Avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopintojen digiloikka

1) Erja Rusanen & Taina Lehtinen, Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston Kasvatustieteen perusopintojen Kohti tutkivat työtapaa (5 op) verkkokurssille valmistettiin 12 videotallennetta vuoden 2017 kesällä metodologian peruskäsitteistä (~4-10 min) + yksi kurssin orientaatiotallenne (~13 min). Videot tehtiin PowerPoint ohjelmalla (pohjat), jotka työstettiin luentotallenteeksi OBS-ohjelmalla. OBS-ohjelman käyttöön saimme lyhyen teknisen tuen (molemmat tekijät 4-5 ohjauskertaa). Teimme tallenteet osittain virkatyönä. Tallenteissa pyrittiin nostamaan tiivistetysti olennaiset asiat radiopuhetyyliin.

Tallenteita on käytetty 2017-2018 noin 250 opiskelijan opetuksessa. Videotallenteet ovat tärkeitä, koska kurssi toteutetaan lukuvuoden aikana neljä kertaa ns. non-stop-joustavalla tavalla, jolloin opiskelijoilla on kurssille tulleessaan oltava itsenäisen opiskelun (muistiinpanot, asioiden prosessointi) tueksi riittävä määrä kirjallisuutta avaavia tallenteita saatavilla. Videotallenteiden sisällöt ovat seuraavat:

– Kurssin orientaatio (12.58 min) Rusanen
– Tieteenfilosofia (9.13 min) Rusanen
– Tutkimusetiikka (7.24 min) Rusanen
– Metodi vs. Metodologia (6.12 min) Rusanen
– Induktiivinen vs. deduktiivinen tutkimus (5.16 min) Rusanen
– Käsitteet (4.43 min) Lehtinen
– Teoria ja hypoteesit (8.31 min) Lehtinen
– Tutkimusongelma (7.03 min) Lehtinen
– Tutkimuksen kohde (9.33 min) Lehtinen
– Operationalisointi (8.07 min) Lehtinen
– Mittaaminen ja muuttujat (5.34 min) Lehtinen
– Reliabiliteetti (7.10 min) Lehtinen
– Validiteetti (6.19 min) Rusanen

Opiskelijat tekevät opintojakson aikana jakson kirjallisuuteen, videotallenteisiin ja opettajien valitsemiin tieteellisiin artikkeleihin perustuen harjoitustehtävän ja reflektiotehtävän. Nämä tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kuin pääsee tekemään numeerisesti arvioitavaa oppimistehtävää. Kaikki tehtävät tehdään yksilösuorituksina.

2) Erja Rusanen, alla olevan opintojakson videoita ei ole tehty DOT-projektin puitteissa, vaan edellisten videoiden jälkeen kokonaan virkatyönä

Avoimen yliopiston Kasvatustieteen aineopintojen Oppiminen ja muutostoimijuus verkkokurssille valmistettiin kuusi tallennetta tekemällä ensi pohjat PowerPoint-ohjelmalla, jonka jälkeen PowerPoint –tiedostot työstettiin videoksi OBS-ohjelmalla. Tallenteiden tehtävänä on avata ja syventää englanninkielisen kirjallisuuden tietoja ja käsitteitä. Tallenteet ovat sen vuoksi tällä kurssilla erityisen tärkeitä, koska kurssin aikana opiskelijat tekevät tiivistahtisesti kolmen viikon aikana kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä, joiden vastaukset opiskelijat julkaisevat Moodlessa siten, että kurssin kaikki opiskelijat näkevät toistensa vastaukset. Tämän jälkeen vastausta tarkennetaan toisten vastauksiin perustuen. Välitehtävien vastaukset arvioidaan hyväksytty-hylätty. Lopuksi tehdään yksilötehtävä, joka arvioidaan numeerisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *