Tampereen yliopisto kohti rinnakkaisjulkaisuvelvoitetta

Tampereen yliopiston rehtori Krista Varantola on tehnyt 16.4.2009 päätöksen, joka suuntaa yliopistoa kohti säännöllistä rinnakkaisjulkaisemista.

Päätöksessä rehtori “kehottaa yliopiston tutkijoita 1.1.2011 alkaen tallentamaan tieteellisissä julkaisuissa julkaistavaksi hyväksyttyjen artikkeliensa rinnakkaiskopiot Tampereen yliopiston tarjoamaan avoimeen julkaisuarkistoon; ja kannustaa tutkijoita tallentamaan rinnakkaisjulkaisujaan yliopiston julkaisuarkistoon jo ennen päätöksen voimaan tulemista”.

Asiaa valmistelleen työryhmän muistio on osoitteessa
http://www.uta.fi/kirjasto/pdf/rinnakkaisjulkaiseminen_muistio.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *