Eurooppalainen URN-hanke etenee

Ruotsin, Tanskan, Saksan, Alankomaiden, Italian ja Suomen URN-vastuuorganisaatiot tapasivat Tukholmassa 20. ja 21.10. ja käynnistivät PERSID-projektin, jonka päämääränä on lisätä pysyvien tunnisteiden käyttöä yleensä ja URN-tunnuksien käyttöä erityisesti. Hanketta rahoittavat erityisesti alankomaalainen tutkimusinfrastruktuuria tukevat organisaatio SURF sekä Knowledge Exchange, joka on alankomaalais-brittiläis-saksalais-tanskalainen organisaatio.

Kansalliskirjasto ja sen kehittämisjohtaja Juha Hakala tulee huolehtimaan erityisesti URN-tunnusten standardoinnin kehittämisestä. Hankkeen työkokonaisuuksissa mietitään mm. URN-tunnusten resoluution edellyttämän teknologian kehittämistä, pysyvien tunnisteiden käytön yhteisiä periaatteita sekä tunnusten käytettävyyden pitkän ajan varmistamista.

One thought on “Eurooppalainen URN-hanke etenee

  1. Tunnisteissapa onkin työsarkaa. Pitäkäähän meidät blogin lukijat kärryillä missä tunnisteasioissa mennään sitä mukaan kun uutisia tulee.

Comments are closed.