Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Perspectives-digiloikka

Tausta

Koulutusohjelman tavoitteena on luoda uusi digipedagoginen konsepti nimeltä Perspectives. Konseptia hyödynnetään sitouttamaan opettajat tuottamaan koulutusohjelmaa tukevaa digitaalista opetussisältöä sosiaaliseen mediaan yhdessä opiskelijoiden ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Konsepti tuo ohjelman opettajat ja tutkinto- sekä täydennysopiskelijat ja keskeisimmät sidosryhmät yhteen vertailemaan vaihtoehtoisia näkökulmia yhteiskunnan ilmiöihin, kuten kestävään biotalouteen.

Perspectives -konseptilla on audiovisuaalinen, vapaasti hyödynnettävä ja jaettava verkkoalusta, johon tuotetaan aineistoa haastattelemalla yhteiskunnan eri toimijoita. Näkökulmakirjon kumuloituessa alustalle Perspectives tarjoaa entistä rikkaamman sisällön tarkasteltavaan ilmiöön. Alustan käyttöönotto ja sisällöntuotanto osana koulutusohjelman kursseja kehittää opettajien digipedagogisia taitoja. Tutkinto-opetuksen lisäksi Perspectives -konseptia voidaan käyttää jatkuvan oppimisen kehittämisessä sekä osana ohjelman digitaalista markkinointiviestintää. Konsepti vastaa uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin tarjoamalla osallistuville sidosryhmille mahdollisuuden osallistua konseptiin kytkeytyvälle verkkokurssille.

Perspectives tarjoaa siis puitteet opettajien digipedagogisen osaamisen syventämiseen, opiskelija- ja sidosryhmälähtöiseen sisällöntuottamiseen, jatkuvaan oppimiseen ja uudenlaiseen markkinointiviestintään.

Projektin toteutus

Suunnitteluvaihe toteutetaan yhteistyössä Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman opettajien kanssa tammi-helmikuussa 2020. Toteutusvaiheessa otetaan opettajien kanssa sovittuihin sidosryhmiin ja sovitaan tapaamiset heidän kanssaan.

Keväällä 2020 tuotetaan verkkoalustalle esimerkkimateriaalia (2-3 videohaastattelua), joka esitetään opiskelijoille heidän oman aineiston tuotannon pohjalle. Maisteriohjelman opetushenkilökunnalle tuotetaan ideapaperi kerätyn esimerkkiaineiston hyödyntämisestä opetuksessa syyslukukautta 2020 varten. Lukuvuoden 2020-2021 aikana kurssilla Theories of Sustainability (EKM-110) käytetään Perspectives -konseptia osana opetusta. Konsepti on pilotoinnin jälkeen hyödynnettävissä muillakin osaston ja tiedekunnan kursseilla. Syksyllä 2020 järjestetään myös tilaisuus opetushenkilökunnalle ja sidosryhmille, jossa esitellään hankkeen tuloksia ja pyritään jalkauttamaan tuotettu verkkoalusta ja sen toiminnot mahdollisimman laajasti kurssien opetukseen.

Digiloikan viestintä sidosryhmille, yliopistolle ja laajemmalle yleisölle on tehokasta ja jatkuvaa. Hanke osallistaa opiskelijoita tarjoamalla heille opetusta ja neuvoja audiovisuaalisen sisällön tuottamisessa ja mahdollisuuden verkkoalustan sisällöntuotantoon.

Kaiken kaikkiaan Perspectives-digiloikkakonsepti on yhdistelmä asiantuntemusta, opettamista ja opiskelua. Toisaalta projekti toteuttaa ennalta määrättyä suunnitelmaa, toisaalta yllätyksille ja avauksille jätetään tilaa. Kokonaisuus on vähintään osiensa summa.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää asiasta tai osallistumaan projektiin, olethan yhteydessä tutkimuskoordinaattori Tommi Kauppiseen, tommi.kauppinen@helsinki.fi.