Ehdotus tietomassojen julkaisustandardeiksi

OECD on vastikään julkaissut valkoisen kirjan “We Need Publishing
Standards for Datasets and Data Tables” [Green, T (2009), “We Need Publishing Standards for Datasets and Data Tables”, OECD Publishing White Paper, OECD Publishing. doi: 10.1787/603233448430 http://dx.doi.org/10.1787/603233448430 ].

Julkaisu etsii ratkaisuja verkossa saatavilla olevan “raakadatan”  paikantamisen, tunnistamisen ja viittaamisen ongelmiin ja sisältää mm. ehdotuksen kuvailumuodoksi.