Kasvatustieteiden kandiohjelma

** Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin?”

Kasvatustieteellisen tiedekunnassa Digiloikka-hankkeen tavoitteena vuosina 2017-2018 on:

 1. Olemassa olevan osaamisen (opetus ja tutkimus) levittäminen ja kehittäminen
  Toimenpiteet:
  Henkilöstölle ja opiskelijoille avoimet Digitoritapahtumat, joiden tavoitteena on
  a) laajentaa tiedekunnassa olevaa osaamista digitalisaatioon liittyen
  b) osallistaa työntekijöitä ja opiskelijoita jakamaan osaamistaan, kertomaan aiheeseen liittyvästä, käynnissä olevasta tutkimuksesta ja hankkeista & verkostoitumaan
  c) perehdyttää yliopistolla käytettävissä oleviin digitaalisiin välineisiin ja palveluihin
 2. Uusien toimintatapojen kehittämisen tukeminen (kokeilu ja kehittäminen)
  Toimenpiteet:
  Laite- ja ohjelmistohankintoihin liittyvä avoin haku. Hakukriteerinä opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen liittyvä toimeenpanosuunnitelma.
 3. DOT (Digitaalisen opetuksen toimeenpano) – ryhmän toiminnan kehittäminen
  Toimenpiteet:
  Laajennetaan DOT-ryhmää Digiopetuksen kehittämiseen rahoitusta saaneilla henkilöillä ja muilla halukkailla, erityisesti halutaan osallistaa opiskelijoita DOT-ryhmän toimintaan.

Lisätietoja Kasvatustieteellisen tiedekunnan Digiloikasta (etunimi.sukunimi@helsinki.fi):
Leena Krokfors
Riitta Jyrhämä
Tiina Korhonen