Geotieteiden kandiohjelma

Hankkeemme oma blogi: https://blogs.helsinki.fi/geotieteidendigiloikka

Digiloikan tavoitteet Geotieteiden kandiohjelmassa

Luonto on geologian opetuksen kannalta keskeinen oppimisympäristö; geologiset havainnot tehdään luonnossa. Maasto-opetus on kuitenkin kallista ja mahdollinen maasto-opetuskausi Suomen sääolosuhteissa lyhyt ja arvaamaton. Digiloikan tavoitteena on lisätä kursseille kenttäopetusta virtuaalisin keinoin sekä tehostaa varsinaista kenttäopetusta ja siihen liittyviä laboratorio-osuuksia digitalisaation avulla. Tuotetut materiaalit tulevat käyttöön kuudella kandiohjelman kurssilla.

Suunniteltu digitaalinen opetusmateriaali

Korkeatasoista virtuaalista maasto-opetusta voidaan antaa luokassa ja verkossa GigaPan-panoraamakuvien sekä kuvista, videoista ja paikkatietomateriaalista koostuvien virtuaaliekskursiomateriaalien avulla. GigaPan-kuvia tuotetaan kuvaamalla geologinen luontokohde useilla eri suurennustasoilla ja koostamalla niistä GigaPan-kuva, jossa kohteesta voidaan tutkia yksityiskohtia ja tulkita rakenteita eri mittakaavoissa (esim. http://www.gigapan.com/gigapans/182039). GigaPan-aineistolla voidaan sailyttää myös opetuskohteita, jotka häviävät mm. geologisten luonnonvarojen käytön myötä. Digiloikkaprojektin puitteissa tuotetaan Suomen geologisista kohteista GigaPan-kuvia tausta-aineistoineen opetuskäyttöön ja avoimesti saataville. Lisäksi tuotetaan virtuaaliekskursiomateriaali kahdesta alueesta, sekä tehdään maasto- ja laboratoriotyöskentelyn tueksi video-ohjeita. Materiaalien avulla voidaan mahdollistaa myös kesän aikana suoritettavia opintojaksoja. Kun materiaalit julkaistaan internetissä, niiden käyttäjäkunta laajenee kaikkiin luonnosta ja geotieteistä kiinnostuneisiin.

Lisätietoja antaa

Juha Järvinen, projektisuunnittelija, juha.jarvinen@helsinki.fi