Kemian kandiohjelma

Kemian kandiohjelman digiloikan on tarkoitus tuottaa uusia digitaalisia materiaaleja sekä kemian kandivaiheen opetuksen tueksi että tulevaisuuden kemian opiskelijoiden (eli lukiolaisten) saataville.

Keskitymme toteuttamaan digiloikan tässä vaiheessa kahdella eri rintamalla:

  • Tuotamme kemian kandivaiheen laboratoriotöiden tueksi runsaan määrän videomateriaalia. Tutustumalla erilaisia työmenetelmiä ja työvaiheita käsitteleviin videoihin etukäteen, opiskelijat pystyvät käyttämään aikanasa laboratoriossa tehokkaammin ja omaksumaan uudet asiat ripeämmin. Tuotamme myös laboratoriotöihin soveltuvia hypertekstiresursseja, jotka toimivat tehokkaammin kuin perinteisesti tekstimuotoiset työohjeet. Videoita tullaan tuottamaan kaikille kandivaiheen laboratoriokursseille: kemian perustyöt, epäorgaanisen kemian työt, orgaanisen kemian työt ja fysikaalisen kemian työt.
  • Kehitämme lukiolaisille suunnatun kurkistuskurssin, joka keskittyy kemiassa käytettäviin rakennetutkimusmenetelmiin ja niiden havainnollistamiseen molekyylimallinnuksen kautta.Tarkoitus on herättää lukiolaisissa kiinnostus kemiaa kohtaan ja osoittaa, että yliopiston kemian opinnot voivat tarjota paljon sellaista mitä koululaiset eivät lukion kemian opintojen perusteella vällttämättä osaisi odottaa. Kurssi toteutetaan MOOC-alustalle ja kohdeyleisönä ovat luonnontieteisiin erityisesti suuntautuneet lukiolaiset.

Kemian digiloikan työryhmä: Markus Metsälä, Mikko Oivanen, Kjell Knapas, Leena Kaisalo, Stefan Taubert, Matias Jääskeläinen ja Esko Kuittinen