Julkisesti rahoitettu tieto julkisesti saataville

Tutkimuksen tietoaineistot -selvityshanke on jättänyt loppuraporttinsa. Raportissa esitetään tavoitteena, että julkisen rahoituksen tuella syntyneet tietoaineistot ovat helposti ja pääsääntöisesti maksutta tutkimuksen hyödynnettävissä. Tietoaineistot kuvaillaan ja asetetaan saataville tiedon käyttäjien kannalta helpolla tavalla, missä tarkoituksessa teknisiä infrastruktuureja tulee kehittää yhteensopiviksi pitkäjänteisesti. Se edellyttää myös pitkäjänteistä rahoitusta. Tiedon saatavuuden edistämisen pitäisi olla palkitsevaa ja meritoivaa.

Raportissa esitetään kansallisen tietopolitiikan luomista ja asian saamista aina hallitusohjelmatasolle.

Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiekartta_tutkimuksen_sahkoisten_tietoaineistojen_hyodyntamiseksi.html