Reflekta palkittiin parhaana opiskelijakilpailussa

Helsingin yliopiston Digitaalinen opetus- ja oppimisympäristö -projekti (DOO) järjesti viime keväänä yliopiston opiskelijoille kilpailun, jossa etsittiin uusia tuoteideoita. Opiskelijoiden piti kuvata opiskelupäivä, tunnistaa keskeisiä ongelmia ja kehittää ratkaisuksi digitaalinen tuote. Töiden arvostelukriteereinä olivat uutuus, omaperäisyys, innovatiivisuus, toteuttamiskelpoisuus, opiskelun ja opetuksen tukeminen ja HY:n opetusfilosofian mukaisuus. Kilpailuun palautettiin yhdeksän työtä, joista raati palkitsi yhden rahapalkinnolla ja neljä kunniamaininnalla.

Kilpailun parhaana työnä palkittiin Antero Salmisen työ Reflekta. Sovelluksen ideana on reflektoida omaa oppimista toisille yliopistolaisille jaettavilla merkinnöillä. Reflektan avulla opiskelija kokoaa koko opiskeluajan itselleen portfoliota, johon rakentuu oma opintopolku ja mielenkiinnon kohteet. Kilpailuraadin mukaan työ muodostaa pohjan, jolle voitaisiin rakentaa opiskelua ja oppimista reflektoiva sovellus. Hyvän konseptin merkki on se, että se innostaa jatkokehittämään ja kilpailuraati innostuikin visiomaan monenlaisia käyttötapauksia, muun muassa opintojen ja työelämään yhdistämiseen.

KUNNIAMAININNAT

Gnothi – oppimisentunnistustyökalu

Hanna Rajala ja Ville Vaara suunnittelivat Gnothi-verkkopalvelun, jonka kautta mm. jaetaan kurssimateriaaleja, palautetaan oppimispäiväkirjoja sekä käydään keskusteluja. Yksittäisen kurssin sisällöt avautuvat opiskelijalle opettajan etukäteen luomien kuvailevien tägien avulla. Myös opiskelijat täydentävät tägipilveä kurssin aikana. Opintojen edetessä suoritetut kurssit kerryttävät Gnothi-profiilia ja kertyneiden tägien avulla opiskelijalle muodostuu ”osaamisratas”, josta kerätyt taidot nousevat opintojen edetessä esiin. Opiskelija voi myös Gnothi-palvelussa valikoida opintohistoriastaan ja taidoistaan nostoja ja koota näistä tulostusvalmiin ja verkossa julkaistavan portfolion. Gnothin kohderyhmänä ovat erityisesti opiskelijat, jotka vielä etsivät omaa uraansa ja tarvitsevat tukea omaan osaamisen esiin tuomiseen.

Kilpailuraadin mielestä Gnothi-palvelussa hyödynnettiin tageja mielenkiintoisella ja innovatiivisella tavalla. Gnothin suunnittelijat saivat erityismaininnan myös onnistuneesta grafiikasta.

Lukkari – lukupäiväkirjavahti

Noora Isoranta ja Miikka Vento ideoivat itseopiskelua helpottavan Lukkari-kalenterisovelluksen, joka mm. hakisi Weboodista opiskelijan kurssit sekä noutaisi kirjastotietokannasta kurssikirjojen tiedot sivumäärineen ja toisi ne suoraan sovellukseen. Näiden tietojen sekä oman lukunopeutensa perusteella opiskelijan olisi helpompi arvioida, miten pitkään tiettyjen kirjojen tenttiin lukeminen kestäisi tai kuinka paljon aikaa kalenterista pitäisi varata esseekirjojen lukemiseen sekä esseen kirjoittamiseen. Lukkarin kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka tietävät että luettavaa on paljon, mutta eivät välttämättä vielä osaa hahmottaa kokonaisuutta.

Kilpailuraadin mielestä Lukkari-sovellus oli omaperäinen ja sovelluksen ideaa lukuseuran etsimisestä voisi hyödyntää esimerkiksi Opinderissa.

Opintokalenteri

MockupPerttu Lähteenlahti oli suunnitellut mobiilisti toimivan Opintokalenterin, joka tarjoaa kursseihin liittyvät keskustelut, materiaalit, ilmoitukset ja kalenterin samassa paikassa. Kalenterista opiskelija voi yhdellä silmäyksellä nähdä kuinka paljon on tullut uusia viestejä, ilmoituksia tai kuinka paljon hänellä on kursseihin liittyviä asioita kesken. Opintokalenterin kohderyhmänä ovat kaikki opiskelijat.

Kilpailuraadin mielestä Opintokalenterissa oli toteutettu hienosti käyttäjälähtöistä suunnittelua. DOO-projektissa on jo tällä hetkellä rakenteilla vastavansisältöinen Opintoni-sivu, josta opiskelija tulevaisuudessa löytää ajankohtaisen näkymän käynnissä oleviin opintoihin, mielenkiintoisiin sisältöihin ja erilaisiin palveluihin.

Moko – matkaopas kaikkeen opiskeluun

Iiris Silmun ideoima Moko on koneelle ladattava animoitu verkkosivu tai mobiiliapplikaatio, joka opastaa opiskelijaa eri järjestelmien viidakossa sekä kokoaa yhteen hajallaan olevaa ohjeistusta. Mokon keskeisenä kohderyhmänä ovat sekä uudet opiskelijat että vaihto-opiskelijat, joille yliopisto on vielä uusi ja hiukan pelottavakin ympäristö, ja jotka kaipaavat opastusta niin digitaalisen kuin fyysisenkin opiskelun alkuun.

mokoKilpailuraati piti Mokon animaatiota hyödyntävää sovellusta mielenkiintoisena ideana. Koko DOO-projektin päätarkoituksena onkin juuri luoda tällainen yhtenäinen ja moderni tietojärjestelmäkokonaisuus kaikkien yliopiston opiskelijoiden ja opetushenkilöiden ensisijaiseksi toimintaympäristöksi.

Kilpailuraati harmitteli ehdotusten vähäistä määrää, mutta piti kuitenkin kilpailun tasoa hyvänä. Raadin mielestä opiskelupäivien kuvaukset olivat virkistävää ja laadukasta luettavaa. Vaikka kilpailutöiden joukosta ei varsinaisesti löytynytkään selkeitä, radikaalisti uusia ideoita sisältäviä konsepteja, niin jokaisessa työssä oli kuitenkin raadin mielestä jokin idea, jota voitaisiin hyödyntää mahdollisesti jatkoprojektissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *