Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

**Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin?**

Opetuksen digiloikan  tavoitteet ohjelmassamme?
Hankkeessa keskitytään Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelman kaikille eri oppiaineille yhteisten opintojen digitalisointiin. Hankkeessa pyritään luomaan ja levittämään parhaita käytänteitä ja työkaluja, jotka ovat helposti monistettavissa muiden kurssien digitalisaation toteuttamiseen.

Hankkeessa on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on toteuttaa digitalisaatio ensimmäisen vuoden kursseilla Matemaattiset apuneuvot 1-3, sekä Tieteellinen laskenta 1 lukuvuonna 2017-2018. Toinen tavoite on lisätä digitalisaation näkyvyyttä laitoksen opettajayhteisössä, kannustaa opettajia digikokeiluihin omilla kursseillaan, sekä osallistaa opiskelijat mukaan kehitystyöhön, testaamaan uusia alustoja, ja kertomaan saaduista kokemuksista.

Mitä aiomme tehdä? Kehen kaikkiin uudistukset vaikuttavat?
Matemaattiset apuneuvot -kursseilla kehitetään Stack -pohjalle automaattisesti tarkistuvia tehtäviä, jotka tukevat laskurutiinin muodostumista ja toimivat pienryhmäohjauksen tukena. Lisäksi kurssin tueksi tuotetaan opetusvideomateriaalia. Tieteellinen laskenta 1 -kurssilla otetaan käyttöön Test my code –ympäristö, johon rakennetaan automaattisesti tarkistuvia tehtäviä. Näiden avulla opiskelijat saavat lisäharjoitusta ohjelmointiin.

Muutos tulee vaikuttamaan kaikkiin Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opiskelijoihin, ja suoraan tai välillisesti suureen joukkoon opettajia. Matemaattiset apuneuvot 1-3 ja Tieteellinen laskenta 1 ovat kaikille kandiohjelman opiskelijoille pakollisia kursseja ja molemmilla kursseilla on myös merkittävä määrä sivuaineopiskelijoita. Kaikilla näillä kursseilla on 150-200 osallistujaa vuodessa.

Lisäksi matemaattiset apuneuvot -kurssin digitalisoiminen vaikuttaa ainakin kahteen kandiohjelmaan: Fysiikan ja kemian kandiohjelmilla on tavoitteena yhdistää molemmille yhteistä opetusta, kuten matematiikan kurssit. Digitalisaatio helpottaa materiaalin räätälöimistä eri kandiohjelmille.

Digitalisaation näkyvyyttä lisätään koulutustilaisuuksilla, asiantuntijaesitelmillä ja yksittäisille opettajille ja oppiaineille suunnatuilla digikokeilujen konsultaatioilla. Fysiikan laitoksella järjestetään säännöllisesti opetuksen kehittämispäiviä, jotka ovat yhteisiä opettajille ja opiskelijoille. Tätä konseptia kehitetään edelleen ja levitetään tietoa digikokeiluista ja niiden vaikutuksista.

Lisätietoja: yliopistonlehtori Kimmo Tuominen, kimmo.i.tuominen(a)helsinki.fi