Töitä tarjolla Kansalliskirjastossa!

Kansalliskirjastolla on paraikaa haussa kerrassaan hurja keko määräaikaisia, vuodeen loppuun kestäviä työsuhteita. Kyse on nk. elvytysrahoista.

Hakuilmoitukset ovat mm. osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/organisaatio/avoimettyopaikat.html

Tässä haluan erityisesti kiinnittää  huomiota tietojärjestelmäasiantuntijoihin, joita haetaan kirjastoverkkopalveluihin Vallilaan (hakuaika päättyy 23.4.), mutta haussa on myös paikkoja Mikkelissä sekä kirjastoalan koulutusta ja -kokemusta vaativia paikkoja Helsingissä (näissä osin eri hakuajat). Katso koko ilmoitus yllä olevasta linkistä.

Tietojärjestelmäasiantuntijat 1 ja 2 osallistuvat uuden yhteisluettelo-ohjelmiston (Aleph) käyttöönoton viimeistelyyn ja kirjastojen tukemiseen järjestelmän käytössä. Uusien palveluiden integrointi ja käyttöliittymän kehittäminen ovat keskeisiä tehtäviä. Tehtävissä on tarpeen tietokantaosaaminen sekä kokemus UNIX-ympäristöstä. Toinen tehtävistä vaatii lisäksi hyvää www-tekniikoiden (mm. JAVA) osaamista. (Kirjoita hakemukseesi viite: KVP 1 – 2.)

Tietojärjestelmäasiantuntijat 3 ja 4 tukevat kirjastoja kirjastojärjestelmien käytössä (Voyager ja Aleph) ja uusien piirteiden käyttöönotossa. Tehtävät vaativat Oracle- ja Unix-osaamista. Voyager-kirjastojärjestelmän tuntemus katsotaan eduksi. (Kirjoita hakemukseesi viite: KVP 3 – 4.)

Tietojärjestelmäasiantuntija 5 osallistuu yhteisluettelon laadun sekä laajentamismahdollisuuksien selvittämiseen. Ammattikorkeakoulu- sekä yleisten kirjastojen kentän tuntemus katsotaan eduksi. (Kirjoita hakemukseesi viite: KVP 5.)

Tietojärjestelmäasiantuntijat 6 ja 7 osallistuvat Kansalliskirjaston digitaalisen aineiston hallintajärjestelmien ja tuotantoprosessien kehitystyöhön sekä Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen puitteissa tapahtuvaan digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytyksen tietojärjestelmien suunnitteluun ja teknisten ratkaisujen pilotointiin. Tehtävissä on tarpeen XML- ja tietokantaosaaminen sekä kokemus UNIX- tai LINUX-ympäristöstä. Digitaalisen aineiston hallinnan ja kuvailun tuntemus on eduksi. (Kirjoita hakemukseesi viite: KVP 6 – 7.)

Tietojärjestelmäasiantuntija 8 tekee selvityksiä digitaalisten vapaakappaleiden luovutusprosessien kehittämiseksi. Tehtävässä tarvitaan kokemusta prosessien suunnittelusta sekä aineistonhallinnan järjestelmien ja kuvailun tuntemusta. Kokemus kirjasto- tai julkaisualalta on eduksi. (Kirjoita hakemukseesi viite: KVP 8.)

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on eduksi soveltuva korkeakoulututkinto, tietojärjestelmiin liittyvä työkokemus ja kirjastojen toiminnan tuntemus. Arvostamme luovuutta, reipasta otetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyötaitoja.

Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 9. Lisäksi maksamme henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkanosan.