Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Kehitämme Digiloikka-hankkeessa humanistisen tiedekunnan kandintutkintoon kuuluvaa tieteellisen kirjoittamisen opetusta ja laajennamme keväällä 2019 pilotoitua kielenhuollon monivalintatestiä.  

Osahanke HUM-TIKI 

Hankkeen rahoituksen turvin humanistisen tiedekunnan HUM-TIKI Tieteellinen kirjoittaminen (2 op) muutetaan MOOC-kurssiksi, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa lukiolaisten kurkistuskurssina ja jatkuvan oppimisen tukena. MOOC-kurssin myötä kurssin sisältö ja opetus ovat yhdessä paikassa, jolloin opetuksen linjakkuus ja tasavertaisuus sekä saavutettavuus voidaan taata. MOOC-kurssi tarjoaa samalla kandiohjelman opettajille mahdollisuuden kehittää omia digipedagogisia taitojaan. Osahankkeesta vastaa prof. Anne Mäntynen. 

Osahanke KOK-S105 

Toisessa osahankkeessa laajennetaan keväällä 2019 kielenhuollon kurssilla pilotoitua verkkotenttiä niin, että tentin avulla voisi tulevaisuudessa suorittaa osan kurssista. Kurssi on suomen kielen opintosuunnan pakollinen opinto, ja sen suorittaa vuosittain noin 80 opiskelijaa. Osahankkeesta vastaa yliopistonlehtori Johanna Komppa.