Taituri saa hahmonsa

Kirjoittanut: Mikko Ojanen

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkahankkeen lopputulemana muotoutuu Taituri-verkkoympäristö. Taiturin, eli taiteiden tutkimuksen risteysaseman, tavoitteena on yhdistää taiteiden tutkimuksen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja suuri yleisö oppimateriaalien, tutkimusaineistojen, -julkaisujen sekä kaikenlaisten muiden rikkaiden taide- ja kulttuuriperintöaineistojen ääreen. Taituri pyrkii kaatamaan raja-aitoja myös opetuksen, tutkimuksen sekä popularisoitujen tarkastelujen väliltä ja vastaa näin mm. avoimen tieteen haasteisiin. Arjessa syntyvien ja rikastuvien oppi- ja tutkimusmateriaalien ohella Taiturissa julkaistaan Helsingin yliopistossa tehtävää taiteiden tutkimusta esitteleviä videoita ja podcasteja, jotka koostuvat henkilökunnan haastatteluista sekä opintosuuntien yhteisiä ja erityiskysymyksiä esittelevästä materiaalista. Näiden lisäksi verkkoympäristön uutiset- ja kalenteriosioon kootaan ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumailmoitukset – erityisesti esimerkiksi vierailuluento- ja väitöstilaisuustiedotteet.

Ympäristön ylläpitoa varten on suunnitteilla opiskelijoita taiteiden tutkimuksen arkipäivään sitouttava työharjoittelumahdollisuus. Alustavien suunnitelmien mukaan arviolta kahdesta neljään opiskelijaa lukuvuodessa voivat suorittaa työharjoittelujaksonsa Taiturin ylläpitäjinä. Heidän lisäkseen vuosittain valittavat opintosuuntien tuutorit sekä ainejärjestöjen edustajat voivat osallistua verkkoympäristön ylläpitoon. Uutis- ja ajankohtaispäivityksen ohessa opiskelijaharjoittelijat voivat tuottaa Taituriin yllä mainittuja taiteiden tutkimusta eri näkökulmista esitteleviä materiaaleja.

Aivan kaikkiin hankkeen alussa suunniteltuihin tavoitteisiin ei kuitenkaan ole vielä päästy. Taiteiden tutkimuksen julkinen näyteikkuna, eli Taituri-verkkoympäristö, on valmiina tuotantovaiheeseen. Taituriin upotettu aineistopankki sen sijaan alkaa rikastua vasta käytön myötä ja erittäin tärkeässä roolissa aineistojen julkaisussa on taiteiden tutkimuksen opettajat ja tutkijat. Työvälineet, kuten erilaiset julkaisutyökalut, joista aineistoja on helppo linkata Taituriin, ovat valmiina, mutta vasta julkaisuprosessien ja työvälineiden haltuunotto näyttää, mitä aineistoja juuri Taiturin aineistopankin kautta on mielekästä jakaa ja julkaista. Taiteiden tutkimuksessa arkipäivää ovat tekijänoikeuden alaisten aineistojen kanssa työskentely, joita ei ilman lisensointia ole mahdollista tuoda aivan niin näkyväksi ja julkiseksi kuin ideaalitapauksessa.

Niin ikään alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen portfolio-työkalun toteutus- ja käyttöönottovaihe antaa vielä odottaa itseään. Työkalun benchmarkkausprosessi, jota Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma teki tiiviissä yhteistyössä digiloikkaprojektin kanssa, on kuitenkin hyvässä vaiheessa. Työkalun eri toteutusvaihtoehtojen selvittelyn tiimoilta T-kandin Tuuli Hongisto teki tässä yhteydessä perinpohjaista työtä. Työkalun viivästymisestä huolimatta portfolio-työskentely on täydessä vauhdissa ja mm. alustariippumatonta ohjeistusta portfolioiden tekoon kehitetään työelämäkurssien yhteydessä.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman työn tuloksena syntyvä verkkoympäristö luo pohjan myös muulle jatkokehittelylle. Vielä työnalla oleva portfoliotyökalu saadaan toivottavasti valmiiksi pian ja tämän ohella myös Taituri-alustan kehitystyötä on tarkoitus jatkaa. Jatkokehittelyn tähtäimessä on entistä avoimempi, muiden eri resurssien kanssa yhteen toimivampi ja automaattisempi alusta. Erityisesti aineistopankin näkökulmasta kehitystyötä on tarkoitus jatkaa kohti dynaamisempaa oppimisympäristöä.

Taituri julkaistaan virallisesti syyskuun puolen välin tienoilla. Siitä huolimatta, Tervetuloa jo nyt tutustumaan Taituriin – ja Helsingin yliopistossa annettavaan taiteiden tutkimuksen opetukseen – sekä tutkimukseen!

https://taituri.helsinki.fi

 

Hyvää kesää koko Taituri-työryhmän puolesta!
Mikko
Projektisuunnittelija
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/miojanen

Taituri-työryhmä
Tuuli Hongisto
Anni Rossi
Alonzo Heino
Eelis Hyvärinen
Kai Lassfolk

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *