Human Nutrition and Food related Behavior (HNFB)

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen  maisteriohjelma (linkki)
HNFB on monikielinen maisteriohjelma, johon on polkuja useista kandiohjelmista. HNFB antaa myös kanditasolle soveltuvaa opetusta. Osa näistä kursseista järjestetään Avoimessa yliopistossa.
Pureudumme opiskelijamääriltään suurten kandikurssien kehittämiseen. Tavoitteena on, että

  • arviointi tukee paremmin oppimista ja työelämätaitoja
  • opettajien arviointiosaaminen kehittyy
  • HNFB-maisteriohjelman ja Avoimen yliopiston yhteistyö tiivistyy

Työelämätaitojen kehittäminen; digiaineistot, arviointi
Yhtenä punaisena lankana on aktivoida opiskelijoita digitaalisten oppimateriaalien kuten videoklippien tuottamiseen. Opiskelijaryhmät työstävät digiaineistoja, joita itse- ja vertaisarvioidaan.
Linkki hankkeen blogiin
Aloitus: moodlen monivalinnat ja verkkotentti

Syyslukukaudella 2019 teimme pilotin: 300 opiskelijan anatomian ja fysiologian kurssille kehitettiin moodle-sivuille monivalinnat ja verkkotentti. Monivalintojen ideana on, että laajan kurssiaineen opiskelu aloitetaan hyvissä ajoin ennen tenttiä. Hyväksytty suoritus monivalinnoista avasi tien verkkotenttiin. Opiskelijapalaute näistä oli myönteistä. Ensi lukuvuoden verkkotenttiin on syytä monipuolistaa moodlen tenttityökalun käyttöä.

Ensimmäiset opiskelijat aloittavat videoklippien tekoa

Tammikuussa 2020 jatkoimme pilotointia: ravitsemusfysiologia-kurssin vapaaehtoisena suorituksena on videoklipin tekeminen. Ensimmäiset opiskelijat ovat jo ilmoittautuneet. Opiskelijat julkaisevat ekan klippinsä helmikuun puolivälissä. Seuraavat videot tehdään maalis- ja huhtikuussa.
Samanaikaisesti Avoimen yliopiston ravitsemusfysiologian kurssilla opiskelijat julkaisevat videotervehdyksen  ja -klipin; videot tuovat elävyyttä ja yhteisöllisyyttä verkko-opiskeluun.

Opettajien digipedan taitojen kohentaminen
Keväälle 2020
suunnittelemme HNFB:n opettajille koulutusta; Viikin yliopistopedan lehtorit ovat lupautuneet jakamaan arviointiosaamistaan. On myös hienoa, että OTE:sta saamme räätälöityjä koulutuspäiviä, joihin toki muutkin digiloikkarit ovat tervetulleita.

Nyt keväällä pohjustamme isompaa loikkaa, jota vauhdittamaan saamme elokuussa oman digikoordinaattorin.

Yhteyshenkilöt
Eeva Voutilainen, eeva.voutilainen@helsinki.fi
Riitta Freese, riitta.freese@helsinki.fi