Digiloikkia Digiluokassa

Olen saanut olla vuoden mukana kehittämässä Digiluokkaa TutorHousella. Aluksi tuntui jännittävältä hypätä tuntemattomaan ja lähteä toteuttamaan uudenlaista digiloikkaa, vaikka olinhan päiväkoulussani Helsingin medialukiossa jo tottunut ja kouluttautunut opetuksen digitalisaatioon. Videoneuvotteluympäristö osoittautui kuitenkin helppokäyttöiseksi, ja teknisiä ongelmia ei juurikaan ilmennyt.

Olen kokenut mukavana pedagogisena haasteena suunnitella Digiluokan ranskan kurssien  materiaalia Sanoma Pron oppimisympäristöön: paitsi, että pystyin käyttämään valmista oppikirjan esitysmateriaalia, halusin miettiä muita sopivia digitaalisia työkaluja. Neljännelle kurssille mennessä niitä olikin kertynyt jo koko joukko, kuten blogit, slide show’t, quizletit, kahootit, learnings appit, sanapilvet, padletit, äänestystyökalut, sekä pelilliset ViLLE- tehtävät, joista opiskelijat innostuivat kovasti. Verbiopin tukena käytin itse äänittämiäni screencast-o-matic –videoita. Minulle on ollut tärkeää vaihdella erilaisia työtapoja eri kursseilla.

Luokkatilanteena Digiluokka poikkeaa tavallisesta tuntitilanteesta, koska fyysinen kontakti puuttuu. Kaikilla on työrauha, mutta toisaalta paras tunti on se, kun opiskelijat kysyvät, osallistuvat aktiivisesti ja käyttävät viittaustoimintoa. Hymiöt ja muut pikapalautteet auttavat, koska ilmeitä ja eleitä ei näe. Pari- ja ryhmätyöskentely onnistuu hyvin myös Digiluokan videoneuvotteluympäristössä.  Yhteisöllisyyttä olemme kehittäneet mm. yhteisellä jatkokertomuksella, joka sijoittuu suomalaiselle kesämökille sekä ryhmäläisten jaetuilla asiakirjoilla tekstien käännöksistä tai oman koulun esittelyistä. Joskus tuntuu siltä, että opiskelijat arvostavat myös opettajan selostusta, etenkin pitkän koulupäivän jälkeen. Digiluokkatilanteessa voidaan hyödyntää opiskelijoitten sijaintia eri puolilla Suomea, opiskelijat voivat reaaliajassa kuvailla esim. huonettaan tai välipalaansa tai esitellä kissansa.

Digiluokka on tarjonnut upean mahdollisuuden monipuolistaa omaa arviointiani. Aina ei välttämättä tarvita loppukoetta ollenkaan! Neljännen ranskan kurssin päätteeksi pidämme opiskelijan ja opettajan väliset itsearviointikeskustelut. Arviointi Digiluokassa tapahtuu luontevasti pienten osatehtävien avulla, joissa testataan kielen eri osa-alueita. Whatsapp soveltuu hyvin puhetehtävien lähettämiseen. Minulle on ollut aina tärkeää myös opettaa ja arvioida kulttuuritietoutta: Digiluokan ranskanopiskelijat ovat tehneet mm. diaesityksiä Ranskan kaupungeista sekä Kahootteja Frankofonian maista. Lisäksi olen esitellyt kuvia ja tunnelmia omasta job shadowing- vierailustani ranskalaisessa lukiossa sekä kutsunut Erasmus +-opiskelijan Tampereen Yliopistosta vieraaksi Digiluokkaan.  Laulut, nettisanomalehdet ja muut linkit ja vinkit ovat motivoineet opiskelijoita tutustumaan lisää ranskankieliseen maailmaan.

Ammatillinen kehittyminen Digiluokan kautta on ollut minulle vuoden kohokohtia. Olen saanut lisäpontta digitaitoihini ja miettinyt pedagogisesti sopivia ratkaisuja eri opetustilanteisiin. Mikä parasta, olen voinut jakaa ajatuksiani ”Opettajana Digiluokassa” -hankkeessa yhdessä Helsingin Yliopiston tutkijoiden sekä kieltenopettajakollegoitteni kanssa.

Sari Hopeakoski

Ranskan ja englannin lehtori, TutorHouse