Keskustelua kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta

Muutaman kuukauden takainen johtavien kotimaisten järjestelmätoimittajien fuusio on herättänyt kovasti keskustelua yleisten kirjastojen keskuudessa. Asiaa pohdittiin myös Tampereella 12.3. järjestetyssä työkokouksessa, jossa oli paikalla lähes sata edustajaa eri puolilta Suomea. Yhteenveto kokouksen keskusteluista ja esitysten powerpoint-kalvot löytyvät nyt verkosta kirjastot.fi-palvelun sivuilta.

Janne Rouhiainen esitteli kokouksessa Oy Axiell Kirjastot Ab:n tulevia suunnitelmia, Ari Rouvari valotti Kansalliskirjaston kehittelemiä visioita yhteiseksi kansalliseksi järjestelmäarkkitehtuuriksi, Esa Kurki kertoi ExLibriksen Aleph-ohjelmistoon pohjautuvista Linda-yhteistietokannan kehittämissuunnitelmista, Tuula Haavisto pohti yleisten kirjastojen suhdetta kirjastojärjestelmiin ja niiden toimittajiin, ja Matti Sarmela mainosti kehitteillä olevia open source -pohjaisia ohjelmistovaihtoehtoja.

Yhteenvedon mukaan kokouksessa käydyssä keskustelussa palattiin useaan otteeseen Maija Kanervan Kansalliskirjasto-lehdessä 4/2007 julkaistuun artikkeliin “Minulla on unelma“, jossa pohditaan kirjastojen yhteisen kansallisen aineistotietokannan kirjastotyölle tarjoamia etuja.