Tutkijoille kysely elektronisten julkaisujen tarjonnasta

Linkki kyselyyn Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib kyselee tutkijoilta tieteellisten julkaisujen tarjonnasta ja sen puutteista sekä elektronisten julkaisujen käyttöön liittyvistä ongelmista. Kysely on suunnattu FinELibin jäsenorganisaatioissa työskenteleville; FinELib-konsortio muodostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä kirjastoista.

Kyselyn tuloksia käytetään sekä konsortiossa että sen jäsenorganisaatioissa parempien e-aineistopalvelujen kehittämisessä. Vastausaika päättyy 16.10.2011.

Lisätietoja: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html sekä Facebookista

Theseuksessa 30.000 julkaisua

Ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto Theseus on kasvanut kolmivuotisen historiansa aikana nopeasti. Tänään mentiin yli 30.000 julkaisun rajan: vaikka esim. Doriassa on enemmän viitteitä, vapaasti käytettävien kokotekstijulkaisujen määrällä mitattuna Theseus on kuitenkin tällä hetkellä jo Suomen suurin julkaisuarkisto. Tämä näkyy myös käyttöluvuissa, sillä vuoden 2011 alusta lähtien Theseuksen julkaisuja on ladattu tähän mennessä yli 4 miljoonaa kertaa.

Lue loppuun

Esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien suoja-aika pitenee 70 vuoteen

EU:n neuvosto hyväksyi eilen odotetusti pitkään valmistelussa olleen esityksen esiintyvien taiteilijoiden ja äänitetuottajien suoja-ajan pidentämisestä 50 vuodesta 70 vuoteen äänitteen alkuperäisestä julkaisuvuodesta. Muutos ei ole takautuva, eli tähän mennessä vapautuneet aineistot (tällä hetkellä vuoteen 1960 asti) pysyvät vapaina, mutta uutta aineistoa ei vapaudu 20 vuoteen. Kuten tähänkin asti, säveltäjien ja sanoittajien tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta, eli muutos ei koske näitä oikeuksia tai niiden pohjalta maksettavia korvauksia.

Lue loppuun

Amerikkalaisyliopistot oikeuteen Googlen digitoimista kirjoista

Googlen  digitoimista aineistoista käytävä oikeustaistelu kiihtyy edelleen. Alkuperäinen, vuonna 2009 neuvoteltu sopimus oikeudenomistajien kanssa hylättiin viime keväänä oikeudessa. Tuorein uutinen kertoo, että useat kirjailijoiden etujärjestöt ovat yhteisvoimin haastaneet Googlen digitointiprojektiin osallistuneet amerikkalaiset yliopistot ja näiden yhdessä muodostaman HathiTrust-yhteenliittymän oikeuteen.

Lue loppuun

eScience-konferenssi Helsingissä 29.-30.9.2011

Konferenssissa on kaksi rinnakkaisohjelmaa, joista toinen käsittelee vihreää tietotekniikkaa ja toinen tieteenteon tieto- ja viestinäteknologiaa eli eScienceä; viime mainittuun saadaan eri tieteenalojen näkökulmia, hankkeiden esittelyjä sekä tulevaisuuden haasteiden analyysia. Pääpuhujana on professori Carole Goble Manchesterin yliopistosta.

Tapahtuman järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, CSC, Nordforsk ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tapahtuman rekisteröitymisaika päättyy 16.9.2011. Lisätietoja ja rekisteröityminen: http://www.csc.fi/english/pages/escience/

JSTOR avasi aineistoja vapaaseen käyttöön

Tieteellisten lehtien takautuviin vuosikertoihin keskittyvä amerikkalainen JSTOR-palvelu ilmoitti eilen avaavansa tekijänoikeudesta vapaat aineistonsa vapaaseen käyttöön. USA:ssa julkaistujen aineistojen osalta rajavuosi on 1923, muualla maailmassa julkaistujen osalta 1870. Vapaaseen käyttöön tulee noin puoli miljoonaa artikkelia yli 200 lehdestä, eli noin 6% JSTOR:in koko sisällöstä.

JSTOR:in julkaiseman tiedotteen mukaan näiden aineistojen avaamista oli suunniteltu jo aiemmin, mutta asiasta kesän aikana käydyllä intohimoisella julkisella keskustelulla oli kuitenkin vaikutuksensa siihen, että hankkeen toteutusta kiirehdittiin.

Ks. myös aiempi artikkeli JSTOR:ista:

Haussa: Johtava tietoasiantuntija vapaakappaletoiminnan vetäjäksi

Kansalliskirjaston Tutkimuskirjasto-tulosalue hakee johtavaa tietoasiantuntijaa vakinaiseen työsuhteeseen 1.10.2011 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Johtava tietoasiantuntija johtaa ja kehittää kulttuuriaineistolain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, 1433/2007) mukaista toimintaa. Laissa Kansalliskirjaston tehtäväksi annettiin mm. kotimaisen verkkoaineiston tallentaminen.

Tietoasiantuntijan vastuulle kuuluu kulttuuriaineistolaista tiedottaminen, vapaakappaleiden luovuttamisen valvonta, luovutetun aineiston asiakaskäytön ohjeistaminen sekä osallistuminen lainsäädännön kehittämiseen. Johtava tietoasiantuntija toimii vapaakappaletoimiston esimiehenä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 11. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Hakuaika päättyy 16. syyskuuta 2011 klo 15.45.

Täydellinen hakuilmoitus löytyy Kansalliskirjaston sivuilta:

http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/organisaatio/avoimettyopaikat.html