Suomalais-ugrilaisten aineistojen digitointihanke käynnistynyt

Kansalliskirjasto aloitti heinäkuun alussa toteuttamaan suomalais-ugrilaisten aineistojen digitoinnin pilottihanketta. Pilottihanke on osa Koneen Säätiössä valmisteltua kieliohjelman hankekokonaisuutta ja siihen viitataan Koneen Säätiön Kieliohjelmassa 2012–2016 otsikolla Pietarin aineistojen digitoinnin pilottihanke (2012–2013).

Digitoitava aineisto kuuluu Venäjän Kansalliskirjaston  (Российская национальная библиотека, Pietari) kokoelmiin. Tämä tutkijoiden valitsema suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistu aineisto digitoidaan Pietarissa Venäjän Kansalliskirjastossa ja toimitetaan Kansalliskirjastolle digitaalisessa muodossa. Valikoitu aineisto sisältää noin 7000 sivua inkeroisten- ja vepsänkielisiä julkaisuja, yhteensä 66 monografiaa, jotka ovat pääsääntöisesti oppikirjoja ja sanakirjoja. Monografioiden lisäksi digitoidaan lähes 20 000 sivua marilaisia ja mordvalaisia sanomalehtiä, jotka on julkaistu pääsääntöisesti 1920- ja 1930-luvuilla.

Pilottihankkeessa Kansalliskirjasto tuottaa Kieliohjelmassa tarvittavan tutkimusaineiston ja -infrastruktuurin ja vastaa myös yhteistyöstä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin yhteistyötahojen kanssa.. Aineistojen tekijänoikeuksien selvittämisestä ja korvaamisesta sovitaan erikseen Kansalliskirjaston ja venäläisen kirjastoalan yhteisen tekijänoikeuksia selvittävän toimiston National Library Resourcen (Национальный библиотечный ресурс) välillä.

Pilottihanketta varten on perustettu muista Kansalliskirjaston digitaalisista kokoelmista erillinen DSpace-instanssi (julkaisujärjestelmäympäristö), jonka avulla voidaan vastata niin tutkijakunnan kuin kansalaistieteen tarpeisiin. Eräs toteutettava kansalaistieteen työkalu on tekstieditori, jonka avulla julkaistun aineiston ocr-tunnistettua tekstiä voidaan korjata ja muokata julkaisujärjestelmässä. Työkalun kehittämisessä Kansalliskirjasto ja tutkijat toimivat yhteistyössä.

Projektin tavoitteena on edistää digitoidun aineiston saavutettavuutta ja käyttöä myös ulkomailla, niin kansainvälisen tiedeyhteisön keskuudessa kuin Venäjällä asuvien suomensukuisten kielten puhujien keskuudessa. Palvelu toteutetaan suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä. Näin toteutettuna julkaisujärjestelmän on ajateltu tukevan Koneen Säätiön kieliohjelmassa esitettyjä tavoitteita avoimuuden ja vuorovaikutuksen kulttuurin edistämisestä.

Pilottihankkeen aikana (heinäkuu 2012–joulukuu 2013) kehitetään kansainvälisen yhteistyön toimintamuotoja ja teknistä toteutusta, joita on tarkoitus hyödyntää muiden kieliohjelmaan liittyvien aineistojen digitoinnissa jatkohankkeessa vuosina 2014–2016. Tarkoituksena on luoda myös uusia edellytyksiä kansainväliselle yhteistyölle ja laajentaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä kattamaan myös muita suomalais-ugrilaisia kieliaineistoja hallinnoivia ja niitä digitoineita muistiorganisaatioita Venäjällä ja Suomessa.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan jatkossa niin Kansalliskirjaston verkkosivuilla kuin muissa Kansalliskirjaston medioissa.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Hakkarainen
Projektipäällikkö

Kansalliskirjasto
Tutkimuskirjasto
09 191 40793
050 317 5504
Jussi-Pekka.Hakkarainen@helsinki.fi