Gradu open access -julkaisemisesta Turun kauppakorkeakoulussa

Kaipailin viime vuoden puolella lisää avointa saatavuutta ja julkaisuarkistoja sivuavia opinnäytteitä. Tässä olisi taas yksi. Päivi Kanervan viime vuoden puolella valmistunut informaatiotutkimuksen pro gradu on luettavissa Tampereen yliopiston tutkielmat -palvelussa:

Opinnäyte perustuu vuosina 2006 ja 2008 tehtyihin Turun kauppakorkeakoulun tutkijoiden ja muun henkilökunnan teemahaastatteluihin. Kanervan mukaan avoimen julkaisemisen käytäntöihin liittyvä tiedotus on ollut Turun kauppakorkeakoulussa toistaiseksi suhteellisen vähäistä, eikä se ole juuri vaikuttanut tutkijoiden julkaisukäyttäytymiseen, vaikka suhtautuminen sinänsä on positiivista. Julkaisukanavien valintaa on lisäksi perinteisesti pidetty tutkijan henkilökohtaisena asiana, jota ei ole haluttu ryhtyä säätelemään ylhäältä päin annettavilla määräyksillä.

1 thought on “Gradu open access -julkaisemisesta Turun kauppakorkeakoulussa

  1. Pingback: blog.twidox.com » Blog Archive » OA to Finnish economics research

Comments are closed.