Syys-Koukku

Elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikkaprojekti (ETK-KOUKKU) saavutti loppukevään ja alkukesän aikana kurkistus/tutustumiskurssin kehittämisessä alkuvuodesta asetetut minimitavoitteet, jotka toivottavasti mahdollistavat digitaalisen itseopiskelumateriaalin pilottiversion/beeta-version testaamisen syksyn 2019 ETK-010-kurssilla. Kandiohjelman opettajakunnan digitaitojen yhteisöllisessä aktivoinnissa on myös saatu kehitystä aikaiseksi. Esimerkiksi jo noin 75 % opettajista seuraa hankkeen KOUKKU-Moodlea ja osa puuttuvasta 25 prosentistakin on osallistunut hankkeeseen liittyviin tietoiskuihin opettajakokousten yhteydessä. Koukuttaminen luonnollisesti jatkuu entistäkin tarmokkaammin.

ETK-010 Elintarviketiede ja -teknologia -kurssin digitaalisen opiskelumateriaalin kehittämistä on edelleen koordinoitu ja edistetty pienen opettajatiimin noin kerran kuukaudessa pidetyillä tavoitteellisilla kokoontumisilla. Kurssin faktasisällön keräyksessä on päästy hedelmälliseen yhteistyöhön koko opettajakunnan kanssa ja keväällä suunnitellusta ja sovitusta kurssisisällöstä on kerätty noin 50 %. Faktojen keräyksen lisäksi opettajia on pyydetty miettimään, millaisilla digisovelluksilla materiaalin vuorovaikutteisuutta voisi lisätä, ja vastavuoroisesti hankkeen vetäjät ovat ehdottaneet omia vaihtoehtojaan opettajille. Valmiina olevaa ja aiheeseen läheisesti liittyvää video- ja podcast-materiaalia on kerätty ja uusia audio-visuaalisia-elementtejä on porukalla ideoitu. Tärkeä päätös toteutukseen käytettävästä opetusalustasta on myös tehty, ja valinta kohdistui tuttuun ja turvalliseen Moodleen. Alustan tarjoamat mahdollisuudet ja sen asettamat rajoitukset ovat olleet tiiviin pohdinnan kohteena. Moodlen suureksi eduksi katsottiin mm. sen yhteensopivuus MOOCin kanssa, mikä helpottanee lopullisen tutustumiskurssin tekemistä, ja verraten hyvät mahdollisuudet rakentaa interaktiivista sisältöä kurssille.

Elintarviketieteiden kandiohjelman opettajien digitaitojen yhteisöllistä kehittämistä on ylläpidetty ja kannustettu käyttämällä KOUKKU-Moodlea pysyvämpänä tiedotuskanavana ja järjestämällä täsmäkoulutuksia uusien ja kiinnostavien digi-asioiden esittelyyn. Koulutuksia on pidetty ja koulutusmateriaaleja jaettu mm. hypertekstin ja -median rakenteista sekä hyvästä verkkokirjoittamisesta. Lisäksi Moodlen H5P:n käyttöä interaktiivisen sisällön tuottamiseen on demonstroitu ja esim. videoiden käytön tekijänoikeudellisia sudenkuoppia on pohdittu Operight-materiaaliin perustuen. Pieniä henkilökohtaisia digiharppauksia on jo päästy todistamaan, kun mm. opettajien itsetehtyjä PowerPoint-animaatioita on esitelty tapaamisissa. Hieman suppeammalla joukolla on haettu ideoita ”digiloikkaajat stagella”-, ”MOODLE-miitti”- ja ”ABC learning design” -tapahtumista.  Viimeisimpinä motivaattorina oli vuoden 2019 digiloikkahankkeiden yhteistapaaminen, joka antoi nopeaan tahtiin läpileikkauksen meneillään olevista hankkeista.

KOUKKU-hanke on nyt syksyisen, putoavan vaahteranlehden kaltaisesti lähestymässä ensimmäistä maakosketusta eli kurssimateriaalin koostamista vuorovaikutteiseksi itseopiskelukurssiksi ja sen pilotoimista ETK-010:n syksyn kurssilla. Hankkeen toivelistalla on tietysti kurssin onnistunut ensikosketus opiskelijoihin ja palautteen saaminen kurssista jatkokehitystä varten. Oman mielenkiintoisen lisänsä tähän syksyyn tuo elokuussa avautunut yhteistyömahdollisuus maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ruoka-MOOC-hankkeen kanssa, mikä tuonee synergiaetua molemmille hankkeille. Värikästä syksyä odotellen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *