olla vaikka muutama tavallinen PC-mikro. Selvitys esittelee nipun avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja ratkaisuja ja punnitsee niiden toimivuutta. Lue loppuun