Lääketieteen koulutusohjelma

** Hankkeen päättyessä: Mitä opimme ja miten tästä eteenpäin? **

Tavoite
Opetuksen digiloikan tavoite tiedekunnassa on tenttien sähköistäminen.

Sisältö
Lääketieteellisessä tiedekunnassa pilotoidaan sähköistä Abitti-tenttijärjestelmää. Abitti on jo Suomessa käytössä ylioppilaskirjoituksissa. Tenttien sähköistäminen mahdollistaa esimerkiksi monipuolisten ja korkealaatuisten kuvien, äänen ja liikkuvan kuvan hyödyntämisen tausta-aineistoissa. Abitti toimii suljetussa verkossa ja eroaa siltä osin esim. Moodle-tenteistä. Tenttiakvaarioihin nähden merkittävin ero on siinä, että Abitilla tentin pystyy suorittamaan samanaikaisesti koko vuosikurssi, eli esim. 200 opiskelijaa. Sähköisten tenttien käyttöönotossa tavoitteena on monipuolistaa tenttejä ja lisätä kysymystyyppejä, säästää opettajien, opintoneuvojien aikaa papereiden pyöritykseltä ja nopeuttaa tenttien korjaamista.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa Abittia pilotoidaan Solun rakenne ja toiminta-kurssin välitentissä (29.9) ja jaksotentissä (27.10). Ennen varsinaista tenttiä järjestämme opiskelijoille harjoitustilaisuuden (12.9), jonka aikana he voivat tutustua Abittiin.

Pilotista kerätään kokemuksia ja kokemukset raportoidaan. Mikäli Abitti toimii hyvin lääketieteellisen tiedekunnan tenttinä, otetaan sähköiset tentit käyttöön myös muilla kursseilla.

Lisätietoja

Lääkkiksen digiloikan oma blogi https://blogs.helsinki.fi/laakiksendigiloikka/ 
sanna.siirila(a)helsinki.fi