Proviisorin koulutusohjelma ja farmaseutin koulutusohjelma

Farmasian digiloikka tekee Lääkehoitoprosessi sairaalassa verkkokurssin. Tavoitteenamme on rakentaa opintomoduuleista koostuva Moodle-kurssi farmasian opiskelijoille, jossa hyödynnämme audiovisuaalisuutta, pelioppimista ja virtuaalitodellisuusteknologiaa. Moduuleja voi suorittaa myös muiden koulutusalojen opiskelijat ja tavoitteenamme on avata kurssia myös avoimeksi (MOOC).

Farmasian digiloikan verkkokurssi tukee asiantuntijaosaamista lääkehoidossa ja lääkkeen valmistuksessa. Tärkeitä sisältöjä ovat proviisorin ja farmaseutin asiantuntijuus turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa ja haastavan lääkevalmistuksen erityisosaaminen. Kurssi kohtaa työelämätarpeen, johon aiemmin emme ole pystyneet vastaamaan riittävästi perinteisin opetusmenetelmin. Teemme kurssia yhdessä opiskelijoiden kanssa ja mukana verkostossamme on kliinisen lääkehoidon ja lääkkeenvalmistuksen osaajat sairaala-apteekista.

Farmasian digiloikassa kokoamme menetelmien digikorin. Ideoimme, testaamme ja arvioimme oppimista tukevia & arviointia monipuolistavia digikeinoja tällä kurssilla. Tärkeät kurssin moduulit ovat lääkehoitoprosessi sairaalassa ja kliiniset potilastapaukset. Nähin moduuleihin teemme asiantuntijahaastatteluita, videoita ja virtuaalipotilaita. Virtuaalipotilaat mahdollistavat opiskelijalle vuorovaikutteisen lääkehoidon osaamisen syventämisen. Toinen suuri moduuli on lääkkeenvalmistus sairaalassa. Lähdemme rakentamaan VR-aluetta näiden taitojen harjoittelemiseen. Virtuaalinen aseptisen lääkkeenvalmistuksen tila mahdollistaa lääkkeen käyttökuntoon saattamisen ja aseptisen valmistuksen harjoittelun, myös haastavimpienkin lääkehoitojen kohdalla (kuten syöpälääkkeet). Tulemme myös keskittymään uuden tyyppisten arviointimenetelmien kehittämiseen. Linkki esittelyvideoon.

Lue lisää farmasian digiloikan omasta blogista Farmasian digiloikka 2019