Syksyn 2018 hakukierroksen aikataulu ja hakuehdot

Syksyllä 2018 toteutetaan Digiloikka-projektin määrärahojen kolmas hakukierros. Hakukierroksella jaettavat määrärahat ovat käytettävissä ajalla 1.1.2019-30.6.2020. Projektin neljäs ja viimeinen hakukierros toteutetaan tämän hetkisen tiedon mukaan alkusyksystä 2019 (määrärahakausi 1.1.2020-30.6.2021).

Syksyn 2018 hakukierroksen aikatauluista ja hakuehdoista projektin ohjausryhmä on päättänyt seuraavaa:

3.-16.9.2018 ilmoittautuminen hakuun E-lomakkeella: Hakulomakkeet aukeavat 3.9.2018:

Suomenkielinen lomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89817/lomake.html
Svenskspråkig blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89817/lomake.html?rinnakkaislomake=Svenska
Application form in English: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89817/lomake.html?rinnakkaislomake=English

Lomakkeella hakijoita pyydetään lyhyesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä muuttuu koulutusohjelmassa, jos ohjelma saa digiloikkarahoitusta? Miten iso muutos on?
  • Mihin raha on ajateltu käyttää? (+ karkea kuluarvio)
  • Ketkä ovat hankkeen toteuttajia (eritellen mahdollisten yliopiston ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden osuudet) ?
  • Miten hankkeessa osallistetaan opiskelijoita?
  • Mistä tiedätte, että olette onnistumassa?
  • Hankkeen riskit?

24.-28.9.2018 Hankesuunnitelmien esittelytilaisuudet (aikataulu tarkentuu). Tilaisuuteen tulee varata aikaa 20 minuutista tuntiin (esitys max 10 minuuttia + keskustelu). Hakijoille lähetetään tarkempia ohjeita 16.9.2018 jälkeen.

8.-12.10.2018 ohjausryhmä tekee päätöksen valittavista hankkeista. Määrärahakausi alkaa 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2020.

Hakuehdot:

1) Rahoitusta myönnetään kandi- ja maisteriohjelmille. Koulutusohjelmat voivat tehdä myös yhteishakemuksia.
2) Rahoitusta aiemmilla hakukierroksilla saaneet koulutusohjelmat eivät voi hakea uutta rahoitusta.
3) Jaettavat rahasummat katsotaan hakemusten ja suunnitelmien mukaan (= ei tasajakoa).
4) Hakemukset ja hakuprosessin vaiheen 2 esitykset julkaistaan Digiloikka-projektin blogissa tai hankkeen omassa blogissa.
5) Haku ja itse projektissa mukana oleminen on yhteisöllinen prosessi, jossa edellytetään osallistumista yhteisiin tapaamisiin ja omien kokemusten jakamista yliopistoyhteisölle.

Hakemuksissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 
1) Onko hanke pedagogisesti ja teknologisesti innovatiivinen suhteessa koulutusohjelman aiempaan tilanteeseen
2) Onko toteutus kestävällä pohjalla (projektisuunnitelma olemassa järkevästi rajatulle kehittämiskohteelle; realistinen toteuttamisaikataulu; työnjako ja vastuut mietittynä työryhmässä, jne. )
3) Miten hankkeessa osallistetaan opiskelijoita
4) Miten hanke tukee opetuksen avoimuutta
5) Miten hanke sitoutuu yhteisiin tapahtumiin ja viestintään
6) Miten laajaan joukkoon hanke vaikuttaa

Lisätietoja: projektipäällikkö Päivi Heino (paivi.heino@helsinki.fi).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *