Ohjelma/Program

DIGILOIKKAAJAT STAGELLA!
Vuoden 2018 digiloikka-hankkeiden loppuseminaari 29.5.2019 Tiedekulmassa. Katso koko tapahtuman tallenne (4 t). Alla ohjelmassa linkit yksittäisiin esityksiin.

Tilaisuuden juontavat digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila ja kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

12:00  Sari Lindblom: Tervetuloa!

12:05  Filosofian kandiohjelma: Filosofian opetuksen uusia välineitä.

12:20  Kulttuuriperinnön maisteriohjelma: Avoin digitaalinen kulttuuriperintö: opening up open digital heritage teaching and learning through a MOOC.

12:35 Matemaattisten tieteiden kandiohjelma: DIGest – tilastotiedettä ja matematiikkaa.

12:50  Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmat: Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutuksen digiloikka.

13:05  Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper: Digileaps in the global class room: Digital interactivity driving internationalisation @home.

13:20  Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper: I presentation: titta in-kursen Samhällsvetenskapernas förunderliga värld.

13:35  Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma: Digiopetuksen mahdollisuudet ja haasteet kulttuurien tutkimuksessa.

13:45-14:15     KAHVITAUKO/COFFEE BREAK JA DEMOT

Geotieteiden kandiohjelma: Gigapanit geotieteiden opetuksessa.
Eläinlääketieteen lisensiaattiohjelma: Pieneläinkirurgian virtuaaliset potilastapaukset.

14:15  Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS): ROUTE – Mapping paths in a new multidisciplinary MSc programme.

14:30  Maataloustieteiden kandi- ja maisteriohjelmat: Maataloustieteiden digiloikka.

14:40  Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma: Kääntäjän ja tulkin digitaaliset työympäristöt osaksi opetusta.

14:55 Historian maisteriohjelma: Historian maisteriohjelman digiremontti.

15:10  Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma: GMB maisteriohjelman digiloikka.

15:25  Psykologian ja logopedian kandiohjelmat, sekä translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma: Vuorovaikutteinen menetelmäopetus.

15:40  Molekyylibiotieteiden kandiohjelma: Molekyylibiotieteiden kandiohjelman digiloikka.

15:55  Tilaisuuden lopetus.