Julkisen hallinnon datan avoimuus: VVM:n työryhmä ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä

Valtiovarainministeriö on julkaissut työryhmäraportin “Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt“.  Asiasta on myös ministeriön tiedote.

Muun ohella raportti sisältää luonnoksen reksteritietojen yleisiksi käyttöehdoiksi. Siinä on myös ehdotus avoimen datan mallilisenssiksi. Se perustuu Creative Commons -lisenssiin.

Maksupolitiikasta raportti ehdottaa, että tiedoista perittäisiin korkeintaan nk. PSI-direktiivin mukaiset maksut. Direktiivi määrää, että maksujen tulee olla selkeitä ja  kustannuslähtöisiä; ne saavat kattaa ainoastaan tietojen tuottamisen ja jakelun kustannuksia sekä investoinnelle laskettavaa “kohtuullista tuottoa”.

Datan avoimuuden edistämiseksi työryhmä ehdottaa tietovarantojen parempaa kartoittamista ja arviointia. Lisäksi eri virastoilta edellytetään ennen kaikkea teknisiä kehittämistoimenpiteitä. Näitä olisivat mm. rajapintojen, aineistojen kuvailun ja käytön hallinnan parantaminen.

 

Tietolinja 2/2011 ja Kansalliskirjasto 4/2011

Viime vuoden jälkimmäinen Tietolinja ilmestyi tällä kertaa vasta uuden vuoden puolella eli valitettavasti hieman myöhässä. Lehti on vapaasti luettavissa osoitteessa

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201111047

Artikkeleissa käsitellään kansallista metatietovarantoa (Melinda), Arto-tietokantaa, julkaisutietojen roolia yliopistojen uudessa rahoitusmallissa, humanistitutkijoiden käsityksiä tieteellisen kirjaston roolista digitaalisessa maailmassa, Lontoon Online 2011 -konferenssia ja lisäksi siinä esitellään kirjastoverkkopalveluiden uutta asiakkuuden hallinta -toimintayksikköä.

Myös Kansalliskirjasto-lehden joulun alla ilmestynyt numero 4/2011 on luettavissa PDF-muodossa Kansalliskirjaston verkkosivuilla:

http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/kklehti/42011.html

Lehdessä on mielenkiintoista luettavaa mm. Comellus-projektista, FinElibin lisensiontiperiaatteista, verkkoaineistojen vapaakappaleista ja tutkijayhteisön kirjastoon kohdistuvista odotuksista.

 

Avoimuus on in

Brages Pressarkiv (Suomen ruotsinkielinen sanomalehtiarkisto) piti 26.10. seminaarin aiheesta “Digitala spår“. Puheenvuoron pitivät dosentti Isto Huvila, toimittajat Jens Finnäs ja Sofia Mirjamsdotter, blogien arkistoinnista lopputyön tehnyt Emil Sandin. Kiitos Yleisradion ja nykyaikaisen tekniikan, seminaari nähtiin suorana netissä ja on edelleen siellä katsottavissa: http://arenan.yle.fi/video/1320160023233. Nopean tiivistelmän aiheista voi katsoa tästä: http://prezi.com/1xsze-u9qjb5/digitala-spar-en-sammanfattning-av-m11i/.

Lue loppuun

Historiantutkijoiden digitaaliset aineistot

Viisi suosituinta aineistoa

SLS:n Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot -hanke järjesti eilen Kansallisarkistossa seminaarin, jossa kuultiin monta mielenkiintoista esitystä. Vesa Hongisto valotti museoiden digitointihankkeita, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Arja Kuula  kertoi digitaalisiin aineistoihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja Krister Lindén  esitteli FinClarin-hankkeen toimintaa.

Kaikkein kiinnostavin esitys liittyi kuitenkin järjestävään hankkeeseen. Hankkeen koordinaattori Outi Hupaniittu esitteli  hankkeen tekemien digitaalisen kulttuuriperinnön käyttöä koskevien kyselyjen tuloksia. Ensimmäinen kysely oli suunnattu muistiorganisaatioille, jälkimmäinen taas loppukäyttäjille. Jälkimmäisen kyselyn 121 vastaajasta suurin osa oli historian ja sen lähitieteiden tutkijoita, etenkin jatko-opiskelijoita. Lisäksi vastaajien joukossa oli sukututkijoita, historian harrastajia ja jonkin verran myös kielitieteilijöitä.

Lue loppuun

Tutkijoille kysely elektronisten julkaisujen tarjonnasta

Linkki kyselyyn Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib kyselee tutkijoilta tieteellisten julkaisujen tarjonnasta ja sen puutteista sekä elektronisten julkaisujen käyttöön liittyvistä ongelmista. Kysely on suunnattu FinELibin jäsenorganisaatioissa työskenteleville; FinELib-konsortio muodostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä kirjastoista.

Kyselyn tuloksia käytetään sekä konsortiossa että sen jäsenorganisaatioissa parempien e-aineistopalvelujen kehittämisessä. Vastausaika päättyy 16.10.2011.

Lisätietoja: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html sekä Facebookista

Theseuksessa 30.000 julkaisua

Ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto Theseus on kasvanut kolmivuotisen historiansa aikana nopeasti. Tänään mentiin yli 30.000 julkaisun rajan: vaikka esim. Doriassa on enemmän viitteitä, vapaasti käytettävien kokotekstijulkaisujen määrällä mitattuna Theseus on kuitenkin tällä hetkellä jo Suomen suurin julkaisuarkisto. Tämä näkyy myös käyttöluvuissa, sillä vuoden 2011 alusta lähtien Theseuksen julkaisuja on ladattu tähän mennessä yli 4 miljoonaa kertaa.

Lue loppuun

Yleiset asiasanastot saatavana nyt myös avoimena datana

Kansalliskirjaston ylläpitämä yleinen asiasanasto YSA ja sen ruotsinkielinen versio Allärs ovat nyt avointa dataa. Tähän saakkahan ne ovat olleet vain selattavissa ensin VESA- ja sittemmin ONKI-palvelussa, mutta nyt ne on avattu myös ladattavaksi kokonaisuudessaan linkitettävässä RDF-muodossa.

Yleisiä asianastoja käytetään laajalti myös kirjastosektorin ulkopuolella ja ne ovat olleet mukana listattaessa koko julkishallinnon keskeisiä tietovarantoja. Tästä syystä myös paineet niiden avaamiseksi julkiseen käyttöön ovat viime aikoina kasvaneet. Niiden avulla pyritään yhdenmukaistamaan aineistojen kuvailua ja sitä kautta optimoimaan tiedonhaun tuloksia. Mitä laajemmin käytetään yhdenmukaisia hakutermejä, sitä helpompi on löytää ja yhdistellä relevanttia tietoa monesta eri lähteestä.

Asianastot löytyvät ONKI-palvelusta osoitteesta http://onki.fi/fi/browser/. Päälinkin kautta pääsee selaamaan asiasanoja ONKIn omassa käyttöliittymässä. Vihreän nuolikuvion takaa löytyy linkki ladattavaan RDF-tiedostoon.

ARTOssa on uusi käyttöliittymä

ARTO – kotimainen artikkeliviitetietokanta:
https://arto.linneanet.fi/

Uusi käyttöliittymä on muokattu ja suomalaistettu versio Voyager-kirjastojärjestelmän uuden version mukana tulleesta Tomcat-WebVoyage-käyttöliitymästä.

Haut toimivat kutakuinkin samalla tavalla kuin ennenkin, mutta haun ja hakutuloksen rajaukset voi toteuttaa nyt suoraviivaisemmin.

Kansalliskirjaston ylläpitämät ARTO-linkit on päivitetty kohdistumaan suoraan uuteen ARTOon ja kaikkien valmiiden hakulinkkien pitäisi uudelleenohjautua uuteen käyttöliittymään.

Palautetta voi antaa ja mahdollisista puutteista ilmoittaa (myös) osoitteeseen linnea-posti@helsinki.fi.

Kansalliskirjaston verkkosivuston RSS-syötteet

Ahkerasti kotisivuillamme käyvät ovatkin ehkä jo huomanneet, että talven mittaan olemme ottaneet käyttöön nipun RSS-syötteitä. Alla siis on luetteloitu Kansalliskirjaston verkkosivuston RSS-syötteiden suorat tilauslinkit. Listassa näkyvät kaikki mahdolliset RSS-syötteet vaikkei kaikilla kanavilla ole esim. tapahtumia, joten osassa syötteistä ei vielä ole välttämättä juurikaan sisältöä.

Uutiset

Tapahtumat

Kunnallistieteellinen aikakauskirja Elektrassa

Doriaan siirrettiin tänään taas yksi erä Arto-tietokannasta poimittuja Elektran artikkelitietueita, ja mukana tuli tällä kertaa myös yksi uusi Elektra-lehti, Kunnallistieteellinen aikakauskirja. Lehti ilmestyy Elektrassa kahden vuoden viiveellä, ja se on saatavilla vuosikerrasta 2002 alkaen.

Lue loppuun