Metsätieteiden maisteriohjelma

Tervetuloa Metsätieteiden maisteriohjelman kotisivuille!

Näistä linkeistä pääset lukemaan blogipostauksemme:

Katsaus metsätieteiden maisteriohjelman neuvottelutaidot -kurssiin

Vuosikatsaus 2019

Katsaus laajennetun todellisuuden käsitteisiin

Tutkimus virtuaalimetsän palauttavuudesta
In English

Hankeen kuvaus

Hankkeessa tehdään kaksi metsätieteiden mooc-kurssia (á 5 op): neuvottelutaidot sekä troppinen metsätalous.Kurssit toimivat johdantona ja esittelyinä kyseisille opintosuuntauksille metsätieteiden maisteriohjelmassa.Kurssien sisällön tuotannossa hyödynnetään virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) -teknologiaa mm. animoitujen videosisältöjen luomiseksi (kts. sisältödemolinkki alla). Lisäksi luodaan tutkimuksella validoituyleinen koko yliopistoa hyödyntävä malli moderneja teknologioita ja viestintäkanavia hyödyntävien mooc -kurssien
luomiseksi.

VR:ssä tehdyt nauhoitukset esitettynä videomuodossa ovat edullinen ja skaalautuva tapa tehdä ja esittäänäyttäviä animaatioita ja 3D-videoita. Nämä videot voidaan sisällyttää osaksi mooc-kursseja ja ne toimivatmyös näyttävänä markkinointimateriaalina. Maailmassa ei tiettävästi ole tällä hetkellä toista vastaavaa alustaa kuin Helsingin yliopiston Mrs. Tudio, jolla voidaan tuottaa itsenäisesti sekä VR-kursseja, että skaalautuvia videoita. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen metsätieteiden maisteriohjelman mooc –sisällöntuotannossa antaa lisäarvoa ja näkyvyyttä niin metsätieteiden osastolle, kuin myös koko Helsingin yliopistolle kansainvälisesti. Helsingin yliopiston HY+:lla on hanke metsäkoulutuksen markkinoimiseksi ja viemiseksi ulkomaille. Tämä digiloikka-projekti antaa oivan mahdollisuuden tuottaa näyttävää sisältöä myöställe HY+:n hankkeelle.

Hankkeen myötä metsätieteiden maisteriohjelma tulee huomattavasti avoimemmaksi, mikä auttaa tavoittamaan erityisesti kotimaisia täydennyskoulutuksesta kiinnostuneita sekä ulkomaisia maisteriohjelmaan potentiaalisesti hakeutuvia opiskelijoita. Metsätieteillä on Suomessa myös suurtayhteiskunnallista vaikuttavuutta, joten kurssit palvelevat myös suurta yleisöä. Kohderyhmänä olisivat myös muut korkeakouluopiskelijat: näille kurssit tarjoaisivat sivuainekokonaisuuden.

Linkkejä:

https://helsinkifi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jqholopa_ad_helsinki_fi/ETw-FNO0whNNrHI9rThp4K8BcOXzlwdx0bp6zhYOxLVgNw?e=es15Te

http://www.helsinki.fi/mrhub/