Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

1.Pedagogiset tavoitteet

 • Opiskelijoiden syväoppiminen ja aktivointi
 • Ottaa opiskelijat mukaan opetuksen ja oppimisen suunnitteluun

2.Sisällölliset tavoitteet

 • Kehittää digipohjaista opetusta ensin kolmen pilottiprojektin avulla, jonka jälkeen hyödyntäminen koko ohjelmassa
 • Kehittää toimintamalleja, joita voidaan soveltaa yli tiedekuntarajojen
 • Parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä

Hanke 1: Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen tukemaan luento-opetusta Genomes and cytogenetics-luentosarjalla

Haaste

 • perinteisessä luento-opetuksessa opiskelijoiden heikko osallistuminen opetustapahtumaan, mikä ei tue syväoppimista

Tehtävä

 • Kanditasolla käytössä kustannusyhtiö Pearsonin Mastering Genetics, jota voidaan soveltaa myös maisteritasolla. Kartoitetaan myös muut olemassa olevat alustat (vastuuhenkilö Tapio Heino)
 • Kehitämme digitaaliseen oppimisympäristöön tehtäviä, joiden avulla opiskelija hakee itse tietoa käsiteltävistä aiheista tehtäviä tekemällä
 • Verkkopohjaisen järjestelmän ja työskentely-ympäristön suunnittelu

Toteutus

 • Tehtävien tekemiseen ja opettajien tueksi palkataan yksi biotieteiden alan maisteritasoinen digiloikkatukihenkilö
 • Verkkopedagogiikan asiantuntijan konsultointi (Sanna-Katja Parikka)
 • Soveltuu myös oppimisen testaukseen (itsearviointi)
 • Pilotoidaan keväällä 2018 Genomes and cytogenetics -luentosarjalla (vastuuhenkilö Iiris Hovatta)
 • Opetusmuodon jatkokehitys palautteen perusteella

Hanke 2: Itsenäisesti tehtävien verkkokurssien suunnittelu

Haaste

 • Ajasta ja paikasta riippumattomien verkkopohjaisten kurssien järjestäminen
 • Opiskelijoiden heterogeeninen tausta ja osaaminen
 • Miten opiskelijoiden tukeminen järjestetään chat-pohjaisesti

Tehtävä

 • Tavoite
  • Mahdollistaa sovelletun bioinformatiikan perusteiden itsenäistä opiskelua.
  • LSI32001 Introduction to applied bioinformatics kurssin suorittaminen milloin se parhaiten sopii esimerkiksi GMB ohjelman opiskelijoille.

  Verkkokurssien alustan testaus ja valinta

 • Opiskelijoiden tuen järjestäminen

Pilotti keväällä 2017

 • Aloite bioinformatiikan opiskelijoilta, jotka toivoivat verkkopohjaisia kursseja, jotka voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta
 • Pilotoitu genetiikan ja genomiikan opintosuunnassa keväällä 2017
 • Maisteri- ja tohtoriopiskelijat tekivät verkkopohjaisen kurssin Moodleen. Sisältää genetiikan, bioinformatiikan ja tilastotieteen harjoitustehtäviä.
 • Toimii myös oppimisen testauksen ja kertauksen tukena opintojen kuluessa

Toteutus

 • ipython ohjelmointi jupyter notebooks -ympäristössä.
 • CSC:n virtuaalikoneet mahdollistavat harjoitusten tekemisen millä tahansa tietokoneella.
 • Hyviä kokemuksia, mm. Population genetics and genomics (GMB-204) ja Life Science Informatics -koulutusohjelman kursseilta.
 • Hankkeeseen palkataan yksi maisteritasoinen henkilö tekemään harjoitus notebook:it valmiiksi.

Hanke 3: Bridge – verkkopohjainen työskentely-ympäristö ja sähköinen järjestelmä life science –työelämäkontaktien, -taitojen ja työllistymisen kehittämiseksi

Haasteet ja tavoitteet

 • Harjoittelu- ja lopputyömahdollisuuksien markkinointi opiskelijoille ja työnantajille
 • Työllistyminen life science –sektorille heti valmistumisen jälkeen
 • Uuden, kasvavan työelämäsektorin hyödyntäminen
 • Biotieteilijämaisterien osaamisen tunnetuksi tekeminen
 • Työelämärelevanssi ja -kontaktit opiskelijoille
 • Opiskelijan omien taitojen ja kehitystarpeiden tunnistamisen kehittyminen

Toteutus

 • Kurssin GMB-401 ”Integrative health biosciences”- opiskelija ja opettajat (vastuuhenkilö Pia Siljander)
 • kurssilla toimivat Life Science- kentän toimijat (esim. yeitykset, HealthSpa ja FIB)
 • Ypedalehtorit
 • Digiloikkarahoitetut biotieteiden maisteri, alustan tekninen toteutus tietotekniikan maisteri/opiskelijat

Tehtävä

 • Verkkopohjaisen järjestelmän ja työskentely-ympäristön suunnittelu
 • Pilotointi ja palaute
 • Suunnittelukonsultaatio, pilotointi ja palaute
 • Pedagoginen linjakkuus
 • Järjestelmän ja työskentely-ympäristön suunnittelu ja toteutus

https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/2018/03/12/genomes-and-cytogenetics-kurssin-itsenaiset-verkkotehtavat-tulivat-valmiiksi/#more-1374

https://blogs.helsinki.fi/life-science-expertomi/

Lisätietoja: GMB-ohjelman johtaja Tapio Heino