Rinnakkaisjulkaiseminen herättää kysymyksiä Tampereellakin

Tampereen yliopistolla keskusteltiin rinnakkaisjulkaisemisesta torstaina 23.4.09. Viikkoa aiemmin Tampereen yliopiston rehtori oli tehnyt päätöksen, jossa tutkijoita kehotetaan tallentamaan tutkimusartikkeliensa rinnakkaiskopiot Tampereen yliopiston tarjoamaan avoimeen julkaisuarkistoon 1.1.2011 alkaen.

Tutkimusjulkaisujen rinnakkaisjulkaisemista Tampereen yliopistossa valmistellut työryhmä oli koonnut monipuolisen tilaisuuden, jossa asiantuntijoiden lisäksi kuultiin eri alojen tutkijoiden näkökulmia open accessiin ja rinnakkaisjulkaisemiseen. Seminaarin esitysten sisällöt löytyvät osoitteesta: http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/pdf/RinnakkaisjulkaiseminenTampereenyliopistossaohjelma23042009.pdf Lue loppuun

UDFR – tuo uusi tiedostomuotorekisteri

Monelleko on tuttu käsite “tiedostomuotorekisteri”? Luultavasti harvalle, mutta digitaalisessa pitkäaikaissäilytyksessä niillä on oma, merkittävä roolinsa – ainakin periaatteessa, kuten myöhemmin selviää.

Tavallisen tietokoneen käyttäjän huolena on lähinnä se, onko hänellä tarvittavaa ohjelmaa lukea ja käsitellä esimerkiksi sukujuhlista otettuja digivalokuvia tai miten hän voi avata ystävän lähettämän uuden XML-pohjaisen Microsoft Office -tiedoston joitakin vuosia vanhalla Microsoft Officellaan.

Tiedostoja vuosikymmeniä tai vuosisatoja säilyttävän tahon huolenaiheena on puolestaan se, miten säilytettäviä tiedostoja voidaan käyttää teknologian muuttuessa. Ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät, laitteistoja unohtamatta, korvautuvat väistämättä. Säilyttäjän on oltava perillä tiedostojen teknisistä ominaisuuksista, millä ohjelmistolla ne on luotu, miten niitä voidaan käsitellä ja niin edelleen. Tiedostomuotorekistereihin kerätään tällaista tietoa säilyttäviä tahoja varten. Tämän johdatuksen jälkeen voidaankin siirtyä varsinaisen asian pariin. Lue loppuun

Ehdotus tietomassojen julkaisustandardeiksi

OECD on vastikään julkaissut valkoisen kirjan “We Need Publishing
Standards for Datasets and Data Tables” [Green, T (2009), “We Need Publishing Standards for Datasets and Data Tables”, OECD Publishing White Paper, OECD Publishing. doi: 10.1787/603233448430 http://dx.doi.org/10.1787/603233448430 ].

Julkaisu etsii ratkaisuja verkossa saatavilla olevan “raakadatan”  paikantamisen, tunnistamisen ja viittaamisen ongelmiin ja sisältää mm. ehdotuksen kuvailumuodoksi.

Kirjastovirta virtaa taas

Kuten ilahduttavan monet olivat huomanneet, Kirjastovirta oli muutaman päivän alhaalla, mutta taitaa nyt toimia taas. Sinne oli ajan mittaan kertynyt kovin tuskallinen regex-häkkyrä, joka hyydytti sen.

Kirjastovirta on siis syöte, johon on yhdistetty useita kirjastoalan blogeja, ja löytyy se osoitteesta http://tinyurl.com/kirjastovirta ; lähdekoodi ja muita tilaamistapoja: http://pipes.yahoo.com/kirjastovirta/virta

Töitä tarjolla Kansalliskirjastossa!

Kansalliskirjastolla on paraikaa haussa kerrassaan hurja keko määräaikaisia, vuodeen loppuun kestäviä työsuhteita. Kyse on nk. elvytysrahoista.

Hakuilmoitukset ovat mm. osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/organisaatio/avoimettyopaikat.html

Tässä haluan erityisesti kiinnittää  huomiota tietojärjestelmäasiantuntijoihin, joita haetaan kirjastoverkkopalveluihin Vallilaan (hakuaika päättyy 23.4.), mutta haussa on myös paikkoja Mikkelissä sekä kirjastoalan koulutusta ja -kokemusta vaativia paikkoja Helsingissä (näissä osin eri hakuajat). Katso koko ilmoitus yllä olevasta linkistä. Lue loppuun

Verkkoarkisto avattu yleisökäyttöön!

Kansalliskirjastossa avattiin tänään suomalainen verkkoarkisto, jonne tallennetaan suomalaista netistä kerättyä aineistoa. Virallisen avauksen suoritti kansanedustaja Jyrki Kasvi. Tähän mennessä Kansalliskirjasto on tallentanut verkosta kaikkiaan 131 miljoonaa tiedostoa. Lue loppuun