Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma (ALKU)

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman (ALKU) digiloikkaprojekti rakentuu useammasta alaprojekteista, jotka kaikki omilta osiltaan edesauttavat maisteriohjelman digitaalisesti tuettuja oppimis- ja opettamismetodeja sekä digitaalisia ohjelmia. Projektin tavoitteena on tuottaa innovatiivisia verkkomateriaaleja sekä -alustoja niin oppimiseen kuin opettamiseen ALKU:n maisteriohjelmassa. Tavoitteena on niin ikään tarjota opiskelijoille mahdollisuus osallistua verkkomateriaalien ja -ohjelmien kehittämiseen sekä tutustua tieteen popularisoinnin käytänteisiin ammatillisia taitoja kehittäen.

Projektin tarkoituksena on tuottaa yksi uusi oppimisalusta tai MOOC-kurssi (massiivinen avoin verkkokurssi) sekä yksi tavallinen kurssimoduuli opettamisen alustaksi, joka sisältää uudenlaista sisältöä uusia pedagogisia lähestymistapoja. Lisäksi projektin aikana tullaan luomaan niin ikään opiskelijoiden käyttöön suunnatut blogi ja Facebook-sivu ALKU-maisteriohjelmalle. Projekti toteutetaan pitkälti kahdessa työryhmässä: apulaisprofessori Xenia Zeiler ja projektikoordinaattori Hanna Mannila (joka vastaa koko projektin koordinoinnista) hoitavat MOOC-kurssien järjestämisestä, kun taas apulaisprofessori Josephine Hoegaerts ja tutkimusavustaja Lotta Vuorio keskittyvät kahdesta eri osasta koostuvan kurssimoduulin rakentamiseen.

Lyhyellä tähtäimellä ALKU-digiloikkaprojekti tulee lisäämään maisteriohjelman näkyvyyttä sekä kommunikatiivisuutta erityisesti sitouttamalla opiskelijoita opintoihin uudella tavalla erityisesti blogin ja Facebook-sivun välityksellä. Pidemmällä tähtäimellä puolestaan projekti edistää opiskelijoiden ammatillisia taitoja, mikä valmistaa heitä työmarkkinoiden kilpailulle. Kaikkiaan projekti tulee kehittämään alue- ja kulttuuritutkimuksen opintoja pedagogisesti ja teknologisesti uudella ja innovatiivisella tavalla.

– – –

The venture of ALKU-Digiloikka consists of several sub-projects which all will contribute to digitally supported teaching and learning methods and digital applications in the degree programme ALKU (area and cultural studies). The goal for the project is to produce innovative digital materials and platforms for learning and teaching in ALKU, as well as to offer students a chance to integrate in the very process of developing new digital content and applications. The project will also provide students to engage in practices of popularizing research, whilst gaining professional skills.

The summarised outcomes of this project will be one new learning platform or MOOC (massive open online courses) and one modular teaching platform, containing novel content and pedagogical approaches, a student blog and a Facebook page for the ALKU programme. The project is managed mainly by two working teams: associate professor Xenia Zeiler and project coordinator Hanna Mannila (responsible for the overall coordination) work specifically on the two MOOCs whereas associate professor Josephine Hoegaerts and project assistant Lotta Vuorio work on the modular teaching platform that consists of two parts.

In a short term perspective, the venture will highly contribute to the visibility and communication of the program, especially with student engagement through the student blog and the Facebook page. In a long term perspective instead, the venture will provide additional professional skills for students, making them stronger to compete for jobs. Overall, the venture will provide new developments that are pedagogically and technologically innovative compared to the previous situation in ALKU.